» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2018 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 124/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 124/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 124/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 285.72 KB

Data dokumentu: 2018-12-31

Data wprowadzenia: 2019-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 123/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w okresie rozliczeniowym wrzesień - październik oraz listopad - grudzień 2019 roku

Symbol: 123/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 123/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 38.75 KB

Data dokumentu: 2018-12-28

Data wprowadzenia: 2018-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 122/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów znajdujących się w Powiecie Tarnogórskiego będących własnością Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz powołania w tym celu komisji inwentaryzacyjnej

Symbol: 122/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 122/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 35.97 KB

Data dokumentu: 2018-12-19

Data wprowadzenia: 2018-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 121/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.12.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 121/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 121/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 24.99 KB

Data dokumentu: 2018-12-19

Data wprowadzenia: 2018-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 120/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.12.2018 r. w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 120/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 120/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 314.36 KB

Data dokumentu: 2018-12-18

Data wprowadzenia: 2018-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 119/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.12.2018 roku w sprawie składania i analizowania oświadczeń majątkowych

Symbol: 119/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 119/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1012.89 KB

Data dokumentu: 2018-12-07

Data wprowadzenia: 2018-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 118/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.12.2018 roku w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 118/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 118/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 293.05 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 304.82 KB

Data dokumentu: 2018-12-04

Data wprowadzenia: 2018-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 117/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.11.2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 117/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 117/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 2429.14 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 230.73 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 160.47 KB
4) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 209.92 KB
5) Załącznik nr 4 Typ: PDF, Rozmiar: 223.02 KB
6) Załącznik nr 5 Typ: PDF, Rozmiar: 143.01 KB

Data dokumentu: 2018-11-26

Data wprowadzenia: 2018-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 116/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.11.2018 roku w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Tarnogórskiego za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia

Symbol: 116/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 116/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 198.33 KB

Data dokumentu: 2018-11-23

Data wprowadzenia: 2018-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 115/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.11.2018 r. w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 115/2018

Załączniki:
1) Zarz ądzenie nr 115/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 143.41 KB

Data dokumentu: 2018-11-23

Data wprowadzenia: 2018-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 114/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.11.2018 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 114/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 114/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 57.64 KB

Data dokumentu: 2018-11-23

Data wprowadzenia: 2018-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 113/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.11.2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji

Symbol: 113/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 113/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 250.53 KB

Data dokumentu: 2018-11-15

Data wprowadzenia: 2018-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 112/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.11.2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: 112/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 112/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 236.96 KB

Data dokumentu: 2018-11-15

Data wprowadzenia: 2018-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 111/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.11.2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 111/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 111/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 226.7 KB

Data dokumentu: 2018-11-15

Data wprowadzenia: 2018-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 110/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.11.2018 r. w sprawie zasad obiegu interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego oraz wniosków komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 110/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 110/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 91.26 KB

Data dokumentu: 2018-11-14

Data wprowadzenia: 2018-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 109/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.11.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 109/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 109/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 81.27 KB

Data dokumentu: 2018-11-13

Data wprowadzenia: 2018-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 108/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.11.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Administracji i Zarządzania

Symbol: 108/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 108/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 241.37 KB

Data dokumentu: 2018-11-07

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 107/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.11.2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego i czasu pracy w niektórych dniach 2018 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 107/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 107/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 25.9 KB

Data dokumentu: 2018-11-07

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 106/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.11.2018 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w okresie rozliczeniowym wrzesień - październik oraz listopad - grudzień 2019 roku

Symbol: 106/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 106/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 41.18 KB

Data dokumentu: 2018-11-07

Data wprowadzenia: 2018-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 105/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 105/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 105/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 227.39 KB

Data dokumentu: 2018-10-31

Data wprowadzenia: 2018-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 104/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 104/20018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 104/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 26.6 KB

Data dokumentu: 2018-10-31

Data wprowadzenia: 2018-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 103/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.10.2018 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach

Symbol: 103/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 103/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 33.52 KB

Data dokumentu: 2018-10-23

Data wprowadzenia: 2018-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 102/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.10.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: 102/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 102/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 29.7 KB

Data dokumentu: 2018-10-23

Data wprowadzenia: 2018-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 101/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.10.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacji Projektu nr RPSL.11.02.01-24-07G2/17 pn. " Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 101/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 101/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 45.91 KB

Data dokumentu: 2018-10-12

Data wprowadzenia: 2018-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 100/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.10.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 100/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 100/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 30.05 KB

Data dokumentu: 2018-10-04

Data wprowadzenia: 2018-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 99/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.10.2018 r. w sprawie planowania i sprawozdawczości z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych

Symbol: 99/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 99/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 189.67 KB

Data dokumentu: 2018-10-02

Data wprowadzenia: 2018-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 98/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.10.2018 r. w sprawie zasad postępowania w trakcie kontroli organów kontroli zewnętrznej

Symbol: 98/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 98/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 108.65 KB

Data dokumentu: 2018-10-02

Data wprowadzenia: 2018-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.10.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych

Symbol: 97/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 97/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 961.57 KB

Data dokumentu: 2018-10-02

Data wprowadzenia: 2018-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 96/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.10.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych

Symbol: 96/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 96/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 807.46 KB

Data dokumentu: 2018-10-02

Data wprowadzenia: 2018-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 95/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 95/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 95/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 116.81 KB

Data dokumentu: 2018-10-02

Data wprowadzenia: 2018-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 94/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.09.2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rekrutacji Uczestników Projektu nr RPSL.11.02.01-24-07G2/17 pn. "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 94/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 94/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 639.38 KB

Data dokumentu: 2018-09-25

Data wprowadzenia: 2018-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 93/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.09.2018 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty Tarnogórskiego dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 93/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 93/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 349.68 KB

Data dokumentu: 2018-09-25

Data wprowadzenia: 2018-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 92/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.09.2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu

Symbol: 92/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 92/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 238.54 KB

Data dokumentu: 2018-09-24

Data wprowadzenia: 2018-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 91/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.09.2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

Symbol: 91/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 91/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 266.2 KB

Data dokumentu: 2018-09-24

Data wprowadzenia: 2018-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 90/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.09.2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: 90/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 90/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 261.38 KB

Data dokumentu: 2018-09-21

Data wprowadzenia: 2018-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 89/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.09.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.05.2018 roku w sprawie dokonywania przez klientów oceny jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Symbol: 89/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 89/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 328.41 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 419.07 KB

Data dokumentu: 2018-09-19

Data wprowadzenia: 2018-09-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 88/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 88/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 88/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 53.89 KB

Data dokumentu: 2018-09-12

Data wprowadzenia: 2018-09-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 87/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 87/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 87/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 27.5 KB

Data dokumentu: 2018-09-10

Data wprowadzenia: 2018-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 86/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.08.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 86/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 86/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 602.54 KB

Data dokumentu: 2018-08-31

Data wprowadzenia: 2018-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 85/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: 85/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 85/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 27.81 KB

Data dokumentu: 2018-08-31

Data wprowadzenia: 2018-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 84/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.08.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa służebnością gruntową

Symbol: 84/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 84/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 61 KB

Data dokumentu: 2018-08-28

Data wprowadzenia: 2018-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 82/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.08.2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

Symbol: 82/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 82/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 249.29 KB

Data dokumentu: 2018-08-17

Data wprowadzenia: 2018-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 81/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.08.2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2.08.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.08.2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 81/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 81/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 318.5 KB

Data dokumentu: 2018-08-17

Data wprowadzenia: 2018-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 80/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.08.2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 80/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 80/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 233.63 KB

Data dokumentu: 2018-08-14

Data wprowadzenia: 2018-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 79/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.08.2018 roku w sprawie ustalenia procedury podawania do publicznej wiadomości ogłoszeń podmiotów zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 79/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 79/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 496.23 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 78/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.08.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 78/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 78/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 42.74 KB

Data dokumentu: 2018-08-02

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 77/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.08.2010 r. wprowadzającego Regulamin Pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 77/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 77/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 154.44 KB

Data dokumentu: 2018-08-02

Data wprowadzenia: 2018-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 76/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia kancelarii niejawnej (z późn. zm.)

Symbol: 76/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 76/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 23.58 KB

Data dokumentu: 2018-08-02

Data wprowadzenia: 2018-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 75/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 75/2018

Załączniki:
1) zarządzenie nr 75/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 940.45 KB

Data dokumentu: 2018-07-31

Data wprowadzenia: 2018-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 74/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.07.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 74/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 74/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 28.01 KB

Data dokumentu: 2018-07-30

Data wprowadzenia: 2018-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 73/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.07.2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 5/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Symbol: 73/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 73/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 93.38 KB

Data dokumentu: 2018-07-25

Data wprowadzenia: 2018-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 72/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.07.2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 3/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji wymagających zatwierdzenia stałych organizacji ruchu oraz uchylenia Zarządzenia nr 53/2015 z dnia 27 października 2015 r. Starosty Tarnogórskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2010 w sprawie procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji wymagających zatwierdzenia stałych organizacji ruchu

Symbol: 72/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 72/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 31.15 KB

Data dokumentu: 2018-07-23

Data wprowadzenia: 2018-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 71/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.07.2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 9/2001 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2001 roku w sprawie wyznaczenia obszaru, na którym mogą być pobierane opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 71/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 71/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 22.68 KB

Data dokumentu: 2018-07-19

Data wprowadzenia: 2018-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 70/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 70/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 70/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 25.91 KB

Data dokumentu: 2018-07-18

Data wprowadzenia: 2018-07-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 69/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.07.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu do przeprowadzenia weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 rok

Symbol: 69/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 69/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 27 KB

Data dokumentu: 2018-07-16

Data wprowadzenia: 2018-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 68/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.07.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 68/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 68/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 84 KB

Data dokumentu: 2018-07-13

Data wprowadzenia: 2018-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 67/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 67/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 67/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 260.36 KB

Data dokumentu: 2018-07-13

Data wprowadzenia: 2018-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 66/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 66/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 66/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 262.44 KB

Data dokumentu: 2018-07-13

Data wprowadzenia: 2018-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 65/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 65/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 65/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 28.03 KB

Data dokumentu: 2018-07-13

Data wprowadzenia: 2018-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 64/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.07.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 70/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury i instrukcji w zakresie obsługi konsumenta w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Symbol: 64/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 64/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 168.35 KB

Data dokumentu: 2018-07-11

Data wprowadzenia: 2018-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 63/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 63/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 63/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 26.91 KB

Data dokumentu: 2018-07-09

Data wprowadzenia: 2018-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 62/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.06.2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia wewnętrznego nr 16/2003 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie wprowadzenia do Zakładowego Planu Kont utworzonego Zarządzeniem wewnętrznym nr 11/2002 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 marca 2009 kont, Zespołu a-Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Symbol: 62/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 62/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 239 KB

Data dokumentu: 2018-06-19

Data wprowadzenia: 2018-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 61/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.06.2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 6/2002 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych i przekazywania dokumentacji do Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 61/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 61/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 230.3 KB

Data dokumentu: 2018-06-19

Data wprowadzenia: 2018-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.06.2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 43/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 60/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 60/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 206.02 KB

Data dokumentu: 2018-06-19

Data wprowadzenia: 2018-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 59/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.06.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 65/2003 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie regulaminu obrotu detalicznego znakami opłaty skarbowej

Symbol: 59/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 59/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 198.26 KB

Data dokumentu: 2018-06-19

Data wprowadzenia: 2018-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 58/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.06.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.09.2017 r. w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 58/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 58/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 335.26 KB

Data dokumentu: 2018-06-19

Data wprowadzenia: 2018-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 57/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.06.2018 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 57/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 57/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1034.13 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 682.69 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 215.93 KB

Data dokumentu: 2018-06-15

Data wprowadzenia: 2018-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 56/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.06.2018 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków petycji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 56/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1652.95 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 735.85 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 730.88 KB
4) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 730.77 KB

Data dokumentu: 2018-06-15

Data wprowadzenia: 2018-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 55/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.06.2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 109/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia druków: kart udostępnienia akt, spisu zdawczo-odbiorczego akt, wykazu spisów zdawczo-odbiorczych, wniosku o wydanie uwierzytelnionych kopii akt z archiwum zakładowego oraz pełnomocnictwa, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z późń. zm.

Symbol: 55/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 55/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 380.01 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 655.16 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 588.62 KB

Data dokumentu: 2018-06-15

Data wprowadzenia: 2018-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 54/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.06.20018 r. w sprawie rozliczenia pracy samochodów służbowych eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 54/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 54/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 94.35 KB

Data dokumentu: 2018-06-13

Data wprowadzenia: 2018-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 53/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.06.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 30/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu składania wystąpień w sprawach ze stosunku pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 53/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 204.64 KB

Data dokumentu: 2018-06-11

Data wprowadzenia: 2018-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 52/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.06.2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 52/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 52/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 52/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 21.74 KB

Data dokumentu: 2018-06-11

Data wprowadzenia: 2018-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 51/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 51/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 51/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 25.24 KB

Data dokumentu: 2018-06-08

Data wprowadzenia: 2018-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.06.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.02.2015 r. w sprawie sposobu i zakresu udzielania informacji o wykonaniu zadań Powiatu oraz działania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 50/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 50/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 330.99 KB

Data dokumentu: 2018-06-07

Data wprowadzenia: 2018-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 49/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.06.2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/2004 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego i w Biuletynie Informacji Publicznej

Symbol: 49/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 49/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 204.42 KB

Data dokumentu: 2018-06-07

Data wprowadzenia: 2018-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 48/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.06.2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 13/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.02.2015 r. w sprawie przekazywania przez Naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach informacji o bieżącej działalności podległych im komórek organizacyjnych do Biura Obsługi Zarządu

Symbol: 48/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 48/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 231.37 KB

Data dokumentu: 2018-06-07

Data wprowadzenia: 2018-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 47/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5.06.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18.02.2013 r. w sprawie sporządzania kart informacyjnych usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 47/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 47/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 391.19 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 818.83 KB

Data dokumentu: 2018-06-05

Data wprowadzenia: 2018-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 46/2018 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4.06.2018 r. w sprawie zasad fakturowania należności Powiatu na stanowisku w Wydziale Gospodarczym

Symbol: 46/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 46/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 434.91 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 250.75 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 233.16 KB

Data dokumentu: 2018-06-04

Data wprowadzenia: 2018-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 45/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.05.2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 26/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 45/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 45/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 198.22 KB

Data dokumentu: 2018-05-30

Data wprowadzenia: 2018-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 44/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.05.2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 30/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.03.2011 r. w sprawie ustalenia procedury wnioskowania o indywidualne rozkłady czasy pracy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 44/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 44/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 317.6 KB

Data dokumentu: 2018-05-30

Data wprowadzenia: 2018-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 43/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.05.2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 43/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 43/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 244.04 KB

Data dokumentu: 2018-05-30

Data wprowadzenia: 2018-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 42/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonym prawem rzeczowym

Symbol: 42/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 42/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 32.87 KB

Data dokumentu: 2018-05-29

Data wprowadzenia: 2018-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 41/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.05.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 14/2000 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania oraz dostępu do dokumentów urzędowych, protokołów, uchwał i aktów wewnętrznych oraz sposobu dysponowania materiałami powstającymi w trakcie przygotowywania pism

Symbol: 41/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 41/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 240.32 KB

Data dokumentu: 2018-05-28

Data wprowadzenia: 2018-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 40/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.05.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 85/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia systemu oznakowania wewnętrznego w budynkach Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Zarządzenia nr 76/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 85/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia systemu oznakowania wewnętrznego w budynkach Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 40/2018

Załączniki:
1) Zarzadzenie nr 40/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 304.56 KB

Data dokumentu: 2018-05-28

Data wprowadzenia: 2018-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.05.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 55/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie zasad przesyłania pism za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Symbol: 39/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 39/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 209.71 KB

Data dokumentu: 2018-05-28

Data wprowadzenia: 2018-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 38/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.05.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 21/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, używania oraz przechowywania pieczęci i pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz Zarządzenia nr 29/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 21/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, używania oraz przechowywania pieczęci i pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 38/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 38/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 300.04 KB

Data dokumentu: 2018-05-28

Data wprowadzenia: 2018-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 37/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.05.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 91/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie prowadzenia rejestrów umów w poszczególnych komórkach organizacyjnych i zasad sporządzania aneksów do umów

Symbol: 37/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 37/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 209.7 KB

Data dokumentu: 2018-05-28

Data wprowadzenia: 2018-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 36/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.05.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 14/2001 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie systemu identyfikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 36/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 36/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 200.85 KB

Data dokumentu: 2018-05-28

Data wprowadzenia: 2018-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 35/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.05.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 35/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 35/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 816.53 KB

Data dokumentu: 2018-05-28

Data wprowadzenia: 2018-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.05.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 34/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 34/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 35.32 KB

Data dokumentu: 2018-05-28

Data wprowadzenia: 2018-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.05.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 74/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 września 2005 roku w sprawie szczegółowej procedury opracowania projektów planów finansowych jednostek oświatowych oraz przekazywania środków finansowych

Symbol: 33/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 33/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 20.19 KB

Data dokumentu: 2018-05-24

Data wprowadzenia: 2018-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.05.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 86/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10.11.2009 r. w sprawie postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Symbol: 32/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 32/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 192.32 KB

Data dokumentu: 2018-05-22

Data wprowadzenia: 2018-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 31/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.05.2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 54/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05.05.2006 r. w sprawie systemu obiegu informacji i decyzji w relacji Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Gminne Centra Reagowania.

Symbol: 31/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 31/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 22.57 KB

Data dokumentu: 2018-05-22

Data wprowadzenia: 2018-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 30/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.05.2018r. w sprawie dokonywania przez klientów oceny jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Symbol: 30/2018

Załączniki:
1) Załącznik nr 30/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 309.55 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 378.11 KB

Data dokumentu: 2018-05-10

Data wprowadzenia: 2018-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 29/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.05.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 29/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 29/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 224.33 KB

Data dokumentu: 2018-05-04

Data wprowadzenia: 2018-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 28/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.04.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 28/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 28/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 871.39 KB

Data dokumentu: 2018-04-30

Data wprowadzenia: 2018-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.04.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 27/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 27/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 326.13 KB

Data dokumentu: 2018-04-30

Data wprowadzenia: 2018-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 26/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.04.2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 26/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 26/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 40.32 KB

Data dokumentu: 2018-04-30

Data wprowadzenia: 2018-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 25/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.04.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 48/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.08.2010 r. wprowadzającego Regulamin Pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 25/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 25/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 39.17 KB

Data dokumentu: 2018-04-25

Data wprowadzenia: 2018-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 24/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.04.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia 2 kandydatów na stanowiska podinspektorów w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji

Symbol: 24/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 24/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 243.77 KB

Data dokumentu: 2018-04-23

Data wprowadzenia: 2018-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.04.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 23/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 23/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 229.91 KB

Data dokumentu: 2018-04-13

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.04.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (z późn. zm.)

Symbol: 22/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 22/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 217.01 KB

Data dokumentu: 2018-04-13

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 21/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.09.2017 r. w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 21/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 21/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 574.47 KB

Data dokumentu: 2018-03-27

Data wprowadzenia: 2018-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 20/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2017

Symbol: 20/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 20/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 13040.96 KB

Data dokumentu: 2018-03-26

Data wprowadzenia: 2018-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.03.2018 r. w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018

Symbol: 19/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 418.94 KB

Data dokumentu: 2018-03-14

Data wprowadzenia: 2018-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.03.2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji systemu monitoringu wizyjnego w budynkach stanowiących siedzibę Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 18/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 18/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1329.11 KB

Data dokumentu: 2018-03-09

Data wprowadzenia: 2018-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.03.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Strategii i Rozwoju

Symbol: 17/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 17/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 211.43 KB

Data dokumentu: 2018-03-09

Data wprowadzenia: 2018-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 16/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.03.2018 r. w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Symbol: 16/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 16/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 408.54 KB

Data dokumentu: 2018-03-08

Data wprowadzenia: 2018-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.03.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: 15/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 15/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 199.02 KB

Data dokumentu: 2018-03-02

Data wprowadzenia: 2018-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 14/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.02.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji

Symbol: 14/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 14/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 238.62 KB

Data dokumentu: 2018-02-15

Data wprowadzenia: 2018-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.02.2018 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 13/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 231.19 KB

Data dokumentu: 2018-02-08

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 12/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.02.2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji.

Symbol: 12/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 12/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 229.84 KB

Data dokumentu: 2018-02-06

Data wprowadzenia: 2018-02-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.02.2018 roku w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 11/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 11/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 206.6 KB

Data dokumentu: 2018-02-02

Data wprowadzenia: 2018-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.02.2018 roku w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 10/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 213.13 KB

Data dokumentu: 2018-02-02

Data wprowadzenia: 2018-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.02.2018 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 9/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 9/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 235.93 KB

Data dokumentu: 2018-02-02

Data wprowadzenia: 2018-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.01.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji

Symbol: 8/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 241.92 KB

Data dokumentu: 2018-01-26

Data wprowadzenia: 2018-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 7/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 7/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 497.64 KB

Data dokumentu: 2018-01-25

Data wprowadzenia: 2018-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.01.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie częściowej refundacji przez pracodawcę kosztów związanych z zakupem przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych okularów korygujących wzrok

Symbol: 6/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 6/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 248.15 KB

Data dokumentu: 2018-01-22

Data wprowadzenia: 2018-01-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.01.2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Symbol: 5/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1014.63 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 248.19 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 140.36 KB
4) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 1351.07 KB

Data dokumentu: 2018-01-16

Data wprowadzenia: 2018-01-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Symbol: 4/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 4/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 969.47 KB

Data dokumentu: 2018-01-12

Data wprowadzenia: 2018-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.01.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 3/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 3/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 391.34 KB

Data dokumentu: 2018-01-09

Data wprowadzenia: 2018-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.01.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: 2/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 219.26 KB

Data dokumentu: 2018-01-08

Data wprowadzenia: 2018-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.01.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 1/2018

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 227.48 KB

Data dokumentu: 2018-01-08

Data wprowadzenia: 2018-01-08

WIĘCEJ »
POWRÓT