» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja I w dniu 21.11.2018r.

Tytuł:  uchwała nr I/15/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) I/15/2018
2) I/15/2018 word

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/29/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) I/29/2018
2) I/29/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/28/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) I/28/2018
2) I/28/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/32/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią E.H. na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) I/32/2018
2) I/32/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/31/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa K. i M.W. na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) I/31/2018
2) I/31/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/30/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności związanych z podróżą służbową

Załączniki:
1) I/30/2018
2) I/30/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/27/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/386/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późn. zm.

Załączniki:
1) I/27/2018
2) I/27/2018 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XLVII/386/2018

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/26/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/26/2018
2) I/26/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/25/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/25/2018
2) I/25/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/24/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/24/2018
2) I/24/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/23/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Załączniki:
1) I/23/2018
2) I/23/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/22/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Załączniki:
1) I/22/2018
2) I/22/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/21/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) I/21/2018
2) I/21/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/20/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska

Załączniki:
1) I/20/2018
2) I/20/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/19/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska

Załączniki:
1) I/19/2018
2) I/19/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/18/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) I/18/2018
2) I/18/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/17/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Załączniki:
1) I/17/2018
2) I/17/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/16/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Załączniki:
1) I/16/2018
2) I/16/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/14/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Załączniki:
1) I/14/2018
2) I/14/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/13/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Załączniki:
1) I/13/2018
2) I/13/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/12/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) I/12/2018
2) I/12/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/11/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego

Załączniki:
1) I/11/2018
2) I/11/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/10/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego

Załączniki:
1) I/10/2018
2) I/10/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/9/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) I/9/2018
2) I/9/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/8/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru nieetatowego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/8/2018
2) I/8/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/7/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/7/2018
2) I/7/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/6/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/6/2018
2) I/6/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/5/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/5/2018
2) I/5/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/4/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/4/2018
2) I/4/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/3/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/3/2018
2) I/3/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/2/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/2/2018
2) I/2/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/1/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) I/1/2018
2) I/1/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-11-28

WIĘCEJ »