» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2024 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 24/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia składu osobowego pocztu sztandarowego Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 24/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.2 KB

Data dokumentu: 2024-04-15

Data wprowadzenia: 2024-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 23/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin końcowy służbę przygotowawczą

Symbol: 23/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 161.76 KB

Data dokumentu: 2024-04-18

Data wprowadzenia: 2024-04-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 22/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko inspektora w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Symbol: 22/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.85 KB

Data dokumentu: 2024-04-15

Data wprowadzenia: 2024-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 21/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 21/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 160.88 KB

Data dokumentu: 2024-04-05

Data wprowadzenia: 2024-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 20/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 20/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.5 KB

Data dokumentu: 2024-04-05

Data wprowadzenia: 2024-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2024

Symbol: 19/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 12 marca 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 173.41 KB

Data dokumentu: 2024-03-12

Data wprowadzenia: 2024-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 18/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na trzy stanowiska podinspektorów w Wydziale Komunikacji

Symbol: 18/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 12 marca 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 165.37 KB

Data dokumentu: 2024-03-12

Data wprowadzenia: 2024-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 17/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: 17/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 12 marca 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 160.54 KB

Data dokumentu: 2024-03-12

Data wprowadzenia: 2024-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 16/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim na lata 2024-2027

Symbol: 16/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 161.88 KB

Data dokumentu: 2024-03-05

Data wprowadzenia: 2024-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 15/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 15/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 1 marca 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 162.17 KB

Data dokumentu: 2024-03-01

Data wprowadzenia: 2024-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 14/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Edukacji w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi

Symbol: 14/2024

Załączniki:
1) Zrządzanie nr 14/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 165.22 KB

Data dokumentu: 2024-02-16

Data wprowadzenia: 2024-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 lutego 2024 roku zmieniające zarządzenie nr 18/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, dla potrzeb działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz określenia zasad powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych

Symbol: 12/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 165.19 KB

Data dokumentu: 2024-02-12

Data wprowadzenia: 2024-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, prowadzonym na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego w 2024 roku

Symbol: 13/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 157.59 KB

Data dokumentu: 2024-02-16

Data wprowadzenia: 2024-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2024 Starosty tarnogórskiego z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego z późn. zm.

Symbol: 11/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 11/2024 z dnia 5 lutego 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 168.46 KB

Data dokumentu: 2024-02-05

Data wprowadzenia: 2024-02-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim

Symbol: 10/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.96 KB

Data dokumentu: 2024-02-02

Data wprowadzenia: 2024-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 9/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji

Symbol: 9/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 165.83 KB

Data dokumentu: 2024-02-01

Data wprowadzenia: 2024-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji

Symbol: 8/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 164.76 KB

Data dokumentu: 2024-02-01

Data wprowadzenia: 2024-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 7/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i na jego zlecenie

Symbol: 7/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 7/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 161.68 KB

Data dokumentu: 2024-01-25

Data wprowadzenia: 2024-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 6/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 6/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 stycznia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 757.48 KB

Data dokumentu: 2024-01-22

Data wprowadzenia: 2024-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 5/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 676.2 KB

Data dokumentu: 2024-01-19

Data wprowadzenia: 2024-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 4/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 4/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 2200.41 KB
2) Regulamin Organizacyjny Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 2028.73 KB

Data dokumentu: 2024-01-18

Data wprowadzenia: 2024-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 3/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim na lata 2024-2027

Symbol: 3/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 295 KB

Data dokumentu: 2024-01-17

Data wprowadzenia: 2024-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w Katalogu e-Usługi Publiczne Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 2/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 341.4 KB

Data dokumentu: 2024-01-17

Data wprowadzenia: 2024-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 15/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wysokości częściowej refundacji przez pracodawcę kosztów związanych z zakupem przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych okularów korygujących wzrok

Symbol: 1/2024

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku Typ: PDF, Rozmiar: 167.88 KB

Data dokumentu: 2024-01-10

Data wprowadzenia: 2024-01-16

WIĘCEJ »
POWRÓT