» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXXV z dnia 25.04.2017r.

Tytuł:  uchwała nr XXXV/295/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXX/295/2017
2) XXXV/295/2017 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XXIV/267/2012

Data wprowadzenia: 2017-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXV/301/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok.

Załączniki:
1) XXXV/301/2017
2) XXXV/301/2017 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XXVII/232/2016

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXV/300/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Załączniki:
1) XXXV/300/2017
2) XXXV/300/2017 word

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXV/298/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXV/298/2017
2) XXXV/298/2017 word

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXV/297/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Załączniki:
1) XXXV/297/2017
2) XXXV/297/2017 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr III/27/99

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXV/293/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2016"

Załączniki:
1) XXXV/293/2017
2) XXXV/293/2017 word

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXV/294/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXV/294/2017
2) XXXV/294/2017 word

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXV/296/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla profesora Jana Miodka

Załączniki:
1) XXXV/296/2017
2) XXXV/296/2017 word

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXV/299/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,

Załączniki:
1) XXXV/299/2017
2) XXXV/299/2017 word

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »