» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja L z dnia 26.04.2010r.

Tytuł:  Uchwała Nr L/475/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2009"

Załączniki:
1) 1
2) 2

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr L/474/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok.

Załączniki:
1) 1
2) 2

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr L/479/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Załączniki:
1) 2
2) 1

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr L/480/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia rzeczowych składników majątku trwałego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr L/477/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Pana profesora Wernera Lubosa.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr L/478/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Klubu Sportowego "Ruch" Radzionków.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr L/476/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ożarowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr L/473/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie złożone przez Kancelarię Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Zawadzkiem, reprezentowaną przez radcę prawnego Pana Marka Sztęborowskiego, w imieniu związków zawodowych, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XLVIII/444/2010 Rady Powiaty w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr L/472/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach absolutorium z wykonania budżetu za rok 2009.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »