» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 130/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: EO.0716-7/58/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 129/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: EO.0716-7/58/2006

Załączniki:
1) Zarządzenie 129/2006 wraz z załącznikami Typ: DOC, Rozmiar: 91 KB

Data wprowadzenia: 2006-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 128/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Symbol: EO.0716-7/58/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 127/2006 z dnia 27 grudnia 2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/58/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 126/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EO.0716-7/58/06

Załączniki:
1) Zarządzenie 126/2006 wraz z załącznikami Typ: DOC, Rozmiar: 37 KB

Data wprowadzenia: 2006-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 125/2006 z dnia 14 grudnia 2006 ws. wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach przy ul.Bytomskiej 47

Symbol: EO.0716-7/58/2006

Data wprowadzenia: 2006-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 124/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ws. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/57/06

Data wprowadzenia: 2006-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 123/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ws. zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym. powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Symbol: EO.0716-7/57/06

Załączniki:
1) Zarządzenie 123/2006 wraz z załącznikami Typ: DOC, Rozmiar: 91 KB

Data wprowadzenia: 2006-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 122/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 116/2006 Starosty Powiatu Tarnogóskiego z dnia 9 listopada 2006 r. ws. powołania Komisji opiniującej wnioski dotyczące przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007

Symbol: EO.0716-7/56/06

Data wprowadzenia: 2006-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 120/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Inwestycji

Symbol: EO.0716-7/56/06

Data wprowadzenia: 2006-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 121/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. ws. podziału kompetencji pomiędzy członków kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/56/06

Data wprowadzenia: 2006-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 119/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłoniania kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.0716-7/55/06

Data wprowadzenia: 2006-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 118/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.0716-7/55/06

Data wprowadzenia: 2006-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 117/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ws. zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu symboli i haseł klasyfikacyjnych

Symbol: EO.0716-7/55/06

Data wprowadzenia: 2006-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 116/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ws. powołania komisji opiniującej wnioski ws. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007

Symbol: EO.0716-7/54/06

Data wprowadzenia: 2006-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 115/2006 z dnia 2 listopada 2006 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Symbol: EO.0716-7/54/06

Data wprowadzenia: 2006-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 114/2006 z dnia 24 października 2006 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Informacji Przestrzennej w komórce "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.0716-7/54/06

Data wprowadzenia: 2006-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 113/2006 z dnia 30 października 2006 r. ws. aktualizacji zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/52/06

Załączniki:
1) Zarzadzenie 113 Typ: PDF, Rozmiar: 138.78 KB

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 112/2006 z dnia 20 października 2006 r. ws. ustalenia czasu pracy w listopadzie 2006 dla pracowników Starostwa Powiatowego

Symbol: EO.0716-7/52/06

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 111/2006 z dnia 16 października 2006 r. ws. powołanie komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego w komórce organizacyjnej Geodeta Powiatowy

Symbol: EO.0716-7/52/06

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 110/2006 z dnia 13 października 2006 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska

Symbol: EO.0716-7/52/06

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 104/2006 z dnia 9 października 2006 r. ws. zmiany zarządzenia 101/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.9.2006 r. ws. powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: EO.0716-7/51/06

Data wprowadzenia: 2006-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 108/2006 z dnia 3 października 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.0716-7/51/06

Data wprowadzenia: 2006-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 107/2006 z dnia 6 października 2006 r. ws. powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę (najem) nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: EO.0716-7/51/06

Data wprowadzenia: 2006-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 106/2006 z dnia 6 października 2006 r. ws. zarządzenia 103/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.12.2005 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/51/06

Data wprowadzenia: 2006-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 105/2006 z dnia 29 września 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Biurze Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Symbol: EO.076-7/51/06

Data wprowadzenia: 2006-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 109/2006 z dnia 10 października 2006 r. ws. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania przez pracowników Starostwa zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Symbol: EO.0716-7/50/06

Załączniki:
1) załącznik Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB

Data wprowadzenia: 2006-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 99/2006 z dnia 15 września 2006 r. ws. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania przez pracowników Starostwa zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami służbowymi ablo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność

Symbol: EO.0716-7/50/06

Załączniki:
1) Załącznik Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB

Data wprowadzenia: 2006-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 103/2006 z dnia 25 września 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Inwestycji

Symbol: EO.0716-7/50/06

Data wprowadzenia: 2006-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 102/2006 z dnia 25 września 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.0716-7/50/06

Data wprowadzenia: 2006-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 101/2006 z dnia 29 września 2006 r. ws. powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie Nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: EO.0716-7/50/06

Data wprowadzenia: 2006-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 100/2006 z dnia 4 października 2006 r. ws. udziału w ćwiczeniu obronnym na terenie województwa śląskiego nt. "Kierowanie uruchamianiem zadań operacyjnych przez organy administracji publicznej w stanie gotowości obronnej"

Symbol: EO.0716-7/50/06

Data wprowadzenia: 2006-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 97/2006 z dnia 13 września 2006 r. ws. powołania Zespołu projektowego w celu realizacji projektu wynikającego z porozumienia z dnia 18 maja 2006 r. nr TO/RU/44/2006 zawartego między Starostą Powiatu Tarnogórskiego a Głównym Geodetą Kraju

Symbol: EO.0716-7/49/06

Data wprowadzenia: 2006-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 93/2006 z dnia 4 września 2006 r. ws. powołania Komisji przetargowej w celu prowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: EO.0716-7/49/06

Data wprowadzenia: 2006-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 94/2006 z dnia 4 września 2006 r. ws. powołania zespołu wdrożeniowego do realizacji projektu p.n. "Powiat tarnogórski on-line" w zakresie wdrożenia elektronicznego obiegu spraw i dokumentów

Symbol: EO.0716-7/49/06

Data wprowadzenia: 2006-09-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 98/2006 z dnia 14 września 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 57/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lipca 2005 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w PCPR w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz komunikowaniu się ze środków PFRON

Symbol: EO.0716-7/49/06

Data wprowadzenia: 2006-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 96/2006 z dnia 13 września 2006 r. ws. powołąnia Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.0716-7/49/06

Data wprowadzenia: 2006-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 95/2006 z dnia 8 września 2006 r. ws. wprowadzenia zasad przeciwdziałania mobbingu

Symbol: EO.0716-7/49/06

Data wprowadzenia: 2006-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 92/2006 z dnia 1 września 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 2/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie procedury konsultacji projektów technicznych oraz studiów wykonalności na realizację inwestycji oraz remontów przez powiatowe jednostki organizacyjne Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.0716-7/47/06

Data wprowadzenia: 2006-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 87/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/47/06

Data wprowadzenia: 2006-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 91/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Zespole ds. Pojazdów w Wydziale Komunikacji

Symbol: EO.0716-7/47/06

Data wprowadzenia: 2006-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 90/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.0716-7/47/06

Data wprowadzenia: 2006-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 89/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Symbol: EO.0716-7/47/06

Data wprowadzenia: 2006-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 88/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na 2 stanowiska podinspektorów w Referacie ds. Ekonomicznych w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.0716-7/47/06

Data wprowadzenia: 2006-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 86/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/45/06

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 85/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w WYdziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.0716-7/45/06

Data wprowadzenia: 2006-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 84/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. ws. powołąnia Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.0716-7/43/06

Data wprowadzenia: 2006-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 83/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 79/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.07.2006 r. ws. powołania Zespołu ds. przejęcia obiektów i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i ul. Sienkiewicza 8

Symbol: EO.0716-7/43/06

Data wprowadzenia: 2006-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 82/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu ds. Ekonomicznych w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.0716-7/43/06

Data wprowadzenia: 2006-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 81/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisku podinspektora w Biurze ds. Inwestycji

Symbol: EO.0716-7/43/06

Data wprowadzenia: 2006-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 80/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. ws. zasad fakturowania należności Powiatu na stanowisku w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.0716-7/43/06

Załączniki:
1) Załącznik 1 - POLECENIE WYSTAWIENIA FAKTURY Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB
2) Załącznik 2 - POLECENIE WYSTAWIENIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ Typ: DOC, Rozmiar: 26.5 KB

Data wprowadzenia: 2006-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 79/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ws. powołania Zespołu ds. przejęcia obiektów i dokumentacji Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36 i przy ul. Sienkiewicza 8

Symbol: EO.0716-7/41/06

Data wprowadzenia: 2006-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 78/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. ws. powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: EO.0716-7/41/06

Data wprowadzenia: 2006-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 77/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w referacie ds. Ekonomicznych w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.0716-7/41/06

Data wprowadzenia: 2006-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 76/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.0716-7/41/06

Data wprowadzenia: 2006-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 75/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ws. zmiany zarządzenia 47/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.10.2003 r. ws. utworzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim

Symbol: EO.0716-7/40/06

Data wprowadzenia: 2006-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 74/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.0716-7/40/06

Data wprowadzenia: 2006-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 73/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Inwestycji

Symbol: EO.0716-7/40/06

Data wprowadzenia: 2006-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 72/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. ws. zmiany do Zarządzenia nr 44/2006 Starosty Powiatu Tarnogorskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. ws. ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień

Symbol: EO.0716-7/39/06

Załączniki:
1) Załącznik - Karta obiegowa Typ: DOC, Rozmiar: 27.5 KB

Data wprowadzenia: 2006-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 71/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. ws. wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej

Symbol: EO.0716-7/39/06

Data wprowadzenia: 2006-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 70/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.0716-7/37/06

Data wprowadzenia: 2006-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 69/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.0716-7/37/06

Data wprowadzenia: 2006-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 64/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie wykazu pracowników uprawnionych do wystawiania i podpisywania faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/37/06

Data wprowadzenia: 2006-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ws. powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznawanie nagród uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: EO.0716-7/37/06

Data wprowadzenia: 2006-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 66/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ws. wprowadzenia w życie regulaminu przetargów na sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Symbol: EO.0716-7/37/06

Załączniki:
1) Regulamin Typ: DOC, Rozmiar: 120 KB

Data wprowadzenia: 2006-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 65/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ws. powołania komisji do rozp. wniosków na stypendium dla uczniów poch. z rodzin byłych prac. państ. przeds. gosp. rolnej

Symbol: EO.0716-7/35/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 64/2006 z dnia 24 maja 2006 r. ws. przygotowania ćwiczeń systemu reagowania kryzysowego i Obrony Cywilnej

Symbol: EO.0716-7/35/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 63/2006 z dnia 23 maja 2006 r. ws. zmiany zarządzenia 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.

Symbol: EO.0716-7/35/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 62/2006 z dnia 23 maja 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 44/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Symbol: EO.0716-7/35/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 61/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 57/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2005 r.

Symbol: EO.0716-7/35/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 60/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.

Symbol: EO.0716-7/35/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 59/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na 2 stanowiska podinsp. w Referacie Zasobu Geodezyjnego

Symbol: EO.0716-7/35/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 58/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 105/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dn. 30 grudnia 2005 r.

Symbol: EO.0716-7/35/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 57/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 104/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dn. 30 grudnia 2005 r.

Symbol: EO.0716-7/35/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 56/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Biurze ds. Inwestycji

Symbol: EO.0716-7/33/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 55/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ws. zasad działania Komisji Likwidacyjnej powołanej w Starostwie Powiatowym

Symbol: EO.0716-7/33/06

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 55/2006 Typ: DOC, Rozmiar: 25 KB

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 54/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ws. obiegu informacji i decyzji w relacji Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Gminne Centra Reagowania

Symbol: EO.0716-7/33/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 53/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrut. w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinsp. w Zespole ds. Obsługi Zarz. Powiatu

Symbol: EO.0716-7/31/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 52/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjanlych w Starostwie Powiatowym

Symbol: EO.0716-7/31/06

Załączniki:
1) Załączniki do zadządzenia nr 52/2006 Typ: ZIP, Rozmiar: 33.21 KB

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 51/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Gosp. Nieruch.

Symbol: EO.0716-7/31/06

Data wprowadzenia: 2006-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 50/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ws. ustalenia czasu pracy w 2006 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/29/06

Data wprowadzenia: 2006-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 49/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ws. powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii Bc Starostwa Pow. przeznaczonej do brakowania

Symbol: EO.0716-7/29/06

Data wprowadzenia: 2006-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 48/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. ws. sprawie zmiany zarządzenia 52/2005 z dnia 6 lipca 2005 ws. sposobu udostępniania informacji publicznej

Symbol: EO.0716-7/27/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 47/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ws. powołania Kom. rek. w celu wyłonienia kandydata na stan. kierownika ds. ekonom. w Wydziale Edukacji i Kultury Fiz.

Symbol: EO.0716-7/27/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 46/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ws. powołania komisji rek. w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinsp. w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.0716-7/27/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 45/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. ws. powołania Komisji rek. w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków

Symbol: EO.0716-7/27/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. ws. ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień

Symbol: EO.0716-7/27/06

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 44/2006 Typ: DOC, Rozmiar: 26.5 KB

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 43/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ws. zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/25/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 42/2006 z dnia 23 marca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrut. w celu wyłonienia kandydata na stan. podisnp. w Ref. Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Symbol: EO.0716-7/25/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 41/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ws. zmiany Zarządznia nr 41/2005 Starosty Pow. Tarn. ws. ustalenia procedury opiniowania i podpisywania umów i porozumień

Symbol: EO.0716-7/25/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 40/2006 z dnia 21 marca 2006 r. ws. zmiany jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Symbol: EO.0716-7/23/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 39/2006 z dnia 13 marca 2006 r. ws. pow. Komisji rekrut. w celu wyłonienia kandydata na stan. młodszego referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.0716-7/23/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 38/2006 z dnia 13 marca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stan. podinsp. w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.0716-7/23/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 37/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ws. wprowadzenia zmian w treści załączników Nr 1-5 do Zarządzenia nr 96/2005 Starosty Powiatu Tarn. z dn. 2 gru. 2005 r.

Symbol: EO.0716-7/23/06

Data wprowadzenia: 2006-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 36/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ws. zmiany zarządz. nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarn. z dn. 30 gru. 2005 ws. wprowadzenia z życie Reg. Organizacyjnego

Symbol: EO.0716-7/21/06

Data wprowadzenia: 2006-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 35/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ws. powołania Komisji rozpatrzenia ofert złożonych w konkursach w ramach I Tarnogórskiego Forum Oświatowego

Symbol: EO.0716-7/21/06

Data wprowadzenia: 2006-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 34/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrut. w celu wyłonienia kandydata na stan. podinsp. w Ref.ds. Ekonom. w Wydziale Edu. i Kult. Fiz.

Symbol: EO.0716-7/20/06

Data wprowadzenia: 2006-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 33/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrut. w celu wyłonienia kandydata na stan. podinsp. w Ref. Katastru Gruntów i Budynków

Symbol: EO.0716-7/20/06

Data wprowadzenia: 2006-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 32/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrut. w celu wyłonienia kandydata na stan. podinspekt. w Ref. Zasobu Geodezyjnego i Kartograf.

Symbol: EO.0716-7/20/06

Data wprowadzenia: 2006-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 31/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrut. w celu wyłonienia kandydata na stan. Kierownika Ref. ds. Ekonom. w Wydz. Edu. i Kult. Fiz.

Symbol: EO.0716-7/20/06

Data wprowadzenia: 2006-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 30/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ws. zmiany Zarządz. Starosty Pow. Tarn. nr 16.2004 z dn. 10.02.2004 ws. zasad i trybu i proc. przeprowadzenia kontroli

Symbol: EO.0716-7/20/06

Data wprowadzenia: 2006-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 29/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Biura ds. Inwestycji

Symbol: EO.0716-7/18/06

Data wprowadzenia: 2006-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 28/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podispektora w Biurze Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Służb, Straży i Reagowania Kryzysowego

Symbol: EO.0716-7/18/06

Data wprowadzenia: 2006-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 27/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ws. powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: EO.0716-7/17/06

Data wprowadzenia: 2006-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 26/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ws. powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych w konkursie plastycznym

Symbol: EO.0716-7/17/06

Data wprowadzenia: 2006-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 25/2006 z dnia 13 lut. 2006 r. ws. zmiany zarządz. nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarn. z dn. 30 gru. 2005 r. ws. wprowadzenia w życie Reg. Organizacyjnego

Symbol: EO.0716-7/17/06

Data wprowadzenia: 2006-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 24/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ws. prowadzenia rejestrów publicznych

Symbol: EO.0716-7/16/06

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzneia nr 24/2006 Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB

Data wprowadzenia: 2006-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 23/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. ws. powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Symbol: EO.0716-7/14/06

Data wprowadzenia: 2006-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 22/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. ws. powołania Komisji rekrut. w celu wyłonienia kandydatów na 2 stan. podispekt. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.0716-7/14/06

Data wprowadzenia: 2006-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 21/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.0716-7/14/06

Data wprowadzenia: 2006-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 20/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.0716-7/12/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 19/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ws. likwidacji pieczęci nagłówkowych i imiennych w Starostwie Powiatowym

Symbol: EO.0716-7/12/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 18/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. ws. powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.0716-7/12/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 17/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. ws. wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonanych w Wydziale Geodety Powiatowego

Symbol: EO.0716-7/12/06

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzneia nr 17/2006 Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 16/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. ws. wprowadzenia procedury rozliczania dotacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/10/06

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzneia nr 16/2006 Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 15/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/10/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 14/2006 z dnia 19 stycznia 2006 r. ws powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Audytu

Symbol: EO.0716-7/8/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 13/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ws powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stan. insp. w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.0716-7/8/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 12/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ws. powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/8/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 11/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. ws. uchylenia zarządzeń Starosty Powiatu Tarnogórskiego: nr 51/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosków dotyczących dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nr 82/2005 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany składu zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosków dotyczących dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powołanego zarządzeniem nr 51/2005 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2005 r.

Symbol: EO.0716-7/8/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 10/2006 z dnia 19 stycznia 2006 r. ws. powołąnia Komisji ds. konsultacji

Symbol: EO.0716-7/7/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 9/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ws. wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.0716-7/7/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 8/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ws. zmiany do zarządzenia nr 1/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 stycznia 2006 r.

Symbol: EO.0716-7/7/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 7/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ws. zmiany do zarządzenia nr 2/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 stycznia 2006 r.

Symbol: EO.0716-7/7/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 6/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ws. systemu zabezpieczania i używania pieczęci oraz pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/4/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 5/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. ws. wprowadzenia zmian do załącznika Zarządzenia nr 76/2004 z dnia 22.11.2004 roku w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Symbol: EO.0716-7/3/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 4/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 100/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku

Symbol: EO.0716-7/3/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 3/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 87/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie wykazu pracowników uprawnionych do wystawiania i potwierdzania odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.0716-7/3/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 2/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska podinsp. w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.0716-7/3/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 1/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Inwestycji

Symbol: EO.0716-7/3/06

Data wprowadzenia: 2006-02-16

WIĘCEJ »
POWRÓT