» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLIII z dnia 29.09.2009r.

Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/409/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zdnia 29 września 2009 roku sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/409/09
2) XLIII/409/09

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/415/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Tarnogórski umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Miedarach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/415/09

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/414/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/290/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/414/09

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/413/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kalety nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/413/09

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/412/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przekazania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach do prowadzenia Gminie Kalety

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/412/09

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/411/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2010 rok.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/411/09

Data wprowadzenia: 2009-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/410/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Profesjonalny Urząd".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/410/09

Data wprowadzenia: 2009-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/408/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Miastu Piekary Śląskie na realizację zadania pn. "Remont ulicy Pod Lipami na odcinku od drogi wojewódzkiej 911 do granicy z miastem Radzionków".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/408/09

Data wprowadzenia: 2009-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/407/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Miastu Miasteczko Śląskie na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 657038S, ulicy Sportowej w Miasteczku Śląskim".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/407/09

Data wprowadzenia: 2009-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/406/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu drogi gminnej G 34 - ul. Wolności i Piłsudskiego w Pyrzowicach".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/406/09

Data wprowadzenia: 2009-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIII/405/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubliniecka w sołectwie Koty".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) XLIII/405/09

Data wprowadzenia: 2009-10-01

WIĘCEJ »