» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja LIII z dnia 28.08.2018r.

Tytuł:  uchwała nr LIII/411/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Załączniki:
1) LIII/411/2018
2) LIII/411/2018 word

Data wprowadzenia: 2020-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIII/418/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/146/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego"

Załączniki:
1) LIII/418/2018
2) LIII/418/2018 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XIII/146/2011

Data wprowadzenia: 2018-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIII/417/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) LIII/417/2018
2) LIII/417/2018 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr V/68/2007

Data wprowadzenia: 2018-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIII/415/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) LIII/415/2018
2) LIII/415/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIII/416/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Załączniki:
1) LIII/416/2018
2) LIII/416/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIII/412/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/386/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) LIII/412/2018
2) LIII/412/2018 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XLVII/386/2018

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIII/421/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Wójta Gminy Zbrosławice

Załączniki:
1) LIII/421/2018
2) LIII/421/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIII/420/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) LIII/420/2018
2) LIII/420/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIII/419/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Krzysztofa Łozińskiego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) LIII/419/2018
2) LIII/419/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIII/414/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Tarnowskie Góry zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych znajdującymi się na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz wspólnej realizacji projektu pn.: "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry"

Załączniki:
1) LIII/414/2018
2) LIII/414/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIII/413/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2352S Mikołeska-Lubocz"

Załączniki:
1) LIII/413/2018
2) LIII/413/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-08-30

WIĘCEJ »