Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-10-08

Edycja dokumentu: Koordynatorzy ds. dostępności
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.52.2021 MH - Halina Mrowiec - Budowa w istniejącym budynku wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.60.2021 EKG - budowa sieci oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego - gmina Zbrosławice
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie nieistotnej zmiany w instalacji radiokomunikacyjnej emitującej pole elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia BT22209 BRYNEK
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.21.2021 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Tomasz, Paulina Mamys
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem”.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem”.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.59.2021.AB - Tomasz Saternus - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienia dla Józefa Schwinge i Antoniego Wienczka o czynnościach przyjęcia, wznowienia i ustalenia przebiegu granic nieruchomości dla celów ewidencji gruntów, nieruchomości oznaczonych jako działki nr 33, 34, 35, 36 i 37 obręb Potępa, gmina Krupski Młyn z działkami sąsiednimi. Czynności odbędą się 3 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Potępie Żyłce, przy ul. Wiejskiej.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o graniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szałszy, obejmującej działki nr 97/8 o powierzchni 0,1196 ha oraz 98/8 o powierzchni 0,1121 ha, obręb Szałsza, arkusz 4, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr GL1T/00044191/4

2021-10-07

Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Usunięcie dokumentu: Skład osobowy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego - stan na dzień 28.19.2021r.
Utworzenie dokumentu: Skład osobowy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego - stan na dzień 28.09.2021r.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.101.2021.MMP-VALLA INVEST Sp. z o.o.-sieć gazowa
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.130.2021.MMP- KAPSA INVEST s.j.- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.20.2021.MMP-Ewelina Koza-Rozbudowa budynku mieszkalnego.
Edycja dokumentu: BA.6743.14.45.2021.DW - rozbudowa oświetlenia ulicznego - Gmina Zbrosławice
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 215/1063/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXIV sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 215/1062/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jerzemu Jankowskiemu - dyrektorowi Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 215/1061/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w sołectwie Boruszowice w Gminie Tworóg oraz prognozy oddziaływania tego planu na środowisko
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 215/1060/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.131.2021 RP - Wałach - Przebudowa i rozbudowa w istniejącym budynku wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.13.18.2021 MO - Karewicz - budowa domu jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym i wewnętrzna instalacją gazu
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 października 2021 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.18.114.2021 MO - Grzesik - Wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.58.2021.EKG - Władysław Kulas - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.57.2021.AB - Bernard Cobala - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1640/36 i 1641/36 obręb Radzionków z działką nr 1643/36 obręb Radzionków, położonej przy ul. Pietrygów.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1640/36 i 1641/36 obręb Radzionków z działką nr 38 obręb Radzionków, położonej przy ul. Pietrygów.

2021-10-06

Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.20.2021- wewnętrzna instalacja gazu -Anna Frej
Edycja dokumentu: BA.6743.18.125.2021.RP - rozbudowa sieci wodociągowej - Wioletta Turowska
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.52.2021 MH - Budowa wewnętrznej instalacji gazu - Michał Wieczorek
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 60/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 października 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.57.2021.AB - Bernard Cobala - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 25 października 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego – 21 października 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych – 20 października 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska – 19 października 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu – 19 października 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego – 12 października 2021 roku

2021-10-05

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.129.2021.ESD - Suchańska - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.48.2021 MH - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.18.127.2021.MMP-Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.-Budowa sieci gazowej
Edycja dokumentu: BA.6743.18.126.2021.MMP- Aleksandra Olma- rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.24.2021 IDS- Szymon Piwowarczyk- wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: Rejestr aktów prawa miejscowego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.128.2021.ESD - Makowska - wewn. instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 214/1059/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

Poprzednie | Następne