» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole zewnętrzne » Państwowa Inspekcja Pracy

Tytuł:  Nakaz

Symbol: 040173-53-K014-Nk01/20

Załączniki:
1) Nakaz

Data dokumentu: 2020-07-24

Data wprowadzenia: 2020-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie

Symbol: 040140-5310-K025-Ws01/18

Załączniki:
1) Wystąpienie pokontrolne

Data dokumentu: 2018-06-29

Data wprowadzenia: 2018-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie

Symbol: 040306-5317-K012-Ws01/18

Załączniki:
1) wystąpienie

Data dokumentu: 2018-02-22

Data wprowadzenia: 2018-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie

Symbol: 040306-5317-K009-Ws01/17

Załączniki:
1) Plik

Data dokumentu: 2017-03-15

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nakaz

Symbol: 040306-5317-K005-Nk01/16

Załączniki:
1) Nakaz

Data dokumentu: 2016-01-28

Data wprowadzenia: 2016-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie

Symbol: 040306-5317-K005-Ws01/16

Załączniki:
1) Wystąpienie

Data dokumentu: 2016-01-28

Data wprowadzenia: 2016-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Decyzja PIP

Symbol: 04306-53200-Ds.613/15

Załączniki:
1) decyzja

Data dokumentu: 2015-12-09

Data wprowadzenia: 2016-01-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nakaz PIP

Symbol: 04306-5317-K079-Nk01/15

Załączniki:
1) nakaz

Data dokumentu: 2014-10-14

Data wprowadzenia: 2016-01-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  wystąpienie

Symbol: 04345-K019-Ws01/2010

Załączniki:
1) wystąpienie

Data dokumentu: 2010-05-27

Data wprowadzenia: 2010-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  wystąpienie

Symbol: 04400-K020-Ws01/2010

Załączniki:
1) wystąpienie

Data dokumentu: 2010-04-13

Data wprowadzenia: 2010-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  wystąpienia oraz nakazy Państwowej Inspekcji Pracy z lat 2003, 2006, 2007 i 2008

Symbol: SKO.0911-4/10

Załączniki:
1) wystąpienia, nakazy

Data dokumentu: 2010-05-04

Data wprowadzenia: 2010-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie - Państwowa Inspekcja Pracy

Symbol: 04305-K001-Ws01/2009

Załączniki:
1) wystąpienie

Data dokumentu: 2009-07-27

Data wprowadzenia: 2009-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy

Symbol: Nr.rej. 04070-K008-Ws01/2009

Załączniki:
1) wystąpienie

Data dokumentu: 2009-06-08

Data wprowadzenia: 2009-06-24

WIĘCEJ »

Treść wystąpienia pokontrolnego z 2004 roku dostępna jest w archiwum BIP pod adresem:

http://www.bip.arch.tarnogorski.pl/index_k_378_r=o.htm


Data wprowadzenia: 2006-06-05