» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2013 rok

Tytuł:  Zarządzenie 9/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.01.2013 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 86/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07.11.2005 r. w sprawie wydawania corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 9/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 9/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 231.66 KB

Data dokumentu: 2013-01-18

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 8/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.01.2013 r. w sprawie sporządzania kart informacyjnych usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 8/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 8/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 843.08 KB

Data dokumentu: 2013-01-18

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 7/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.01.2013 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 51/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10.08.2007 r. w sprawie realizacji umowy uczestnictwa w programie forum "Przejrzysta Polska 2007".

Symbol: 7/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 7/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 231.91 KB

Data dokumentu: 2013-01-18

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.01.2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 106/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień oraz wprowadzenia wzoru umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski i aneksów do umów i porozumień

Symbol: 6/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 6/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 625.3 KB

Data dokumentu: 2013-01-18

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.01.2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora do sprawie kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

Symbol: 3/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 3/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 304.39 KB

Data dokumentu: 2013-01-09

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.01.2013 roku w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji majątku ruchomego zbędnego do realizacji zadań w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 2/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 2/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 1852.6 KB

Data dokumentu: 2013-01-09

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.01.2013 roku w sprawie: odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie.

Symbol: 1/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 1/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 2254.33 KB

Data dokumentu: 2013-01-02

Data wprowadzenia: 2017-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 94/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonym prawem rzeczowym.

Symbol: 94/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 94/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 449.59 KB

Data dokumentu: 2013-12-31

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 93/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonym prawem rzeczowym.

Symbol: 93/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 93/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 459.8 KB

Data dokumentu: 2013-12-31

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 81/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.11.2013 roku w sprawie: postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Symbol: 81/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 81/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 358.01 KB
2) Plan Ewakuacji. Typ: PDF, Rozmiar: 4945.08 KB
3) Załącznik nr.1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) Załącznik nr.2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) Załącznik nr.3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) Załącznik nr.4 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
7) Załacznik nr.5.1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
8) Załacznik nr. 5.2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
9) Załącznik nr.5.3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
10) Załącznik nr.5.4 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
11) Załącznik nr.5.5 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
12) Załącznik nr. 6.1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
13) Załącznik nr.6.2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
14) Załacznik nr.6.3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
15) Załącznik nr.6.4 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
16) Załącznik nr.7.1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
17) Załącznik nr.7.2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
18) Załącznik nr.7.3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
19) Załącznik nr.8 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
20) Załącznik nr.9 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
21) Załącznik nr.10 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
22) Procedury Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2013-11-15

Data wprowadzenia: 2013-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 80/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie: powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji.

Symbol: 80/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 80/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 919.82 KB

Data dokumentu: 2013-11-15

Data wprowadzenia: 2013-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 79/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.01.2013 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Tarnogórskim.

Symbol: 79/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 79/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 356.23 KB

Data dokumentu: 2013-10-28

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 76/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.10.2013 roku w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 76/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 76/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 248.05 KB

Data dokumentu: 2013-10-11

Data wprowadzenia: 2013-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 75/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.10.2013 roku w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 75/2013

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 75/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 255.88 KB

Data dokumentu: 2013-10-07

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 74/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.10.2013 roku w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 74/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 74/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 241.4 KB

Data dokumentu: 2013-10-03

Data wprowadzenia: 2013-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 73/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.09.2013r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 73/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 73/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 307.18 KB

Data dokumentu: 2013-09-25

Data wprowadzenia: 2013-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 61/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.06.2013 r. w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 61/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 61/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 939.59 KB
2) załącznik zarz. 61/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2013-06-06

Data wprowadzenia: 2013-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 55/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.05.2013 r. w sprawie: utworzenia stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Symbol: 55/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 55/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 786.47 KB

Data dokumentu: 2013-05-24

Data wprowadzenia: 2013-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.05.2013 r. w sprawie: podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 50/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 50/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 548.5 KB

Data dokumentu: 2013-05-15

Data wprowadzenia: 2013-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 45/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.05.2013 r. w sprawie: ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 45/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 45/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 489.22 KB

Data dokumentu: 2013-05-06

Data wprowadzenia: 2013-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 44/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.05.2013 roku w sprawie: podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 44/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 44/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 559.43 KB

Data dokumentu: 2013-05-06

Data wprowadzenia: 2013-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 43/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.05.2013 r. w sprawie: ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 43/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 43/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 505.92 KB

Data dokumentu: 2013-05-06

Data wprowadzenia: 2013-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenia nr 42/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.04.2013 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z poszczególnymi przetargami na dzierżawę, najem i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Symbol: 42/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 42/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 376.94 KB

Data dokumentu: 2013-04-30

Data wprowadzenia: 2013-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 41/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.04.2013 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z poszczególnymi przetargami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Symbol: 41/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 41/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 403.03 KB

Data dokumentu: 2013-04-30

Data wprowadzenia: 2013-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenia nr 40/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.04.2013 roku w sprawie: wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

Symbol: 40/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 40/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 400.99 KB

Data dokumentu: 2013-04-30

Data wprowadzenia: 2013-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 39/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.04.2013 roku w sprawie: szczegółowych procedur prowadzenia obsługi finansowo - księgowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w tym obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowe dla Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.

Symbol: 39/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 39/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 2373.45 KB

Data dokumentu: 2013-04-25

Data wprowadzenia: 2013-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 35/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.04.2013 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 35/2013

Załączniki:
1) zarządzenia 35/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 541.87 KB

Data dokumentu: 2013-04-16

Data wprowadzenia: 2013-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 34/2013 Starosty Tarn9ogórskiego z dnia 08.04.2013 r. w sprawie: zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych.

Symbol: 34/2013

Załączniki:
1) zarządzenia 34/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 1246.49 KB

Data dokumentu: 2013-04-08

Data wprowadzenia: 2013-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 31/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.03.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2012.

Symbol: 31/2013

Załączniki:
1) zarządzenia 31/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 9678.47 KB

Data dokumentu: 2013-03-26

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 28/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia21.03.2013 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Skarbu Państwa ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.

Symbol: 28/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 28/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 322.25 KB

Data dokumentu: 2013-03-21

Data wprowadzenia: 2013-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 27/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.03.2013 r. w sprawie: ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 27/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 27/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 465.84 KB

Data dokumentu: 2013-03-21

Data wprowadzenia: 2013-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 26/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.03.2013 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste z terenu powiatu tarnogórskiego na lata 2013 - 2015.

Symbol: 26/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 26/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 5908.78 KB

Data dokumentu: 2013-03-21

Data wprowadzenia: 2013-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 23/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.02.2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego nr 83/2011 z dnia 14.09.2011 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej na II - gim poziomie zarządzania w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Symbol: 23/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 23/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 736.22 KB

Data dokumentu: 2013-02-28

Data wprowadzenia: 2013-03-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.02.2013 roku w sprawie: powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Symbol: 17/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 17/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 684.47 KB

Data dokumentu: 2013-02-20

Data wprowadzenia: 2013-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.02.2013 roku w sprawie: powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

Symbol: 13/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 13/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 1960.24 KB

Data dokumentu: 2013-02-04

Data wprowadzenia: 2013-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.01.2013 roku w sprawie: organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Tarnogórskim.

Symbol: 12/2013

Załączniki:
1) zarządzenie 12/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 1694.21 KB

Data dokumentu: 2013-01-31

Data wprowadzenia: 2013-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.01.2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2013 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.01.2013 r. w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowe przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz jednostki powiązane budżetowo.

Symbol: 11/2013

Załączniki:
1) zarządznie 11/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 261.71 KB

Data dokumentu: 2013-01-30

Data wprowadzenia: 2013-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 10/2013 z dnia 25.01.2013 roku w sprawie: wprowadzenia procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Symbol: 10/2013

Załączniki:
1) zarządzenie nr 10/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 1049.35 KB

Data dokumentu: 2013-01-25

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 5/2013 z dnia 16.01.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność osób fizycznych, położonych w części Miasta Miasteczko Śląskie, w obrębie Miasteczko Śląskie oraz Tarnowskie Góry w obrębie Strzybnica.

Symbol: 5/2013

Załączniki:
1) zarządzenie nr 5/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 328 KB

Data dokumentu: 2013-01-16

Data wprowadzenia: 2013-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego: nr 4/2013 z dnia 11.01.2013 roku w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowej przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz jednostki powiązane budżetowo.

Symbol: 4/2013

Załączniki:
1) zarządzenie nr 4/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 1121.48 KB

Data dokumentu: 2013-01-11

Data wprowadzenia: 2013-01-14

WIĘCEJ »
POWRÓT