» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 117/2011 z dnia 30.12.2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.1.2012

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 117/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 279 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 117/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 32 KB

Data dokumentu: 2012-01-03

Data wprowadzenia: 2012-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 116/2011 z dnia 30.12.2011 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.1.2012

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 116/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 91.24 KB

Data dokumentu: 2012-01-03

Data wprowadzenia: 2012-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 115/2011 z dnia 30.12.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego nr 43/2011 z dnia 13.05.2011 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: EO.Z.0716-1-56/11

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 35.5 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 40.5 KB

Data dokumentu: 2011-12-30

Data wprowadzenia: 2011-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 114/2011 z dnia 28.12.2011 roku w sprawie przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Symbol: EO.Z.0716-1-55/11

Data dokumentu: 2011-12-29

Data wprowadzenia: 2011-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 113/2011 z dnia 28.12.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: EO.Z.0716-1-55/11

Data dokumentu: 2011-12-29

Data wprowadzenia: 2011-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 112/2011 z dnia 23.12.2011 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z.0716-1-54/11

Data dokumentu: 2011-12-27

Data wprowadzenia: 2011-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 111/2011 z dnia 19.12.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach będącego własnością Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz powołania w tym celu komisji inwentaryzacyjnej

Symbol: EO.Z.0716-1-53/11

Data dokumentu: 2011-12-22

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 110/2011 z dnia 16.12.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-52/11

Data dokumentu: 2011-12-19

Data wprowadzenia: 2011-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 109/2011 z dnia 15.12.2011 roku w sprawie wprowadzenia druków: kart udostępnienia akt, spisu zdawczo-odbiorczego akt, wykazu spisów zdawczo-odbiorczych, wniosku o wydanie uwierzytelnionych kopii akt z archiwum zakładowego oraz pełnomocnictwa, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-51/11

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia na 109/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB
2) Załącznik nr 3 do zarządzenia na 109/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 38.5 KB
3) Załącznik nr 4 do zarządzenia na 109/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 34.5 KB
4) Załącznik nr 5 do zarządzenia na 109/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB
5) Załącznik nr 6 do zarządzenia na 109/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB
6) Załącznik nr 7 do zarządzenia na 109/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB

Data dokumentu: 2011-12-15

Data wprowadzenia: 2011-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 108/2011 z dnia 15.12.2011 roku w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Symbol: EO.Z.0716-1-51/11

Data dokumentu: 2011-12-15

Data wprowadzenia: 2011-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 107/2011 z dnia 15.12.2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-51/11

Data dokumentu: 2011-12-15

Data wprowadzenia: 2011-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 106/2011 z dnia 15.12.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-51/11

Data dokumentu: 2011-12-15

Data wprowadzenia: 2011-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 105/2011 z dnia 30.11.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/99 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej

Symbol: EO.Z.0716-1-50/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 105/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 24 KB

Data dokumentu: 2011-12-01

Data wprowadzenia: 2011-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 104/2011 z dnia 30.11.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-50/11

Data dokumentu: 2011-12-01

Data wprowadzenia: 2011-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 103/2011 z dnia 28.11.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-49/11

Data dokumentu: 2011-11-29

Data wprowadzenia: 2011-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 102/2011 z dnia 28.11.2011 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych i zgromadzonych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-49/11

Data dokumentu: 2011-11-29

Data wprowadzenia: 2011-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 101/2011 z dnia 18.11.2011 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Symbol: EO.Z.0716-1-49/11

Data dokumentu: 2011-11-29

Data wprowadzenia: 2011-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 100/2011 z dnia 18.11.2011 roku w sprawie odwołania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Symbol: EO.Z.0716-1-49/11

Data dokumentu: 2011-11-29

Data wprowadzenia: 2011-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 99/2011 z dnia 18.11.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2011

Symbol: EO.Z.0716-1-48/11

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 99/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data dokumentu: 2011-11-18

Data wprowadzenia: 2011-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 98/2011 z dnia 14.11.2011 roku w sprawie wprowadzenia zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-47/11

Data dokumentu: 2011-11-15

Data wprowadzenia: 2011-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 97/2011 z dnia 09.11.2011 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej projekty w Konkursie Młodej Przedsiębiorczości

Symbol: EO.Z.0716-1-47/11

Data dokumentu: 2011-11-15

Data wprowadzenia: 2011-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 96/2011 z dnia 04.11.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2011 Starosty tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku sprawie systemu zabezpieczenia i używania pieczęci oraz pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-46/11

Data dokumentu: 2011-11-08

Data wprowadzenia: 2011-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 95/2011 z dnia 04.11.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/11 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-46/11

Data dokumentu: 2011-11-08

Data wprowadzenia: 2011-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 94/2011 z dnia 03.11.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2011 z dnia 23.03.2011 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-46/11

Data dokumentu: 2011-11-08

Data wprowadzenia: 2011-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 93/2011 z dnia 27.10.2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: EO.Z.0716-1-45/11

Data dokumentu: 2011-10-28

Data wprowadzenia: 2011-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 92/2011 z dnia 20.10.2011 roku w sprawie powołania Komisji sprawdzającej znajomość zagadnień z zakresu transportu drogowego taksówką

Symbol: EO.Z.0716-1-44/11

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 92/2011 wraz z załącznikami Typ: PDF, Rozmiar: 932.11 KB

Data dokumentu: 2011-10-21

Data wprowadzenia: 2011-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 91/2011 z dnia 14.10.2011 roku w sprawie przyjęcia "instrukcji regulującej zasady podróży służbowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski"

Symbol: EO.Z.0716-1-43/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 91/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 83.46 KB

Data dokumentu: 2011-10-17

Data wprowadzenia: 2011-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 90/2011 z dnia 14.10.2011 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania oceny dokumentacji inwentaryzacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: EO.Z.0716-1-43/11

Data dokumentu: 2011-10-17

Data wprowadzenia: 2011-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 89/2011 z dnia 11.10.2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z.0716-1-42/11

Data dokumentu: 2011-10-10

Data wprowadzenia: 2011-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 88/2011 z dnia 3.10.2011 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: EO.Z.0716-1-41/11

Data dokumentu: 2011-10-04

Data wprowadzenia: 2011-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 87/2011 z dnia 29.09.2011 roku w sprawie sposobu i zakresu udzielania informacji o wykonywaniu zadań Powiatu oraz działania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-40/11

Data dokumentu: 2011-09-29

Data wprowadzenia: 2011-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 86/2011 z dnia 29.09.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-40/11

Data dokumentu: 2011-09-29

Data wprowadzenia: 2011-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 85/2011 z dnia 23.09.2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z.0716-1-40/11

Data dokumentu: 2011-09-29

Data wprowadzenia: 2011-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 84/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-39/11

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 84/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 43.5 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 84/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 59 KB
3) Załącznik nr 3 do zarządzenia 84/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 56.5 KB
4) Załącznik nr 4 do zarządzenia 84/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 42 KB

Data dokumentu: 2011-09-22

Data wprowadzenia: 2011-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 83/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej na II-gim poziomie zarządzania w powiatowych jednostkach organizacyjnych

Symbol: EO.Z.0716-1-39/11

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 83/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 83/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 35.5 KB

Data dokumentu: 2011-09-22

Data wprowadzenia: 2011-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 82/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-39/11

Data dokumentu: 2011-09-22

Data wprowadzenia: 2011-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 81/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie procedury udzielania, zmiany i dowołania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu Tarnogórskiego oraz innym osobom przez Starostę Tarnogórskiego oraz Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 80/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 79/011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi lub naruszaniu dóbr osobistych pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 78/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 78/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 39.62 KB

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 77/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego Nr 73/2004 z dnia 28.09.2004 r. w sprawie systemu zintegrowanego

Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 76/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 85/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia7 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia systemu oznakowania wewnętrznego w budynkach Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 75/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do spraw dostosowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 74/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie wprowadzenia służby przeprowadzania służby przygotowawczej wraz z egzaminem kończącym służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 73/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie ustalenia procedury likwidacji składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 73/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 35.8 KB

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 72/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie sporządzania planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania

Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia nr 72/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 51.2 KB

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 71/2011 z dnia 8.09.2011 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-37/11

Data dokumentu: 2011-09-09

Data wprowadzenia: 2011-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 70/2011 z dnia 23.08.2011 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność Gminy Tworóg, w obrębach Tworóg, Koty, Nowa Wieś Tworowska, Boruszowice, Brynek i Świniowice

Symbol: EO.Z.0716-1-36/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 70/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 3062.88 KB

Data dokumentu: 2011-09-01

Data wprowadzenia: 2011-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr nr 69/2011 z dnia 11.08.2011 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania czynności związanych z poszczególnymi przetargami na dzierżawę, najem i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: VG.Z.0716-47/11

Data dokumentu: 2011-08-12

Data wprowadzenia: 2011-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 68/2011 z dnia 11.08.2011 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania czynności związanych z poszczególnymi przetargami i rokowaniami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: VG.Z.0716-47/11

Data dokumentu: 2011-08-12

Data wprowadzenia: 2011-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 67/2011 z dnia 5.08.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-34/11

Data dokumentu: 2011-08-05

Data wprowadzenia: 2011-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 66/2011 z dnia 2.08.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień.

Symbol: EO.Z.0716-1-33/11

Załączniki:
1) Załącznik do Zarządzenia - karta obiegowa Typ: DOC, Rozmiar: 38 KB

Data dokumentu: 2011-08-03

Data wprowadzenia: 2011-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 65/2011 z dnia 19.07.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 62/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.10.2010 roku w sprawie szczegółowej procedury opracowania projektów planów finansowych jednostek oświatowych oraz przekazywania środków finansowych

Symbol: EO.Z.0716-1-32/11

Data dokumentu: 2011-07-25

Data wprowadzenia: 2011-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 64/2011 z dnia 12.07.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-31/11

Data dokumentu: 2011-07-15

Data wprowadzenia: 2011-07-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 63/2011 z dnia 07.07.2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z.0716-1-30/11

Data dokumentu: 2011-07-08

Data wprowadzenia: 2011-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 62/2011 z dnia 07.07.2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora do spraw kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z.0716-1-30/11

Data dokumentu: 2011-07-08

Data wprowadzenia: 2011-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 61/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie systemu zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i w Biuletynie Informacji Publicznej

Symbol: EO.Z.0716-1-29/11

Data dokumentu: 2011-06-30

Data wprowadzenia: 2011-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 60/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie systemu organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-29/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 60/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 59 KB

Data dokumentu: 2011-06-30

Data wprowadzenia: 2011-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 59/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie systemu zabezpieczania i używania pieczęci oraz pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-29/11

Data dokumentu: 2011-06-30

Data wprowadzenia: 2011-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 58/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-29/11

Data dokumentu: 2011-06-30

Data wprowadzenia: 2011-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 57/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-29/11

Data dokumentu: 2011-06-30

Data wprowadzenia: 2011-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 56/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z.0716-1-29/11

Data dokumentu: 2011-06-30

Data wprowadzenia: 2011-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 55/2011 z dnia 16.06.2011 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska radcy prawnego

Symbol: EO.Z.0716-1-25/11

Data dokumentu: 2011-06-24

Data wprowadzenia: 2011-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 54/2011 z dnia 08.06.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-24/11

Data dokumentu: 2011-06-08

Data wprowadzenia: 2011-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 53/2011 z dnia 06.06.2011 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: EO.Z.0716-1-23/11

Data dokumentu: 2011-06-07

Data wprowadzenia: 2011-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 52/2011 z dnia 01.06.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 z dnia 30.05.2011 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-25/11

Data dokumentu: 2011-06-02

Data wprowadzenia: 2011-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 51/2011 z dnia 31.05.2011 roku w sprawie wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w Komórce Geodety Powiatowego

Symbol: EO.Z.0716-1-25/11

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 51/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 22.5 KB

Data dokumentu: 2011-06-02

Data wprowadzenia: 2011-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 50/2011 z dnia 30.05.2011 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-24/11

Data dokumentu: 2011-05-31

Data wprowadzenia: 2011-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 49/2011 z dnia 30.05.2011 roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-24/11

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 31.5 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 27.5 KB

Data dokumentu: 2011-05-31

Data wprowadzenia: 2011-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 48/2011 z dnia 27.05.2011 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-23/11

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 48/2011 wraz z załącznikami Typ: DOC, Rozmiar: 63.5 KB

Data dokumentu: 2011-05-27

Data wprowadzenia: 2011-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 47/2011 z dnia 23.05.2011 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Symbol: EO.Z.0716-1-22/11

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 47/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) Załącznik do zarządzenia nr 47/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2011-05-24

Data wprowadzenia: 2011-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 46/2011 z dnia 23.05.2011 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania premii dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

Symbol: EO.Z.0716-1-22/11

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 46/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) Załącznik do zarządzenia nr 46/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2011-05-24

Data wprowadzenia: 2011-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 45/2011 z dnia 23.05.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Symbol: EO.Z.0716-1-22/11

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 45/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
3) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2011-05-24

Data wprowadzenia: 2011-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 44/2011 z dnia 13.05.2011 w sprawie zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-21/11

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia nr 44/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 75.06 KB

Data dokumentu: 2011-05-18

Data wprowadzenia: 2011-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 43/2011 z dnia 13.05.2011 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-21/11

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia nr 43/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 108.87 KB

Data dokumentu: 2011-05-18

Data wprowadzenia: 2011-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 42/2011 z dnia 10.05.2011 roku w sprawie powołania Zespołu Spisowego do sporządzenia inwentaryzacji oraz ujawnienia na ewidencji majątku Powiatu Tarnogórskiego budynków wraz z mieniem znajdującym się w budynku, położonym na działce gruntu nr 95 o powierzchni 0,2530 ha

Symbol: EO.Z.0716-1-20/11

Data dokumentu: 2011-05-10

Data wprowadzenia: 2011-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 41/2011 z dnia 04.05.2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Symbol: EO.Z.0716-1-19/11

Data dokumentu: 2011-05-05

Data wprowadzenia: 2011-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 40/2011 z dnia 04.05.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.02.2011 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-19/11

Data dokumentu: 2011-05-05

Data wprowadzenia: 2011-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 39/2011 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.02.2011 r. w sprawie zasad i trybu przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu

Symbol: EO.Z.0716-1-18/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 39/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 34.5 KB

Data dokumentu: 2011-05-04

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 38/2011 z dnia 28.04.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień

Symbol: EO.Z.0716-1-18/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 38/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 40 KB

Data dokumentu: 2011-05-04

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 37/2011 z dnia 27.04.2011 roku w sprawie powołania roboczego zespołu ds. utworzenia programu naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z.0716-1-18/11

Data dokumentu: 2011-05-04

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 36/2011 z dnia 21.04.2011 roku w sprawie powołania roboczego zespołu ds. utworzenia programu naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z.0716-1-18/11

Data dokumentu: 2011-05-04

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 35/2011 z dnia 21.04.2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Symbol: EO.Z.0716-1-18/11

Data dokumentu: 2011-05-04

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 34/2011 z dnia 19.04.2011 roku w sprawie aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Tarnogórskiego na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

Symbol: EO.Z.0716-1-17/11

Data dokumentu: 2011-04-20

Data wprowadzenia: 2011-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 33/2011 z dnia 12.04.2011 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-16/11

Załączniki:
1) Instrukcja Obiegu Typ: DOC, Rozmiar: 191.5 KB
2) Zał.1 - Instrukcja Obiegu 2011 Druk - dane osobowe umowa zlecenie Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB
3) Zał.2 - IO 2011 Oświadczenie - umowa zlecenie Typ: DOC, Rozmiar: 29 KB

Data dokumentu: 2011-04-13

Data wprowadzenia: 2011-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 32/2011 z dnia 04.04.2011 roku w sprawie ustalenia procedur postępowania przy krajowych podróżach służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-16/11

Data dokumentu: 2011-04-13

Data wprowadzenia: 2011-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 27/2011 z dnia 28.03.2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2010

Symbol: EO.Z.0716-1-13/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 27/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 340.5 KB

Data dokumentu: 2011-03-28

Data wprowadzenia: 2011-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 31/2011 z dnia 29.03.2011 roku w sprawie korzystania z samochodów służbowych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-15/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 30/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 29.49 KB

Data dokumentu: 2011-03-29

Data wprowadzenia: 2011-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 30/2011 z dnia 29.03.2011 roku w sprawie ustalenia procedury wnioskowania o indywidualne rozkłady czasu pracy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-15/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 30/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 24 KB

Data dokumentu: 2011-03-29

Data wprowadzenia: 2011-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 29/2011 z dnia 28.03.2011 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2011

Symbol: EO.Z.0716-1-14/11

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 29/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 67 KB

Data dokumentu: 2011-03-28

Data wprowadzenia: 2011-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 28/2011 z dnia 28.03.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego Nr 80/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-13/11

Data dokumentu: 2011-03-28

Data wprowadzenia: 2011-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 26/2011 z dnia 23.03.2011 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-12/11

Data dokumentu: 2011-03-24

Data wprowadzenia: 2011-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 25/2011 z dnia 10.03.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskie Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z.0716-1-11/11

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 56 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 54 KB

Data dokumentu: 2011-03-10

Data wprowadzenia: 2011-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 24/2011 z dnia 10.03.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień

Symbol: EO.Z.0716-1-11/11

Data dokumentu: 2011-03-10

Data wprowadzenia: 2011-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 23/2011 z dnia 24.02.2011 roku w sprawie: powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

Symbol: EO.Z.0716-1-10/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 23/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 266.96 KB

Data dokumentu: 2011-02-24

Data wprowadzenia: 2011-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 22/2011 z dnia 24.02.2011 roku w sprawie przygotowania i udziału w ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "LOTNISKO 2011"

Symbol: EO.Z.0716-1-10/11

Data dokumentu: 2011-02-24

Data wprowadzenia: 2011-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 21/2011 z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zasad i trybu przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu

Symbol: EO.Z.0716-1-10/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 21/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data dokumentu: 2011-02-24

Data wprowadzenia: 2011-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 20/2011 z dnia 15.02.2011 roku w sprawie określenia zasad tworzenia aktów prawnych oraz wprowadzenia wzorów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach oraz Zarządzeń Starosty Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z.0716-1-9/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 20/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 52 KB

Data dokumentu: 2011-02-16

Data wprowadzenia: 2011-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 19/2011 z dnia 15.02.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 90/2008 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 listopada 2008 roku, w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Symbol: EO.Z.0716-1-9/11

Data dokumentu: 2011-02-16

Data wprowadzenia: 2011-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 18/2011 z dnia 11.02.2011 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z poszczególnymi przetargami i rokowaniami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: EO.Z.0716-1-8/11

Data dokumentu: 2011-02-14

Data wprowadzenia: 2011-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 17/2011 z dnia 11.02.2011 roku w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-8/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 17/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 41.6 KB

Data dokumentu: 2011-02-14

Data wprowadzenia: 2011-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 16/2011 z dnia 11.02.2011 roku w sprawie zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i w Biuletynie Informacji Publicznej

Symbol: EO.Z.0716-1-8/11

Data dokumentu: 2011-02-14

Data wprowadzenia: 2011-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 15/2011 z dnia 10.02.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-8/11

Data dokumentu: 2011-02-14

Data wprowadzenia: 2011-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 14/2011 z dnia 10.02.2011 roku w sprawie przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z.0716-1-8/11

Data dokumentu: 2011-02-14

Data wprowadzenia: 2011-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 13/2011 z dnia 08.02.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia procdedury dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego, zmienionego Zarządzeniem nr 6/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2010 r.

Symbol: EO.Z.0716-1-7/11

Załączniki:
1) Załącznik nr 4 do zarządzenia 13/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 23 KB
2) Załącznik nr 5 do zarządzenia 13/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 23.5 KB
3) Załącznik nr 6 do zarządzenia 13/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB

Data dokumentu: 2011-02-08

Data wprowadzenia: 2011-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 12/2011 z dnia 08.02.2011 roku w sprawie ustalenia procedur postępowania przy krajowych podróżach służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-7/11

Data dokumentu: 2011-02-08

Data wprowadzenia: 2011-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 11/2011 z dnia 08.02.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z.0716-1-7/11

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 11/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 117.5 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 11/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 58.5 KB

Data dokumentu: 2011-02-08

Data wprowadzenia: 2011-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 10/2011 z dnia 04.02.2011 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-6/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 10/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 38.53 KB

Data dokumentu: 2011-02-07

Data wprowadzenia: 2011-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 9/2011 z dnia 04.02.2011 roku w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień

Symbol: EO.Z.0716-1-6/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 9/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 35.92 KB

Data dokumentu: 2011-02-07

Data wprowadzenia: 2011-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 8/2011 z dnia 04.02.2011 roku w sprawie utworzenia kancelarii niejawnej

Symbol: EO.Z.0716-1-5/11

Data dokumentu: 2011-02-04

Data wprowadzenia: 2011-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 7/2011 z dnia 04.02.2011 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: EO.Z.0716-1-5/11

Data dokumentu: 2011-02-04

Data wprowadzenia: 2011-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 6/2011 z dnia 03.02.2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 2/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie ustalenia procedury inkasa opłaty skarbowej oraz trybu rozliczania poboru opłaty skarbowej

Symbol: EO.Z.0716-1-5/11

Data dokumentu: 2011-02-04

Data wprowadzenia: 2011-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 5/2011 z dnia 28.01.2010 roku w sprawie wprowadzenia procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Symbol: EO.Z.0716-1-4/11

Data dokumentu: 2011-01-31

Data wprowadzenia: 2011-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 4/2011 z dnia 28.01.2011 roku w sprawie regulaminu głosowania w wyborach członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach spośród reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)

Symbol: EO.Z.0716-1-4/11

Data dokumentu: 2011-01-31

Data wprowadzenia: 2011-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 3/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.Z.0716-1-5/11

Data dokumentu: 2011-01-27

Data wprowadzenia: 2011-01-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 2/2011 z dnia 19.01.2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w 2011 roku

Symbol: EO.Z.0716-1-4/11

Data dokumentu: 2011-01-20

Data wprowadzenia: 2011-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 1/2011 z dnia 12.01.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego Nr 80/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-3/11

Data dokumentu: 2011-01-12

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
POWRÓT