» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXI z dnia 24.05.2016r.

Tytuł:  uchwała nr XXI/154/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXI/154/2016
2) XXI/154/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXI/155/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Załączniki:
1) XXI/155/2016
2) XXI/155/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXI/156/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Załączniki:
1) XXI/156/2016
2) XXI/156/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXI/152/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2015

Załączniki:
1) XXI/152/2016 word
2) XXI/152/2016 uchwała
3) XXI/152/2016 zał cz I
4) XXI/152/2016 zał cz II

Data wprowadzenia: 2016-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXI/153/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016-2020

Załączniki:
1) XXI/153/2016
2) XXI/153/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXI/157/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2016 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie pełnienia patroli

Załączniki:
1) XXI/157/2016
2) XXI/157/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXI/158/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie usunięcia przeszkód uniemożliwiających kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych po dawnych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXI/158/2016
2) XXI/158/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXI/159/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie uczczenia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

Załączniki:
1) XXI/159/2016
2) XXI/159/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXI/160/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia apelu do wójtów gmin i burmistrzów miast powiatu tarnogórskiego o podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień oraz obwoźnych wystaw i pokazów z udziałem dzikich lub egzotycznych zwierząt na terenach miast i gmin powiatu tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXI/160/2016
2) XXI/160/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-05-27

WIĘCEJ »