» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XLVI z dnia 27.02.2018r.

Tytuł:  uchwała nr XLVI/376/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Załączniki:
1) załącznik nr 1
2) załącznik nr 2
3) załącznik nr 3
4) XLVI/376/2018
5) XLVI/376/2018 word

Data wprowadzenia: 2019-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/384/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLVI/384/2018
2) XLVI/384/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/383/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026

Załączniki:
1) XLVI/383/2018
2) XLVI/383/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/382/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) XLVI/382/2018
2) XLVI/382/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/381/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne na Fundusz Wsparcia Policji

Załączniki:
1) XLVI/381/2018
2) XLVI/381/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/380/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XLVI/380/2018
2) XLVI/380/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/379/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) XLVI/379/2018
2) XLVI/379/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/378/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2018-2020"

Załączniki:
1) XLVI/378/2018
2) XLVI/378/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/377/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015-2017" za rok 2017

Załączniki:
1) XLVI/377/2018
2) XLVI/377/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/375/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2017 roku

Załączniki:
1) XLVI/375/2018
2) XLVI/375/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/374/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2017 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Załączniki:
1) XLVI/374/2018
2) XLVI/374/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-03-20

WIĘCEJ »