» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Zamówienia do 130.000 zł netto

Tytuł:  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Nakle Śląskim

Symbol: ID.4123.1.2024

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 279.79 KB
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 34 KB
3) Projekt umowy - załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 354.76 KB
4) Oświadczenie - załącznik nr 3 Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB
5) infoprmacja rodo Typ: DOCX, Rozmiar: 18.15 KB
6) Protokół z przeprowadzenia postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 66.86 KB

Data dokumentu: 2024-02-08

Data wprowadzenia: 2024-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i dostawie 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zlokalizowanych przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych edycja druga.

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy Typ: PDF, Rozmiar: 330.31 KB

Data wprowadzenia: 2023-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zlokalizowanych przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych edycja druga

Załączniki:
1) ZAPYTANIE OFERTOWE Typ: PDF, Rozmiar: 1689.56 KB
2) ZAŁĄCZNIK NR 1 Typ: PDF, Rozmiar: 629.98 KB
3) ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY Typ: DOC, Rozmiar: 64.5 KB

Data wprowadzenia: 2023-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu „Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych edycja trzecia

Symbol: BSR.042.2.2023

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy Typ: PDF, Rozmiar: 308.96 KB

Data wprowadzenia: 2023-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i dostawie tablicy informacyjnej w ramach projektu „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych edycja pierwsza

Symbol: BSR.042.3.2023

Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcy Typ: PDF, Rozmiar: 319.27 KB

Data wprowadzenia: 2023-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych edycja pierwsza

Symbol: BSR.042.3.2023

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1569.16 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 184.15 KB
3) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Typ: PDF, Rozmiar: 254.32 KB
4) Załącznik nr 2 - wersja edytowalna Typ: DOC, Rozmiar: 64 KB

Data wprowadzenia: 2023-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych edycja trzecia.

Symbol: BSR.042.2.2023

Załączniki:
1) ZAPYTANIE OFERTOWE Typ: PDF, Rozmiar: 1625.16 KB
2) ZAŁĄCZNIK NR 1 Typ: PDF, Rozmiar: 186.4 KB
3) ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY Typ: PDF, Rozmiar: 258.36 KB
4) ZAŁĄCZNIK NR 2 WERSJA EDYTOWALNA Typ: DOC, Rozmiar: 64 KB

Data wprowadzenia: 2023-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wsparcia doradczego w przedsięwzięciu grantowym pn. "Tarnogórski bez barier" finansowanym z grantu w projekcie "Dostępny samorząd - granty", realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: NZ.033.2.2022

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 329.25 KB
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Typ: DOCX, Rozmiar: 133.48 KB
3) Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 268.25 KB
4) Protokół odbioru usług doradczych - załącznik nr 3 Typ: DOCX, Rozmiar: 117.37 KB
5) Odpowiedź na zapytanie Typ: PDF, Rozmiar: 374.43 KB
6) Protokół z przeprowadzenia postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 189.27 KB

Data dokumentu: 2023-02-13

Data wprowadzenia: 2023-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z przeprowadzenia postępowania dotyczącego usługi wsparcia doradczego w przedsięwzięciu grantowym pn. „Tarnogórski bez barier” finansowanym z grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: NZ.033.2.2022

Załączniki:
1) Protokół z przeprowadzenia postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 147.85 KB

Data dokumentu: 2022-12-02

Data wprowadzenia: 2022-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wsparcia doradczego w przedsięwzięciu grantowym pn. „Tarnogórski bez barier” finansowanym z grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: NZ.033.2.2022

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 249.06 KB
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Typ: DOCX, Rozmiar: 132.42 KB
3) Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2 Typ: DOCX, Rozmiar: 136.21 KB
4) Protokół odbioru usług doradczych - załącznik nr 3 Typ: DOCX, Rozmiar: 117.57 KB
5) Odpowiedź na zapytanie Typ: PDF, Rozmiar: 375.39 KB

Data dokumentu: 2022-11-23

Data wprowadzenia: 2022-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie wyników postępowania pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Pyskowicka 54 w Tarnowskich Górach"

Symbol: ID.7013.10.2021

Załączniki:
1) Protokółz przeprowadzenia postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 61.29 KB

Data dokumentu: 2022-06-14

Data wprowadzenia: 2022-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu "Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załączniki:
1) zapytanie_ofertowe_RFIL Typ: PDF, Rozmiar: 1598.85 KB
2) formularz _ofertowy Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB
3) Tablica_wzór_RFIL Typ: JPG, Rozmiar: 1264.05 KB

Data dokumentu: 2021-05-14

Data wprowadzenia: 2021-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn.: Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 1580.54 KB
2) formularz ofertowy Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB
3) wzór tablicy Typ: PDF, Rozmiar: 512.64 KB

Data dokumentu: 2021-05-12

Data wprowadzenia: 2021-05-12

WIĘCEJ »
POWRÓT