» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2007 rok

Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 104/2007 z dnia 31.12.2007 r. ws. zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/1/08

Załączniki:
1) Załącznik numer 1 do zarządzenia 104/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 213 KB
2) Załącznik numer 2 do zarządzenia 104/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 445.5 KB
3) Załącznik numer 3 do zarządzenia 104/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 179.5 KB
4) Załącznik numer 4 do zarządzenia 104/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 287.5 KB

Data dokumentu: 2008-01-08

Data wprowadzenia: 2008-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 103/2007 z dnia 31.12.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego

Symbol: EO.Z 0716-9/1/08

Data dokumentu: 2008-01-08

Data wprowadzenia: 2008-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 102/2007 z dnia 31.12.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Budżetu w Wydziale Budżeti i Finansów

Symbol: EO.Z 0716-9/1/08

Data dokumentu: 2008-01-08

Data wprowadzenia: 2008-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 101/2007 z dnia 31.12.2007 r. ws. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: EO.Z 0716-9/1/08

Data dokumentu: 2008-01-08

Data wprowadzenia: 2008-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 100/2007 z dnia 21.12.2007 r. ws. zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Symbol: EO.Z 0716-6/19/07

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 55.5 KB

Data dokumentu: 2007-12-28

Data wprowadzenia: 2008-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 99/2007 z dnia 20.12.2007 r. ws. zmiany zarządzenia nr 54/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 sierpnia 2007 roku ws. powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. B przeznaczonej do brakowania

Symbol: EO.Z 0716-6/19/07

Data dokumentu: 2007-12-28

Data wprowadzenia: 2008-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 98/2007 z dnia 18.12.2007 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora z Zespole ds. Obsługi Kancelaryjnej w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.Z 0716-6/19/07

Data dokumentu: 2007-12-28

Data wprowadzenia: 2008-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 96/2007 z dnia 21.12.2007 r. ws. systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-6/19/07

Data dokumentu: 2007-12-28

Data wprowadzenia: 2008-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 97/2007 z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: EO.Z 0716-6/19/07

Data dokumentu: 2007-12-28

Data wprowadzenia: 2007-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 91/2007 z dnia 06.12.2007 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego Nr 24/2007 z dnia 06.12.2001 r. w sprawie wysokości częściowej refundacji przez pracodawcę kosztów związanych z zakupem przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych okularów korygujących wzrok

Symbol: EO.Z 0716-6/18/07

Data dokumentu: 2007-12-18

Data wprowadzenia: 2007-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 94/2007 z dnia 05.12.2007 r. ws. wystawiania referencji

Symbol: EO.Z 0716-6/18/07

Data dokumentu: 2007-12-18

Data wprowadzenia: 2007-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 95/2007 z dnia 10.12.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na 2 stanowiska podinspektorów w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.Z 0716-6/18/07

Data dokumentu: 2007-12-18

Data wprowadzenia: 2007-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 93/2007 z dnia 05.12.2007 r. ws. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonych na dzień 06.12.2007 r.

Symbol: EO.Z 0716-6/18/07

Data dokumentu: 2007-12-18

Data wprowadzenia: 2007-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 92/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ws. ustalenia czasu pracy w 2008 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-6/18/07

Data dokumentu: 2007-12-18

Data wprowadzenia: 2007-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 90/2007 z dnia 29.11.2007 r. ws. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-6/17/07

Data dokumentu: 2007-12-11

Data wprowadzenia: 2007-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 89/2007 z dnia 29.11.2007 r. ws. powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Symbol: EO.Z 0716-6/17/07

Data dokumentu: 2007-12-11

Data wprowadzenia: 2007-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 84/2007 z dnia 12.11.2007 r. ws. wprowadzenia procedury nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanej

Symbol: EO.Z 0716-6/16/07

Data dokumentu: 2007-12-06

Data wprowadzenia: 2007-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 88/2007 z dnia 26.11.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Symbol: EO.Z 0716-6/16/07

Data dokumentu: 2007-12-06

Data wprowadzenia: 2007-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 87/2007 z dnia 26.11.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Symbol: EO.Z 0716-6/16/07

Data dokumentu: 2007-12-06

Data wprowadzenia: 2007-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 86/2007 z dnia 19.11.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Zdrowia i Spraw

Symbol: EO.Z 0716-6/16/07

Data dokumentu: 2007-12-06

Data wprowadzenia: 2007-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 85/2007 z dnia 13.11.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.Z 0716-6/16/07

Data dokumentu: 2007-12-06

Data wprowadzenia: 2007-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 83/2007 z dnia 31.10.2007 roku ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z.0176-6/15/07

Data dokumentu: 2007-11-07

Data wprowadzenia: 2007-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 82/2007 z dnia 31.10.2007 roku ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na 2 stanowiska podinspektorów w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.Z.0176-6/15/07

Data dokumentu: 2007-11-07

Data wprowadzenia: 2007-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 81/2007 z dnia 25.10.2007 roku ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dn. 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0176-6/15/07

Data dokumentu: 2007-11-07

Data wprowadzenia: 2007-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 79/2007 z dnia 23.10.2007 roku ws. zmiany Zarządzenia Nr 27/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dn. 16 kwietnia 2007 r. ws. powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: EO.Z.0176-6/15/07

Data dokumentu: 2007-11-07

Data wprowadzenia: 2007-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 78/2007 z dnia 18.10.2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. B Urzędu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeznaczonej do brakowania

Symbol: EO.Z.0176-6/15/07

Data dokumentu: 2007-11-07

Data wprowadzenia: 2007-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 77/2007 z dnia 16.10.2007 roku ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Ocen i Kształtowania Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Symbol: EO.Z.0176-6/15/07

Data dokumentu: 2007-11-07

Data wprowadzenia: 2007-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 80/2007 z dnia 26.10.2007 r. ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0176-6/15/07

Data wprowadzenia: 2007-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 76/2007 z dnia 12.10.2007 roku ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.Z 0716-6/14/07

Data dokumentu: 2007-10-25

Data wprowadzenia: 2007-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 75/2007 z dnia 12.10.2007 roku ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z 0716-6/14/07

Data dokumentu: 2007-10-25

Data wprowadzenia: 2007-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 74/2007 z dnia 05.10.2007 roku ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-6/14/07

Data dokumentu: 2007-10-25

Data wprowadzenia: 2007-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 73/2007 z dnia 03.10.2007 roku ws. powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-6/14/07

Data dokumentu: 2007-10-25

Data wprowadzenia: 2007-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 72/2007 z dnia 27.09.2007 roku ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego

Symbol: EO.Z 0716-6/14/07

Data dokumentu: 2007-10-25

Data wprowadzenia: 2007-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 71/2007 z dnia 27.09.2007 roku ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dn. 28.12.2006 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-6/14/07

Data dokumentu: 2007-10-25

Data wprowadzenia: 2007-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 70/2007 z dnia 27.09.2007 roku ws. powołania Zespołu do sprawa przejęcia Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

Symbol: EO.Z 0716-6/14/07

Data dokumentu: 2007-10-25

Data wprowadzenia: 2007-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 69/2007 z dnia 01.10.2007 roku ws. powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: EO.Z 0716-6/14/07

Data dokumentu: 2007-10-25

Data wprowadzenia: 2007-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 68/2007 z dnia 24.09.2007 r. ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-6/13/07

Data wprowadzenia: 2007-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 67/2007 z dnia 20.09.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.Z 0716-6/13/07

Data wprowadzenia: 2007-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 66/2007 z dnia 18.09.2007 r. ws. wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 44/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dn. 04.04.2006 r. w sprawie ustalenia procedury rejestracji opiniowania i podpisywania umów i porozumień

Symbol: EO.Z 0716-6/13/07

Data wprowadzenia: 2007-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 65/2007 z dnia 13.09.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-6/13/07

Data wprowadzenia: 2007-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 64/2007 z dnia 13.09.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w Komórce Organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-6/13/07

Data wprowadzenia: 2007-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 63/2007 z dnia 13.09.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-6/13/07

Data wprowadzenia: 2007-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 62/2007 z dnia 13.09.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-6/13/07

Data wprowadzenia: 2007-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 61/2007 z dnia 13.09.2007 r. ws. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2008

Symbol: EO.Z 0716-6/13/07

Data wprowadzenia: 2007-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 60/2007 z dnia 06.09.2007 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-6/13/07

Data wprowadzenia: 2007-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 59/2007 z dnia 18.09.2007 r. ws. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonych na dzień 20.09.2007 r.

Symbol: EO.Z 0716-6/13/07

Data wprowadzenia: 2007-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 58/2007 z dnia 06.09.2007r ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w Komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z. 0716-6/21/07

Data wprowadzenia: 2007-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 53/2007 z dnia 27.08.2007r ws. ustalenia godzin przyjmowania stron przez niektóre komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z. 0716-6/21/07

Data wprowadzenia: 2007-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 57/2007 z dnia 06.09.2007r ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z. 0716-6/21/07

Data wprowadzenia: 2007-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 56/2007 z dnia 03.09.2007 r ws. ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z. 0716-6/21/07

Załączniki:
1) Zalącznik do zarządzenia 56/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2007-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 55/2007 z dnia 31.08.2007 roku w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej do wyjaśnienia zasadności skargi Pana Romana Rynducha - Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem na działania Pani Krystyny Kosmali - Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z. 0716-6/21/07

Data wprowadzenia: 2007-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 54/2007 z dnia 29.08.2007 r. ws. powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii B przeznaczonej do brakowania

Symbol: EO.Z. 0716-6/21/07

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 54/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 23 KB

Data wprowadzenia: 2007-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 52/2007 z dnia 16.08.2007 r ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Komórce Organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z. 0716-6/21/07

Data wprowadzenia: 2007-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 51/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego w sprawie: realizacji umowy uczestnictwa w programie forum "Przejrzysta Polska 2007"

Data wprowadzenia: 2007-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 50/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2007 r. Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006r. z późn. zm.)

Data wprowadzenia: 2007-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie NR 49/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2007-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 47/2007 z dnia 25.07.2007 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-6/10/07

Data wprowadzenia: 2007-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 45/2007 z dnia 09.07.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Finansowego w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.Z.0716-6/10/07

Data wprowadzenia: 2007-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2007 z dnia 09.07.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Budżetu w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.Z.0716-6/10/07

Data wprowadzenia: 2007-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 48/2007 z dnia 25.07.2007 r. ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-6/10/07

Data wprowadzenia: 2007-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 46/2007 z dnia 18.07.2007 r. ws. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonych na dzień 26.07.2007

Symbol: EO.Z.0716-6/10/07

Data wprowadzenia: 2007-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 42/2007 z dnia 29.06.2007 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dn. 28.12.2006 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-6/9/07

Data wprowadzenia: 2007-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 43/2007 z dnia 02.07.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach przy ul. Bytomskiej 47

Symbol: EO.Z.0716-6/9/07

Data wprowadzenia: 2007-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 41/2007 z dnia 25.06.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Integracji i Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Integracji Europejskiej

Symbol: EO.Z.0716-6/9/07

Data wprowadzenia: 2007-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 40/2007 z dnia 21.06.2007 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dn. 28.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-6/8/07

Data wprowadzenia: 2007-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 39/2007 z dnia 11.06.2007 r. ws. powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: EO.Z 0716-6/8/07

Data wprowadzenia: 2007-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 38/2007 z dnia 05.06.2007 r. ws. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonych na dzień 12.06.2007 r.

Symbol: EO.Z 0716-6/8/07

Data wprowadzenia: 2007-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 34/2007 z dnia 14.05.2007 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0176-6/7/07

Załączniki:
1) REGULAMIN ZFSS 2007 Typ: DOC, Rozmiar: 205 KB
2) zal_1 - oswiadczenie o wysokosci dochodu na osobe w rodzinie Typ: DOC, Rozmiar: 52 KB
3) zal_2 - wniosek o udzielenie pozyczki z ZFSS Typ: DOC, Rozmiar: 81.5 KB
4) zal_3 - umowa pozyczki z ZFSS Typ: DOC, Rozmiar: 60.5 KB
5) zal_4 - wniosek o dofinansowanie kosztow wypoczynku pracownika Typ: DOC, Rozmiar: 74.5 KB

Data wprowadzenia: 2007-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 37/2007 z dnia 24.05.2007 r. ws. powołania Komisji Socjalnej do uzganiania przyznawanych, w oparciu o Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, świadczeń osobom uprawnionym oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie

Symbol: EO.Z.0176-6/7/07

Data wprowadzenia: 2007-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 36/2007 z dnia 16.05.2007 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-6/7/07

Data wprowadzenia: 2007-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 35/2007 z dnia 16.05.2007 r. ws. powołania Komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-6/7/07

Data wprowadzenia: 2007-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 33/2007 z dnia 16.05.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Symbol: EO.Z.0716-6/6/07

Data wprowadzenia: 2007-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 32/2007 z dnia 14.05.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Ocen i Kształtowania Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Symbol: EO.Z.0716-6/6/07

Data wprowadzenia: 2007-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 31/2007 z dnia 14.05.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.Z.0716-6/6/07

Data wprowadzenia: 2007-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 30/2007 z dnia 30.04.2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.Z.0716-6/6/07

Data wprowadzenia: 2007-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 29/2007 z dnia 27.04.2007 r. ws. powołania Zespołu ds. wykonania planu funkcjonalno-użytkowego do projektu budowlanego planowanego zakładu aktywności zawodowej, położonego na terenie byłego gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim

Symbol: EO.Z.0716-6/6/07

Data wprowadzenia: 2007-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 28/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Integracji Europejskiej i Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Integracji Europejskiej.

Symbol: EO.Z.0716-6/5/07

Data wprowadzenia: 2007-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 27/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. Rozpatrywania wniosków składanych w PCPR w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobą fizycznym do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków PERON.

Symbol: EO.Z.0716-6/5/07

Data wprowadzenia: 2007-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 26/2007 z dnia 6 kwietnia 2007 r. ws. utworzenia stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

Symbol: EO.Z.0716-6/5/07

Data wprowadzenia: 2007-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 25/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r. ws. powołania komisji ds. Oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii Bc przeznaczonej do brakowania

Symbol: EO.Z.0716-6/5/07

Data wprowadzenia: 2007-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 24/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ws. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-6/4/07

Data wprowadzenia: 2007-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 23/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ws. powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Symbol: EO.0716-6/4/07

Data wprowadzenia: 2007-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 22/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ws. zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Symbol: EO.0716-6/4/07

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 22/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 54 KB

Data wprowadzenia: 2007-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 21/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-6/4/07

Data wprowadzenia: 2007-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 20/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ws. uchylenia Zarządzenia nr 96/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. dotyczącego wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach systemu ocen pracowniczych

Symbol: EO.0716-6/4/07

Data wprowadzenia: 2007-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 19/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ws. zmiany zarządzenia nr 10/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-6/4/07

Data wprowadzenia: 2007-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 18/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu nr 129/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-6/3/07

Data wprowadzenia: 2007-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 17/2007 z dnia 5 marca 2007 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na 2 stanowiska młodszych referentów w Biurze Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Symbol: EO.0716-6/3/07

Data wprowadzenia: 2007-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 16/2007 z dnia 5 marca 2007 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Integracji Europejskiej i Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Integracji Europejskiej

Symbol: EO.0716-6/3/07

Data wprowadzenia: 2007-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 15/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu

Symbol: EO.0716-6/4/07

Data wprowadzenia: 2007-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 14/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ws. powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż 190 sztuk płyt betonowych

Symbol: EO.0716-6/4/07

Data wprowadzenia: 2007-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 13/2007 z dnia 12 luty 2007 r. ws. zmiany §3 punkt 2 zarządzenia 75/2005 Starosty Tarnogóskiego z dnia 28.09.2005 roku rozliczenia pracy ekspolatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych

Symbol: EO.0716-6/3/07

Data wprowadzenia: 2007-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 12/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w WYdziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.0716-6/3/07

Data wprowadzenia: 2007-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 11/2007 z dnia 6 luty 2007 r. ws. przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.0716-6/2/07

Data wprowadzenia: 2007-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 10/2007 z dnia 6 luty 2007 r. ws. systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-6/2/07

Data wprowadzenia: 2007-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 9/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ws. zmiany zarządzenia nr 129/2006 r. Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-6/2/07

Data wprowadzenia: 2007-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 8/2007 z dnia 21 stycznia 2007 r. ws. powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

Symbol: EO.0716-6/2/07

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 8/2007 Typ: PDF, Rozmiar: 214.1 KB

Data wprowadzenia: 2007-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 7/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 26/2005 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2005r. ws. ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla pracowników Starostwa Powiatowego

Symbol: EO.0716-6/2/07

Data wprowadzenia: 2007-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 6/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisku referenta w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.0716-6/2/07

Data wprowadzenia: 2007-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 5/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisku podinspektora w Zespole ds. Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.0716-6/2/07

Data wprowadzenia: 2007-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 4/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ws. ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu

Symbol: EO.0716-6/2/07

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 4/2007 Typ: PDF, Rozmiar: 47.87 KB

Data wprowadzenia: 2007-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 3/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. ws. wprowadzenia zmian do załącznika zarządzenia nr 82/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. ws. zmiany zarządzenia nr 55/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2004r. ws. powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-6/2/07

Data wprowadzenia: 2007-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 2/2007 z dnia 09 stycznia 2007 r. ws. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-6/1/07

Data wprowadzenia: 2007-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 1/2007 z dnia 09 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

Symbol: EO.0716-6/1/07

Data wprowadzenia: 2007-01-19

WIĘCEJ »
POWRÓT