» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XX w dniu 23.06.2020r.

Tytuł:  uchwała nr XX/205/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) XX/205/2020
2) XX/205/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XX/200/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XX/200/2020
2) XX/200/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-06-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XX/207/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XX/207/2020
2) XX/207/2020 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XV/166/2019

Data wprowadzenia: 2020-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XX/202/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/41/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XX/202/2020
2) XX/202/2020 word
3) tekst ujednolicony uchwały III/41/2003

Data wprowadzenia: 2020-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XX/201/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Załączniki:
1) XX/201/2020
2) XX/201/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XX/206/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1, Szkoły Policealnej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) XX/206/2020
2) XX/206/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XX/204/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) XX/204/2020
2) XX/204/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XX/203/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej nr 2 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) XX/203/2020
2) XX/203/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-06-25

WIĘCEJ »