Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2023-12-04

Utworzenie dokumentu: IX aktualizacja planu postępowań na 2023 rok - Powiat Tarnogórski
Edycja dokumentu: BA.6743.18.98.2023.AB - Anna Woźniak - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.90.2023, wewnętrzna instalacja gazu, Ziobrowski Andrzej
Edycja dokumentu: uchwała nr LIX/483/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.86.2023.EKG - Piotr Nitschke - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym.
Utworzenie dokumentu: Uchwała Nr 4200/IV/130/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała Nr 4200/IV/132/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028
Utworzenie dokumentu: Uchwała Nr 4200/IV/131/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie Starosty Tarnogórskiego o wydaniu decyzji numer 1109/23 o pozwoleniu na budowę, na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania wiaty magazynowej na halę produkcyjno-magazynową w Kaletach przy ul. Fabrycznej, na działkach o numerach: 273/22, 276/22, 295/22

2023-12-01

Edycja dokumentu: BA.6743.12.27.2023 - Izabela, Sebastian Górny - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.12.23.2023 MP
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o wydanie decyzji ograniczającej sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Hanusku, gmina Tworóg, działki nr: 471/145 o pow. 0,0012 ha (arkusz 1)
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o wydanie decyzji ograniczającej sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Hanusku, gmina Tworóg, obejmującej działkę nr: 412/40 o pow. 0,2087 ha (arkusz 1)
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o wydanie decyzji ograniczającej sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Hanusku, gmina Tworóg, działki nr: 471/145 o pow. 0,0012 ha (arkusz 1)
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie Starosty Tarnogórskiego o wydaniu decyzji numer 1103/23 o pozwoleniu na budowę na przebudowę mostu drogowego w ciągu ulicy Wiejskiej w Brynku, na działkach o numerach: 295/68, 796/67, 682/8, 794/66, 376/84.

2023-11-30

Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.85.2023- Maria Bok-budynek mieszkalny jednorodzinny do 70 m2
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.84.2023.ESD - KPE NIERUCHOMOŚCI S.A. - budowa teletechnicznej
Edycja dokumentu: uchwała nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr XLIX/421/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028
Edycja dokumentu: uchwała nr LII/440/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr LIX/485/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok.
Edycja dokumentu: uchwała nr LIX/485/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok.
Edycja dokumentu: uchwała nr LIX/484/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028
Edycja dokumentu: uchwała nr LIX/483/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Biurze Kultury i Kontaktów z Mediami
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.98.2023.AB - Anna Woźniak - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 384/1788/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Świerklańcu.
Edycja dokumentu: BA.6743.14.93.2023.AN - rozbudowa sieci wodociągowej - Daniel Kempa i budowa przyłącza
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.93.2023.AN - rozbudowa sieci wodociągowej - Daniel Kempa i budowa przyłącza
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 384/1787/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Tworogu.
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 384/1786/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Tarnowskich Górach.
Edycja dokumentu: BA.6743.14.88.2023.MO - Osiadacz - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.16.93.2023.MO - Duda - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.19.78.2023.MO - Głąbik - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: uchwała nr LIX/483/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr LIX/484/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028
Utworzenie dokumentu: uchwała nr LIX/485/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok.
Utworzenie pozycji menu: Sesja LIX w dniu 28.11.2023r.

2023-11-29

Edycja dokumentu: BA.6743.11.6.2023 MP, Wewnętrzna instalacja gazu, Kubkowska Barbara
Edycja dokumentu: BA.6743.19.83.2023.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Adam Waida
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.19.82.2023.AB - Maria Dworczyk - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.214.2023.AN - budowa ziemnej linii kablowej - Tauron Dystrybucja S. A.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.217.2023.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Adam Cieślik
Utworzenie dokumentu: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 34126 (34126N!) POTĘPA (KKA_KRUPSKIMI_POTEPA)
Edycja dokumentu: Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego zawiadamiające o wystąpieniu do Wójta Gminy Tworóg o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla zadania budowy sieci gazowej w ramach zadania "Gazyfikacja" miejscowości Hanusek, Boruszowice

| Następne