» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Zamówienia do 130.000 zł netto

Tytuł:  Protokół z przeprowadzenia postępowania dotyczącego usługi wsparcia doradczego w przedsięwzięciu grantowym pn. „Tarnogórski bez barier” finansowanym z grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: NZ.033.2.2022

Załączniki:
1) Protokół z przeprowadzenia postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 147.85 KB

Data dokumentu: 2022-12-02

Data wprowadzenia: 2022-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - zestaw do elektroforezy + zestaw doświadczalny - 4 zestawy, termocykler + zestaw doświadczalny - 2 zestawy

Symbol: ID.4123.1.2019

Załączniki:
1) Protokół z przeprowadzenia postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 55.07 KB

Data dokumentu: 2022-12-01

Data wprowadzenia: 2022-12-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wsparcia doradczego w przedsięwzięciu grantowym pn. „Tarnogórski bez barier” finansowanym z grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: NZ.033.2.2022

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 249.06 KB
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Typ: DOCX, Rozmiar: 132.42 KB
3) Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2 Typ: DOCX, Rozmiar: 136.21 KB
4) Protokół odbioru usług doradczych - załącznik nr 3 Typ: DOCX, Rozmiar: 117.57 KB
5) Odpowiedź na zapytanie Typ: PDF, Rozmiar: 375.39 KB

Data dokumentu: 2022-11-23

Data wprowadzenia: 2022-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie wyników postępowania pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Pyskowicka 54 w Tarnowskich Górach"

Symbol: ID.7013.10.2021

Załączniki:
1) Protokółz przeprowadzenia postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 61.29 KB

Data dokumentu: 2022-06-14

Data wprowadzenia: 2022-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu "Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załączniki:
1) zapytanie_ofertowe_RFIL Typ: PDF, Rozmiar: 1598.85 KB
2) formularz _ofertowy Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB
3) Tablica_wzór_RFIL Typ: JPG, Rozmiar: 1264.05 KB

Data dokumentu: 2021-05-14

Data wprowadzenia: 2021-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn.: Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1580.54 KB
2) formularz ofertowy Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB
3) wzór tablicy Typ: PDF, Rozmiar: 512.64 KB

Data dokumentu: 2021-05-12

Data wprowadzenia: 2021-05-12

WIĘCEJ »
POWRÓT