» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2010 rok

Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 81/2010 z dnia 31.12.2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-2/11

Załączniki:
1) Zarzązenie 81/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 145 KB
2) Załącznik nr. 1 do zarządzenia 81/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 61.5 KB
3) Załącznik nr. 2 do zarządzenia 81/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 280.5 KB
4) Załącznik nr. 3 do zarządzenia 81/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 29 KB
5) Załącznik nr. 4 do zarządzenia 81/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB

Data dokumentu: 2011-01-07

Data wprowadzenia: 2011-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 80/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-1/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 80/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 90.26 KB

Data dokumentu: 2011-01-03

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 79/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2010 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-1/11

Data dokumentu: 2011-01-03

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 78/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 91/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.11.2009 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-1/11

Data dokumentu: 2011-01-03

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 77/2010 z dnia 31.12.2010 roku w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-1/11

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 77/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 42.15 KB

Data dokumentu: 2011-01-03

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 76/2010 z dnia 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 28/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i w Biuletynie Informacji Publicznej

Symbol: EO.Z.0716-1-1/11

Data dokumentu: 2011-01-03

Data wprowadzenia: 2011-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 75/2010 z dnia 10.12.2010 roku w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-38/10

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 75/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 41.83 KB

Data dokumentu: 2010-12-13

Data wprowadzenia: 2010-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 74/2010 z dnia 06.12.2010 r. ws. wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Tarnogórskiego za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia

Symbol: EO.Z.0716-1-37/10

Data dokumentu: 2010-12-08

Data wprowadzenia: 2010-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 73/2010 z dnia 03.12.2010 r. ws. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach będącego własnością Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Symbol: EO.Z.0716-1-37/10

Data dokumentu: 2010-12-08

Data wprowadzenia: 2010-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 72/2010 z dnia 30.11.2010 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 13/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2010 r. ws. powołania zespołu do spraw dostosowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-36/10

Data dokumentu: 2010-12-01

Data wprowadzenia: 2010-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 71/2010 z dnia 30.11.2010 r. ws. wprowadzenia procedury przeprowadzania sluzby przygotowawczej wraz z egzaminem konczacym sluzbe dla pracownikow podejmujacych po raz pierwszy prace na stanowisku urzedniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzedniczym w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-36/10

Data dokumentu: 2010-12-01

Data wprowadzenia: 2010-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 70/2010 z dnia 22.11.2010 r. ws. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-35/10

Data dokumentu: 2010-11-22

Data wprowadzenia: 2010-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 69/2010 z dnia 12.11.2010 r. ws. Instrukcji kasowej

Symbol: EO.Z.0716-1-34/10

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 69/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 78.29 KB

Data dokumentu: 2010-11-15

Data wprowadzenia: 2010-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 68/2010 z dnia 18.10.2010 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-33/10

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 68/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 129.5 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 53 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 51.5 KB
4) Załącznik nr 3 Typ: DOC, Rozmiar: 52 KB
5) Załącznik nr 4 Typ: DOC, Rozmiar: 52 KB
6) Załącznik nr 5 Typ: DOC, Rozmiar: 52 KB
7) Załącznik nr 6 Typ: DOC, Rozmiar: 53 KB
8) Załącznik nr 7 Typ: DOC, Rozmiar: 54 KB
9) Załącznik nr 8 Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB
10) Załącznik nr 8a Typ: DOC, Rozmiar: 27.5 KB
11) Załącznik nr 9 Typ: DOC, Rozmiar: 25.5 KB
12) Załącznik nr 10 Typ: DOC, Rozmiar: 47.5 KB
13) Załącznik nr 11 Typ: DOC, Rozmiar: 27 KB
14) Załącznik nr 12 Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data dokumentu: 2010-10-18

Data wprowadzenia: 2010-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 67/2010 z dnia 7.10.2010 r. ws. wykonywania czynności kontrolnych oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: EO.Z.0716-32/10

Data dokumentu: 2010-10-08

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 66/2010 z dnia 7.10.2010 r. ws.: Regulaminu głosowania w wyborach członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach spośród reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)

Symbol: EO.Z.0716-32/10

Data dokumentu: 2010-10-08

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 65/2010 z dnia 7.10.2010 r. ws. powołania Komisji ds. likwidacji pieczęci nagłówkowych i imiennych Zespołu Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych w Kaletach

Symbol: EO.Z.0716-32/10

Data dokumentu: 2010-10-08

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 64/2010 z dnia 7.10.2010 r. ws. likwidacji pieczęci nagłówkowych i imiennych w Starostwie Powiatowym

Symbol: EO.Z.0716-32/10

Data dokumentu: 2010-10-08

Data wprowadzenia: 2010-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 63/2010 z dnia 5.10.2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego Nr 98/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-31/10

Data dokumentu: 2010-10-06

Data wprowadzenia: 2010-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 62/2010 z dnia 4.10.2010 roku w sprawie szczegółowej procedury opracowania projektów planów finansowych jednostek oświatowych oraz przekazywania środków finansowych

Symbol: EO.Z.0716-1-31/10

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 62/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 3759.61 KB

Data dokumentu: 2010-10-06

Data wprowadzenia: 2010-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 61/2010 z dnia 30.09.2010 r. ws. powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: EO.Z.0716-1-30/10

Data dokumentu: 2010-10-01

Data wprowadzenia: 2010-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 60/2010 z dnia 22.09.2010 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pani Edyty Kamińskiej - podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.

Symbol: EBK.0716 -126/2010

Data dokumentu: 2010-09-22

Data wprowadzenia: 2010-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 59/2010 z dnia 22.09.2010 r. ws. uchylenia Zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej do uzgadniania przyznanych, w oparciu o Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, świadczeń osobom uprawnionym oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie, zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 z dnia 8 października 2008r. oraz Zarządzeniem nr 18/2009 z dnia 3 marca 2009r.

Symbol: EBK.0716 -126/2010

Data dokumentu: 2010-09-22

Data wprowadzenia: 2010-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 58/2010 z dnia 14.09.2010 r. ws. owołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: EO.Z.0716-1-28/10

Data dokumentu: 2010-09-15

Data wprowadzenia: 2010-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 57/2010 z dnia 08.09.2010 r. ws. powołania Stałej Komisji Przetargowej do prowadzenia czynności związanych z poszczególnymi przetargami i rokowaniami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: EO.Z.0716-1-26/10

Data dokumentu: 2010-09-10

Data wprowadzenia: 2010-09-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 53/2010 z dnia 30.08.2010 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 85/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 listopada 2009 r. ws. zasad i trybu przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu oraz wprowadzenia wzorów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-26/10

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 53/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data dokumentu: 2010-09-10

Data wprowadzenia: 2010-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 52/2010 z dnia 27.08.2010 r. ws. Komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2011

Symbol: EO.Z.0716-1-26/10

Data dokumentu: 2010-09-02

Data wprowadzenia: 2010-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 56/2010 z dnia 03.09.2010 r. ws. ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-26/10

Data dokumentu: 2010-09-02

Data wprowadzenia: 2010-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 55/2010 z dnia 02.09.2010 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 98/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-26/10

Data dokumentu: 2010-09-02

Data wprowadzenia: 2010-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 54/2010 z dnia 01.09.2010 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-25/10

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 52 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: DOC, Rozmiar: 51.5 KB
3) Załącznik nr 3 Typ: DOC, Rozmiar: 51.5 KB
4) Załącznik nr 4 Typ: DOC, Rozmiar: 51 KB
5) Załącznik nr 5 Typ: DOC, Rozmiar: 53.5 KB
6) Załącznik nr 6 Typ: DOC, Rozmiar: 53 KB
7) Załącznik nr 7 Typ: DOC, Rozmiar: 53.5 KB
8) Załącznik nr 8 Typ: DOC, Rozmiar: 38.5 KB
9) Załącznik nr 9 Typ: DOC, Rozmiar: 24 KB
10) Załącznik nr 10 Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB
11) Załącznik nr 11 Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB
12) Załącznik do umowy pożyczki Typ: DOC, Rozmiar: 26 KB

Data dokumentu: 2010-09-02

Data wprowadzenia: 2010-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 51/2010 z dnia 23.08.2010 r. ws. zmiany zarządzenia nr 91/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.11.2009 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-25/10

Data dokumentu: 2010-08-26

Data wprowadzenia: 2010-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 50/2010 z dnia 23.08.2010 r. ws. wprowadzenia procedury przygotowania i publikacji aktów prawnych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-25/10

Data dokumentu: 2010-08-26

Data wprowadzenia: 2010-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 49/2010 z dnia 11.08.2010 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pana Jacka Odziomka - inspektora w Wydziale Kontroli

Symbol: EO.Z.0716-1-25/10

Data dokumentu: 2010-08-26

Data wprowadzenia: 2010-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 48/2010 z dnia 10.08.2010 r. ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-24/10

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 48/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 202.5 KB
2) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 23 KB
3) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB
4) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB
5) Tabela norm przydziału do zarządzenia nr 48/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 34.5 KB

Data dokumentu: 2010-08-11

Data wprowadzenia: 2010-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 47 /2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-23/10

Data dokumentu: 2010-08-04

Data wprowadzenia: 2010-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 46/2010 z dnia 20.07.2010 r. ws. wykonywania w czasie nieobecności Wicestarosty Powiatu czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Tarnogórskiego za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia

Symbol: EO.Z.0716-1-22/10

Data dokumentu: 2010-07-22

Data wprowadzenia: 2010-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 45/2010 z dnia 19.07.2010 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z.0716-1-21/10

Data dokumentu: 2010-07-20

Data wprowadzenia: 2010-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 44/2010 z dnia 16.07.2010 r. ws. zmiany zarządzenia nr 91/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.11.2009 r. ws. systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-21/10

Data dokumentu: 2010-07-20

Data wprowadzenia: 2010-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 43/2010 z dnia 06.07.2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-20/10

Data dokumentu: 2010-07-13

Data wprowadzenia: 2010-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 42/2010 z dnia 05.07.2010 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej

Symbol: EO.Z.0716-1-20/10

Data dokumentu: 2010-07-13

Data wprowadzenia: 2010-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 41/2010 z dnia 02.07.2010 r. ws. powołania Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź w 2010 roku

Symbol: EO.Z.0716-1-19/10

Data dokumentu: 2010-07-05

Data wprowadzenia: 2010-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 40/2010 z dnia 09.06.2010 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/20410 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2010 roku zmienionego Zarządzeniem nr 31/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "Lato 2010"

Symbol: EO.Z.0716-1-18/10

Data dokumentu: 2010-06-10

Data wprowadzenia: 2010-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 39/2010 07.06.2010 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwo i Architektury

Symbol: EO.Z.0716-1-18/10

Data dokumentu: 2010-06-10

Data wprowadzenia: 2010-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 38/2010 z dnia 02.06.2010 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: EO.Z.0716-1-18/10

Data dokumentu: 2010-06-10

Data wprowadzenia: 2010-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 37/2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

Symbol: EO.Z.0716-1-17/10

Data dokumentu: 2010-06-08

Data wprowadzenia: 2010-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 36/2010 z dnia 28.05.2010 r w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko sekretarki w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.Z.0716-1-17/10

Data dokumentu: 2010-06-08

Data wprowadzenia: 2010-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 35/2010 z dnia 28.05.2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do "Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach" stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 11/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 stycznia 2004 r.

Symbol: EO.Z.0716-1-17/10

Data dokumentu: 2010-06-08

Data wprowadzenia: 2010-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 34/2010 z dnia 26.05.2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gminie Krupski Młyn obrębie Potępa

Symbol: EO.Z.0716-1-17/10

Data dokumentu: 2010-06-08

Data wprowadzenia: 2010-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 33/2010 z dnia 20.05.2010 r. ws. wprowadzenia procedury udzielania i rozliczania dotacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-16/10

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 33/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 1267.77 KB

Data dokumentu: 2010-05-24

Data wprowadzenia: 2010-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 32/2010 z dnia 11.05.2010 r. ws. określenia nośnika na którym należy sporządzać szkic z numeracją punktów granicznych tzw. szkic katastralny, stanowiący część dokumentacji geodezyjnej podlegającej przekazaniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Symbol: EO.Z.0716-1-15/10

Data dokumentu: 2010-05-12

Data wprowadzenia: 2010-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 31/2010 z dnia 11.05.2010 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 14/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2010 r. ws. przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "Lato 2010"

Symbol: EO.Z.0716-1-15/10

Data dokumentu: 2010-05-12

Data wprowadzenia: 2010-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 30/2010 z dnia 10.05.2010 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego Nr 98/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-15/10

Data dokumentu: 2010-05-12

Data wprowadzenia: 2010-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 29/2010 z dnia 27.04.2010 r. ws. wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 21/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2010 r. ws. określenia trybu zamawiania, używania oraz przechowywania pieczęci i pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-14/10

Data dokumentu: 2010-04-28

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 28/2010 z dnia 27.04.2010 r. ws. zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i w Biuletynie Informacji Publicznej

Symbol: EO.Z.0716-1-14/10

Data dokumentu: 2010-04-28

Data wprowadzenia: 2010-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 27/2010 z dnia 16.04.2010 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Data dokumentu: 2010-04-20

Data wprowadzenia: 2010-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 26/2010 z dnia 07.04.2010 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 98/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-12/10

Data dokumentu: 2010-04-09

Data wprowadzenia: 2010-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 25/2010 z dnia 02.04.2010 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych

Symbol: EO.Z.0716-1-12/10

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia 25/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 234.5 KB

Data dokumentu: 2010-04-09

Data wprowadzenia: 2010-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 24/2010 z dnia 30.03.2010 r. ws. przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z.0716-1-12/10

Data dokumentu: 2010-04-09

Data wprowadzenia: 2010-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 23/2010 z dnia 30.03.2010 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-11/10

Data dokumentu: 2010-04-01

Data wprowadzenia: 2010-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 22/2010 z dnia 29.03.2010 r. ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Symbol: EO.Z.0716-1-11/10

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 37 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 4808 KB

Data dokumentu: 2010-04-01

Data wprowadzenia: 2010-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 21/2010 z dnia 25.03.2010 r. ws. określenia trybu zamawiania, używania oraz przechowywania pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-11/10

Data dokumentu: 2010-03-31

Data wprowadzenia: 2010-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 20/2010 z dnia 22.03.2010 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.Z.0716-1-11/10

Data dokumentu: 2010-03-31

Data wprowadzenia: 2010-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 19/2010 z dnia 23.03.2010 r. ws. powołania Komisji oceniającej projekty w Konkursie Młodej Przedsiębiorczości

Symbol: EO.Z.0716-1-11/10

Data dokumentu: 2010-03-31

Data wprowadzenia: 2010-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 18/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19.03.2010 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.Z.0716-1-10/10

Data dokumentu: 2010-03-22

Data wprowadzenia: 2010-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 17/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

Symbol: EO.Z.0716-1-10/10

Data dokumentu: 2010-03-22

Data wprowadzenia: 2010-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 16/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05.03.2010 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z.0716-1-9/10

Data dokumentu: 2010-03-09

Data wprowadzenia: 2010-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 15/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05.03.2010 r. ws. powołania komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczej dla Pana Pawła Ziai - młodszego referenta w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z.0716-1-9/10

Data dokumentu: 2010-03-09

Data wprowadzenia: 2010-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 14/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04.03.2010 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "Lato 2010"

Symbol: EO.Z.0716-1-8/10

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 14/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 27.5 KB

Data dokumentu: 2010-03-05

Data wprowadzenia: 2010-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 13/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.02.2010 roku w sprawie powołania zespołu do spraw dostosowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-8/10

Data dokumentu: 2010-03-05

Data wprowadzenia: 2010-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 12/2010 z dnia 23.02.2010 r. ws. powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w roku 2010 w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji

Symbol: EO.Z.0716-1-7/10

Data dokumentu: 2010-02-23

Data wprowadzenia: 2010-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 9/2010 z dnia 12.02.2010 ws. wprowadzenia w życie regulaminu przetargów i rokowań na sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Symbol: EO.Z.0716-1-6/10

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 9/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 139 KB

Data dokumentu: 2010-02-16

Data wprowadzenia: 2010-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 11/2010 z dnia 15.02.2010 ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli

Symbol: EO.Z.0716-1-6/10

Data dokumentu: 2010-02-16

Data wprowadzenia: 2010-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 10/2010 z dnia 15.02.2010 r. ws. wprowadzenia symboli literowych w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-6/10

Data dokumentu: 2010-02-16

Data wprowadzenia: 2010-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 8/2010 z dnia 9.02.2010 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko sekretarki w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.Z.0716-1-6/10

Data dokumentu: 2010-02-16

Data wprowadzenia: 2010-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 7/2010 z dnia 10.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa z terenu Powiatu Tarnogórskiego oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2010-2012.

Symbol: GG.Z.7014-6/10

Załączniki:
1) plan wykorzystania zasobu nieruchomości skarbu państwa Typ: PDF, Rozmiar: 80.72 KB

Data dokumentu: 2010-02-11

Data wprowadzenia: 2010-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 6/2010 z dnia 29.01.2010 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 99/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.

Data dokumentu: 2010-02-02

Data wprowadzenia: 2010-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 5/2010 z dnia 20.01.2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego Nr 98/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. ws. wprowadzenia w życia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-4/10

Data dokumentu: 2010-01-20

Data wprowadzenia: 2010-01-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 4/2010 z dnia 18.01.2010 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pani Anny Górniak - podinspektora w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Powiatu w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.Z.0716-1-4/10

Data dokumentu: 2010-01-20

Data wprowadzenia: 2010-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 3/2010 z dnia 15.01.2010 r. ws. procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji wymagających zatwierdzenia stałych organizacji ruchu

Symbol: EO.Z.0716-1-3/10

Data dokumentu: 2010-01-18

Data wprowadzenia: 2010-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 2/2010 z dnia 15.01.2010 r. ws. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: EO.Z.0716-1-3/10

Data dokumentu: 2010-01-18

Data wprowadzenia: 2010-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 1/2010 z dnia 07.01.2010 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.Z.0716-1-2/10

Data dokumentu: 2010-01-12

Data wprowadzenia: 2010-01-12

WIĘCEJ »
POWRÓT