Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-01-20

Utworzenie dokumentu: opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Utworzenie dokumentu: opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu Tarnogórskiego

2021-01-19

Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 70/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 160/843/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 160/842/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie pozycji menu: Grudzień
Utworzenie pozycji menu: Listopad
Utworzenie pozycji menu: Październik
Utworzenie pozycji menu: Wrzesień
Utworzenie pozycji menu: Sierpień
Utworzenie pozycji menu: Lipiec
Utworzenie pozycji menu: Czerwiec
Utworzenie pozycji menu: Maj
Utworzenie pozycji menu: Kwiecień
Utworzenie pozycji menu: Marzec
Utworzenie pozycji menu: Luty
Utworzenie pozycji menu: Styczeń
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 158/840/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 158/839/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 157/836/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 157/836/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 26 stycznia 2021 roku
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 26 stycznia 2021 roku
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie pozycji menu: obwieszczenia
Edycja dokumentu: BA.6743.12.1.2021 MP, rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanału sanitarnego wraz z przyłączami, Czapla Jessica
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.5.2021.ESD - Gmina Tarnowskie Góry - przebudowa wewn. instalacji gazu

2021-01-18

Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 1/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok

2021-01-15

Edycja dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26 – Etap 2
Utworzenie dokumentu: Usunięto zgodnie z art. 25c ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
Usunięcie dokumentu: Ślepaczuk Jarosław
Usunięcie dokumentu: Szukalski Marian
Usunięcie dokumentu: Słodczyk Jerzy
Usunięcie dokumentu: Parys Marcin
Usunięcie dokumentu: Ożga Maria
Usunięcie dokumentu: Morawiec Adam
Usunięcie dokumentu: Kupny Mariusz
Usunięcie dokumentu: Kosmala Krystyna
Usunięcie dokumentu: Korpak Józef
Usunięcie dokumentu: Torbus Stanisław
Usunięcie dokumentu: Trzęsiok Krystyna
Usunięcie dokumentu: Wieczorek Stanisław
Usunięcie dokumentu: Wilk Sławomir
Usunięcie dokumentu: Czapla Zdzisław
Usunięcie dokumentu: Ekkert Lucyna

| Następne