» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2019 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 77/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.12.2019 roku w sprawie zasad publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 77/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 77/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 943.97 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 207.98 KB

Data dokumentu: 2019-12-30

Data wprowadzenia: 2019-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 76/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.12.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 76/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 76/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 249.88 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 436.66 KB

Data dokumentu: 2019-12-30

Data wprowadzenia: 2019-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 75/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.12.2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 75/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 75/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 582.89 KB

Data dokumentu: 2019-12-27

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 74/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.12.2019 roku w sprawie zmiany rozkładu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w dniu 31 grudnia 2019 roku

Symbol: 74/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 74/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 270.36 KB

Data dokumentu: 2019-12-19

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 73/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.12.2019 roku w sprawie: określenia zasad tworzenia aktów prawnych oraz wprowadzenia wzorów uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego i Zarządu Powiatu Tarnogórskiego oraz zarządzeń Starosty Tarnogórskiego

Symbol: 73/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 73/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2169.38 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 203.25 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 179.77 KB
4) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 160.76 KB

Data dokumentu: 2019-12-12

Data wprowadzenia: 2019-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 72/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9.12.2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 5/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z późniejszymi zmianami.

Symbol: 72/2019

Załączniki:
1) zarządzenie nr 72/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 317.03 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 256.74 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 1382.96 KB

Data dokumentu: 2019-12-09

Data wprowadzenia: 2019-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 71/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.12.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2019

Symbol: 71/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 71/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 412.04 KB

Data dokumentu: 2019-12-06

Data wprowadzenia: 2019-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 70/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 70/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 70/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 238.45 KB

Data dokumentu: 2019-12-02

Data wprowadzenia: 2019-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 69/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.11.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 69/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 69 Typ: PDF, Rozmiar: 235.56 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 237.84 KB

Data dokumentu: 2019-11-29

Data wprowadzenia: 2019-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 68/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.11.2019 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w 2020 roku

Symbol: 68/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 68/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 554.73 KB

Data dokumentu: 2019-11-28

Data wprowadzenia: 2019-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 67/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.11.2019 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w 2020 roku

Symbol: 67/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 67/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 321.15 KB

Data dokumentu: 2019-11-25

Data wprowadzenia: 2019-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 66/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.11.2019 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberzabezpieczenia

Symbol: 66/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 66/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 233.24 KB

Data dokumentu: 2019-11-04

Data wprowadzenia: 2019-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 65/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.11.2019 roku w sprawie wyznaczenia osób do prac w Zespole Koordynacyjnym proces inwestycyjny dla zadania pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry"

Symbol: 65/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 65/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 266.73 KB

Data dokumentu: 2019-11-04

Data wprowadzenia: 2019-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 64/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.10.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2019

Symbol: 64/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 64/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 423.79 KB

Data dokumentu: 2019-10-28

Data wprowadzenia: 2019-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 63/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.10.2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarczym

Symbol: 63/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 63/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 244.01 KB

Data dokumentu: 2019-10-28

Data wprowadzenia: 2019-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 62/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.10.2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: 62/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 62/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 254.97 KB

Data dokumentu: 2019-10-28

Data wprowadzenia: 2019-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 61/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.10.2019 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 61/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 61/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3503.19 KB

Data dokumentu: 2019-10-24

Data wprowadzenia: 2019-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.10.2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 60/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 60/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 915.2 KB

Data dokumentu: 2019-10-22

Data wprowadzenia: 2019-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 59/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.10.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

Symbol: 59/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 59/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 185.38 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1264.02 KB

Data dokumentu: 2019-10-22

Data wprowadzenia: 2019-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 58/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.10.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 58/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 58/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 293.53 KB

Data dokumentu: 2019-10-22

Data wprowadzenia: 2019-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 57/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.10.2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji

Symbol: 57/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 57/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 270.56 KB

Data dokumentu: 2019-10-11

Data wprowadzenia: 2019-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 56/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 8.10.2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 107/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 56/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 275.87 KB

Data dokumentu: 2019-10-08

Data wprowadzenia: 2019-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 55/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.10.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 55/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 55/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 235.64 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 241.43 KB

Data dokumentu: 2019-10-02

Data wprowadzenia: 2019-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 54/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.10.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rekrutacji Uczestników Projektu nr RPSL.11.02.01-24-07G2/17 pn. "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z późn.zm.

Symbol: 54/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 54/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 326.65 KB

Data dokumentu: 2019-10-02

Data wprowadzenia: 2019-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 53/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.09.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji systemu monitoringu wizyjnego w budynkach stanowiących siedzibę Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie 53/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 295.01 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 722.01 KB

Data dokumentu: 2019-09-23

Data wprowadzenia: 2019-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 52/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.09.2019 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w roku 2019

Symbol: 52/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 52/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 321 KB

Data dokumentu: 2019-09-20

Data wprowadzenia: 2019-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.09.2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 50/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 50/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 4619.18 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 482 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 377.71 KB
4) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 291.89 KB
5) Załącznik nr 4 Typ: PDF, Rozmiar: 452.45 KB
6) Załącznik nr 5 Typ: PDF, Rozmiar: 292.2 KB
7) Załącznik nr 6 Typ: PDF, Rozmiar: 246.06 KB
8) Załącznik nr 7 Typ: PDF, Rozmiar: 308.16 KB
9) Załącznik nr 8 Typ: PDF, Rozmiar: 552.09 KB
10) oświadczenie Typ: PDF, Rozmiar: 262.74 KB

Data dokumentu: 2019-09-10

Data wprowadzenia: 2019-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 49/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.09.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rekrutacji Uczestników Projektu nr RPSL.11.02.01-24-07G2/17 pn. "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z późn. zm.

Symbol: 49/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 49/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 331.68 KB

Data dokumentu: 2019-09-06

Data wprowadzenia: 2019-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 48/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.09.2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 48/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 48/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 263.6 KB

Data dokumentu: 2019-09-03

Data wprowadzenia: 2019-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 47/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.09.2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarczym

Symbol: 47/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 47/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 249.27 KB

Data dokumentu: 2019-09-03

Data wprowadzenia: 2019-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 46/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.08.2019 roku w sprawie opracowania wytycznych Starosty Tarnogórskiego do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Symbol: 46/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 46/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 220.88 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 2974.61 KB

Data dokumentu: 2019-08-27

Data wprowadzenia: 2019-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 45/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji zgłoszonych projektów oraz do ustalenia wyników głosowania społecznego przeprowadzonego w ramach realizacji Budżetu partycypacyjnego na 2020 rok

Symbol: 45/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 45/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 284.14 KB

Data dokumentu: 2019-07-25

Data wprowadzenia: 2019-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 44/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.07.2019r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Orzeł-19"

Symbol: 44/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 44/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 614.45 KB

Data dokumentu: 2019-07-24

Data wprowadzenia: 2019-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.07.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.08.2017 r. w sprawie likwidacji pieczęci nagłówkowych i imiennych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 43/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 43/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 228.7 KB

Data dokumentu: 2019-07-15

Data wprowadzenia: 2019-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 42/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.07.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.05.2017 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, używania oraz przechowywania pieczęci i pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 42/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 42/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 247.36 KB

Data dokumentu: 2019-07-15

Data wprowadzenia: 2019-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 41/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zarządzenia nr 70/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury i instrukcji w zakresie obsługi konsumenta w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Symbol: 41/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 41/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 278.14 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1784.71 KB

Data dokumentu: 2019-07-09

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rekrutacji Uczestników Projektu nr RPSL>11.02.01-24-07G2/17 pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z późn. zm.

Symbol: 40/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 40/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 321.72 KB

Data dokumentu: 2019-07-09

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 39/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.12.2018 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 39/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 39/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 308.98 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 303.25 KB

Data dokumentu: 2019-07-05

Data wprowadzenia: 2019-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Tarnogórski z dnia 1 lipca 2019 w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 37/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 37/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 288.48 KB

Data dokumentu: 2019-07-01

Data wprowadzenia: 2019-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z późn. zm

Symbol: 38/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 38/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 228.08 KB

Data dokumentu: 2019-07-01

Data wprowadzenia: 2019-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 36/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w okresie rozliczeniowym wrzesień-październik oraz listopad-grudzień 2019 roku

Symbol: 36/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 36/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 359.78 KB

Data dokumentu: 2019-06-28

Data wprowadzenia: 2019-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 35/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 35/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 4630.13 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1187.63 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 335.67 KB
4) załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 256.67 KB
5) załącznik nr 4 Typ: PDF, Rozmiar: 232.7 KB
6) załącznik nr 5 Typ: PDF, Rozmiar: 259.38 KB
7) załącznik nr 6 Typ: PDF, Rozmiar: 232.61 KB
8) załącznik nr 7 Typ: PDF, Rozmiar: 515.74 KB
9) załącznik nr 8 Typ: PDF, Rozmiar: 1084.5 KB
10) załącznik nr 9 Typ: PDF, Rozmiar: 1522.54 KB

Data dokumentu: 2019-06-13

Data wprowadzenia: 2019-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 33/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania czynności związanych z poszczególnymi przetargami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: 33/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 33/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 349.35 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 34/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 34/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 241.48 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6.06.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.06.2018 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 32/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 32/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 359.65 KB

Data dokumentu: 2019-06-06

Data wprowadzenia: 2019-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie częściowej refundacji przez pracodawcę kosztów związanych z zakupem przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych okularów korygujących wzrok

Symbol: 31/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 31/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 277.96 KB

Data dokumentu: 2019-05-31

Data wprowadzenia: 2019-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 30/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 30/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 242.8 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 681.94 KB

Data dokumentu: 2019-05-08

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty nr 29/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania premii dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Symbol: 29/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 29/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 269.98 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 217.32 KB

Data dokumentu: 2019-05-06

Data wprowadzenia: 2019-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.04.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starosta Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 28/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 28/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 242.17 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 242.68 KB

Data dokumentu: 2019-04-29

Data wprowadzenia: 2019-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 24/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.03.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2018

Symbol: 24/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 24/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 154.74 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 12912.16 KB

Data dokumentu: 2019-03-26

Data wprowadzenia: 2019-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.04.2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

Symbol: 27/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 27/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 245 KB

Data dokumentu: 2019-04-11

Data wprowadzenia: 2019-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.03.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 101/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacji Projektu nr RPSL.11.02.01-24-07G2/17 pn ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 26/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 26/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 295.17 KB

Data dokumentu: 2019-03-29

Data wprowadzenia: 2019-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2018 Starosty Tarnogórskiego z 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rekrutacji Uczestników Projektu nr RPSL.11.02.01-24-07G2/17 pn. ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 25/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 25/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 324.94 KB

Data dokumentu: 2019-03-29

Data wprowadzenia: 2019-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.03.2019 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2019

Symbol: 23/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 23/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 470.87 KB

Data dokumentu: 2019-03-26

Data wprowadzenia: 2019-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.03.2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 22/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 22/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 242.48 KB

Data dokumentu: 2019-03-26

Data wprowadzenia: 2019-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.03.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.01.2019 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 21/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 21/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 543.74 KB

Data dokumentu: 2019-03-22

Data wprowadzenia: 2019-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.03.2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 20/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 20/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 231.02 KB

Data dokumentu: 2019-03-21

Data wprowadzenia: 2019-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (z póź. zm.)

Symbol: 19/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 235.42 KB

Data dokumentu: 2019-03-19

Data wprowadzenia: 2019-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.03.2019 roku w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych przez Starostę Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, dla potrzeb działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz określania zasad powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych

Symbol: 18/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 18/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1350.47 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1709.36 KB

Data dokumentu: 2019-03-19

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 17/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.03.2019 roku w sprawie określenia procedury uzgadniania i opiniowania projektów studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 17/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 17/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 619.75 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 385.78 KB

Data dokumentu: 2019-03-07

Data wprowadzenia: 2019-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.03.2019 roku w sprawie sposobu i zakresu udzielania informacji o wykonywaniu zadań Powiatu oraz działania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 16/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 16/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 483.44 KB

Data dokumentu: 2019-03-07

Data wprowadzenia: 2019-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.03.2019 roku w sprawie zasad przyznawania, wydawania i ewidencjonowania biletów komunikacji miejskiej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 15/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 15/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 584.52 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 204.22 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 185.84 KB

Data dokumentu: 2019-03-07

Data wprowadzenia: 2019-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wdrożenia procedury oceny zgodności wydawania decyzji administracyjnych z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Symbol: 14/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 14/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 562.99 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 375.54 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 241 KB

Data dokumentu: 2019-03-04

Data wprowadzenia: 2019-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 13/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 13/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 239.71 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 445.66 KB

Data dokumentu: 2019-03-04

Data wprowadzenia: 2019-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.02.2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 12/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 12/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 238.3 KB

Data dokumentu: 2019-02-25

Data wprowadzenia: 2019-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.02.2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 11/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 11/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 246.77 KB

Data dokumentu: 2019-02-18

Data wprowadzenia: 2019-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.02.2019r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 10/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 265.81 KB

Data dokumentu: 2019-02-14

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.02.2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska inspektora w Wydziale Edukacji

Symbol: 9/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 9/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 248.83 KB

Data dokumentu: 2019-02-13

Data wprowadzenia: 2019-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.02.2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (z późn. zm.)

Symbol: 8/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 247.01 KB

Data dokumentu: 2019-02-12

Data wprowadzenia: 2019-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 8.02.2019 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 7/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 7/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 594.74 KB

Data dokumentu: 2019-02-08

Data wprowadzenia: 2019-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 07.02.2019 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 6/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 07.02.2019 roku Typ: PDF, Rozmiar: 251.76 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 413.92 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 278.73 KB
4) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 238.34 KB
5) Załącznik nr 4 Typ: PDF, Rozmiar: 168.74 KB
6) Załącznik nr 5 Typ: PDF, Rozmiar: 152.23 KB
7) Załącznik nr 6 Typ: PDF, Rozmiar: 183.09 KB

Data dokumentu: 2019-02-07

Data wprowadzenia: 2019-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/ 2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.02.2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji

Symbol: 5/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 240.19 KB

Data dokumentu: 2019-02-04

Data wprowadzenia: 2019-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.01.2019 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków petycji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 4/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 4/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1498.05 KB
2) załącznik nr1 Typ: PDF, Rozmiar: 698.04 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 726.86 KB
4) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 714.32 KB

Data dokumentu: 2019-01-25

Data wprowadzenia: 2019-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.01.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 115/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 3/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 3/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 251.89 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 206.76 KB

Data dokumentu: 2019-01-18

Data wprowadzenia: 2019-01-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.01.2019 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 2/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 23.01 KB

Data dokumentu: 2019-01-18

Data wprowadzenia: 2019-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z późn. zm

Symbol: 1/2019

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 63.03 KB

Data dokumentu: 2019-01-15

Data wprowadzenia: 2019-01-16

WIĘCEJ »
POWRÓT