» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XII w dniu 24.09.2019r.

Tytuł:  uchwała nr XII/139/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 13 w Radzionkowie w pięcioletnie Technikum nr 13 w Radzionkowie

Załączniki:
1) XII/139/2019
2) XII/139/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/125/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok

Załączniki:
1) XII/125/2019
2) XII/125/2019 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr V/70/2019

Data wprowadzenia: 2019-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/122/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) XII/122/2019
2) XII/122/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/121/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) XII/121/2019
2) XII/121/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/138/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/138/2019
2) XII/138/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/137/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/137/2019
2) XII/137/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/136/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/136/2019
2) XII/136/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/135/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/135/2019
2) XII/135/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/134/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/134/2019
2) XII/134/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/133/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/133/2019
2) XII/133/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/132/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/132/2019
2) XII/132/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/131/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/131/2019
2) XII/131/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/130/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/130/2019
2) XII/130/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/129/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/129/2019
2) XII/129/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/128/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/128/2019
2) XII/128/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/127/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/127/2019
2) XII/127/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/126/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/126/2019
2) XII/126/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/124/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie przekazania Gminie Radzionków realizacji zadania publicznego w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków

Załączniki:
1) XII/124/2019
2) XII/124/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/123/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3301S - ulicy Małej w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XII/123/2019
2) XII/123/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-09-26

WIĘCEJ »