» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XIX w dniu 26.05.2020r.

Tytuł:  uchwała nr XIX/196/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Załączniki:
1) XIX/196/2020
2) XIX/196/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIX/195/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XIX/195/2020
2) XIX/195/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIX/192/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XIX/192/2020
2) XIX/192/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIX/199/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia apelu o utworzenie na terenie powiatu tarnogórskiego powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Załączniki:
1) XIX/199/2020
2) XIX/199/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIX/198/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XIX/198/2020
2) XIX/198/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIX/197/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół wchodzących w jego skład

Załączniki:
1) XIX/197/2020
2) XIX/197/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIX/194/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XIX/194/2020
2) XIX/194/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIX/193/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu

Załączniki:
1) XIX/193/2020
2) XIX/193/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIX/191/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2019 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Załączniki:
1) XIX/191/2020
2) XIX/191/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-05-29

WIĘCEJ »