Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2024-06-11

Edycja dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury
Utworzenie dokumentu: Szwajnoch Anna
Utworzenie dokumentu: Plewińska Marzena
Utworzenie dokumentu: Zyśk Klaudia
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.54.2024.ESD - Szołtysik - wewn. instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.38.2024.MO - Konopka - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50655 (32655N!) KKA_TARNGORY_PYSKOWICKA
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.53.2024.MH - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu - Sławomir Kędys
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.52.2024.KK - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu - Justyna Patoń
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.51.2024.DW - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - MARSYL DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Edycja dokumentu: BA.6743.15.13.2024.ESD - Pazdziorko - budynek mieszkalny jedn.
Edycja dokumentu: BA.6743.14.19.2024.ESD - Ksionsyk - wewn. instalacja gazu

2024-06-10

Edycja dokumentu: BA.6743.18.95.2024.AB - Derbis - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.93.2024 AR - budowa sieci wodociągowej - Gawron Ursula, Jóźwiak Dawid, Piątkowski Piotr
Edycja dokumentu: BA.6743.18.91.2024.EKG - wewnętrzna instalacja gazu - Barbara Jurek
Utworzenie dokumentu: Kowolik Jolanta
Edycja dokumentu: Informacja
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 35/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz dokonywania przez klientów Starostwa oceny jakości świadczonych usług
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.14.2024.AN - Janusz Kminikowski - przebudowa w budynku mieszkalnym
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.05.2024r. znak GN.683.61.2022, zmieniającej w części decyzję z dnia 22.01.2024r. znak GN.683.68.2022w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Strzybnica, oznaczoną jako działka nr 2376/11 o powierzchni 0,0183 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Tarnogórskiego Nr 3/22 z dnia 15.03.2022r. (znak BA.6740.8.946.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2857/83 o powierzchni 0,0012 ha, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, w której współwłaściciel posiada 48/192 części udziału; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.

2024-06-07

Utworzenie dokumentu: Wyligała Artur
Edycja dokumentu: Prezydium Rady Powiatu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.11.2024.MO - Gmina Tworóg - przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej
Edycja dokumentu: BA.6743.19.35.2024.MO - Hajda - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Haba Rafał
Edycja dokumentu: BA.6743.18.90.2024.DW - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Dominika Ręka-Kanclerz, Jakub Kanclerz
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2857/83 o powierzchni 0,0012 ha, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, w której współwłaściciel posiada 48/192 części udziału; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: INFORMACJA O PETYCJACH
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Edycja dokumentu: BA.6743.18.85.2024 IDS - Gębka Kępińska - sieć wodociągowa
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.85.2024 IDS - Gębka Kępińska - sieć wodociągowa
Utworzenie dokumentu: Petycja nr 3.2024
Edycja dokumentu: Petycja nr 2.2024
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.15.2024 IDS - Alojzy Najuch - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.37.2024.AN - Ewa Gałuszka - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.05.2024r. znak GN.683.61.2022, zmieniającej w części decyzję z dnia 22.01.2024r. znak GN.683.68.2022w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Strzybnica, oznaczoną jako działka nr 2376/11 o powierzchni 0,0183 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Tarnogórskiego Nr 3/22 z dnia 15.03.2022r. (znak BA.6740.8.946.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działki nr 261/22 położonej w Radzionkowie.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działki nr 206/20, 207/20, 1966/20 położonych w Radzionkowie.

2024-06-06

Usunięcie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.05.2024r. znak GN.683.61.2022, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Strzybnica, oznaczoną jako działka nr 2370/14 o powierzchni 0,0015 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Tarnogórskiego Nr 3/22 z dnia 15.03.2022r. (znak BA.6740.8.946.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach”...
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.05.2024r. znak GN.683.61.2022, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Strzybnica, oznaczoną jako działka nr 2370/14 o powierzchni 0,0015 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Tarnogórskiego Nr 3/22 z dnia 15.03.2022r. (znak BA.6740.8.946.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach”...
Usunięcie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.05.2024r. znak GN.683.61.2022, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Strzybnica, oznaczoną jako działka nr 2370/14 o powierzchni 0,0015 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Tarnogórskiego Nr 3/22 z dnia 15.03.2022r. (znak BA.6740.8.946.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach”.
Usunięcie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.05.2024r. znak GN.683.61.2022, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Strzybnica, oznaczoną jako działka nr 2370/14 o powierzchni 0,0015 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Tarnogórskiego Nr 3/22 z dnia 15.03.2022r. (znak BA.6740.8.946.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach”.
Usunięcie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.05.2024r. znak GN.683.61.2022, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry obręb Strzybnica, oznaczoną jako działka nr 2370/14 o powierzchni 0,0015 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Tarnogórskiego Nr 3/22 z dnia 15.03.2022r. (znak BA.6740.8.946.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Borowiec Karina
Utworzenie dokumentu: Borowiec Karina

Poprzednie | Następne