» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXVI z dnia 25 i 27.10.2016r.

Tytuł:  uchwała nr XXVI/211/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/32/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXVI/211/2016
2) XXVI/211/2016 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr II/32/2014

Data wprowadzenia: 2016-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/124/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) XXVI/221/2016
2) XXVI/221/2016 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XIV/124/2015

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/217/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Załączniki:
1) XXVI/217/2016
2) XXVI/217/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/216/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Załączniki:
1) XXVI/216/2016
2) XXVI/216/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/215/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego radnego Kazimierza Gwoździa do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności związanych z podróżą służbową

Załączniki:
1) XXVI/215/2016
2) XXVI/215/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/214/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/18/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XXVI/214/2016
2) XXVI/214/2016 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/18/2014

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/210/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) XXVI/210/2016
2) XXVI/210/2016 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XIII/113/2015

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/212/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

Załączniki:
1) XXVI/212/2016
2) XXVI/212/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/213/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji nieetatowego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXVI/213/2016
2) XXVI/213/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/218/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa A. i J. K. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXVI/218/2016
2) XXVI/218/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/219/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXVI/219/2016
2) XXVI/219/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/220/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Komisję Rewizyjną

Załączniki:
1) XXVI/220/2016
2) XXVI/220/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/222/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Izabelę Paprotną Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) XXVI/222/2016
2) XXVI/222/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-11-02

WIĘCEJ »