» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XIII z dnia 28.08.2007r.

Tytuł:  Uchwała Nr XIII/141/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007roku w sprawie propozycji przebiegu dróg ekspresowych S11 i S1 na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwały Nr XIII/141/2007
2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/141/2007

Data wprowadzenia: 2018-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/127/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez Panią Sylwię Gała i Danutę Mikołajewicz właścicielki firmy F.H.U. "Galmiks" S.C. w Księżym Lesie na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach za bezzasadną.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/128/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie nawiązania współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki z siedzibą w Katowicach poprzez upoważnienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Pana Andrzeja Fiały do udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów działającego pod patronatem Ośrodka.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XIII/128/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/129/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007roku w sprawie udzielenia przez Powiat Tarnogórski pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 908 z drogą powiatową nr 08693 w Kaletach Miotku".

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/130/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/131/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwały Nr XIII/131/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/132/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwały Nr XIII/132/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/133/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/134/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały Nr XIII/134/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/135/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 4 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/136/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwała Nr XIII/136/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/137/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/138/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwały Nr XIII/138/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/139/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wyłączenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Technikum Nr 10 z Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących im. 1000-lecia Państwa Polskiego z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. G. Morcinka 9.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/140/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie połączenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum Nr 10 w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. G. Morcinka 9.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XIII/140/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/142/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XIII/142/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XIII/143/07 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/144/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na współpracę przy organizowaniu imprezy plenerowej pod nazwą "Gwarki Tarnogórskie".

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/145/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwała Nr XIII/145/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/146/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/147/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007roku w sprawie darowizny na rzecz Gminy Krupski Młyn nieruchomości położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Grzegorzewskiej 3, stanowiącej wyodrębniony lokal mieszkalny nr 4.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XIII/148/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/149/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radzionków na realizację zadania pn. zakup aktywnej tablicy drogowej i jej montaż przy ulicy Szymały w Radzionkowie.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/150/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załączniki do Uchwały Nr XIII/150/2007

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIII/151/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007roku w sprawie powierzenia Gminie Zbrosławice prowadzenia zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-09-04

WIĘCEJ »