Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2024-05-21

Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.18.77.2024 MP, wewnętrzna instalacja gazu, Winkler Adrian
Edycja dokumentu: BA.6743.18.40.2024.AB - Koparki TG Marzena Lis - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji salit. wraz z przyłączami
Edycja dokumentu: Obwieszczenie w sprawie odwołania od decyzji Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej nr GN.6821.44.2023 z 12 marca 2024 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Edycja dokumentu: BA.6743.16.39.2024 MP, Wewnętrzna instalacja gazu, Buszka Mariola
Usunięcie dokumentu: Orientacyjne terminy sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji w 2024 roku:
Utworzenie dokumentu: Orientacyjne terminy sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji w 2024 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.84.2024.AN - Gmina Tarnowskie Góry - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Edycja dokumentu: BA.6743.16.41.2024.EKG - Andruszkiewicz - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.80.2024.MH - Michał Słowiński- budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.11.8.2024.MH - Gabriela i Bogdan Wocław - budowa wewnętrznej instalacji gazu

2024-05-20

Edycja dokumentu: BA.6743.19.30.2024.AB - Gmina Radzionków - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.81.2024.ESD - Cichoń - wewn. instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.11.8.2024.MH - Gabriela i Bogdan Wocław - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.74.2024.RP - Justyna Lewandowska - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie informujące o wydaniu decyzji w sprawie z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001), Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, działającej poprzez pełnomocnika Adama Szostka przedstawiciela firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wydanie na podstawie art. 124 u.g.n. decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, tj. działki nr 676/93 o powierzchni 0,0866 ha (obręb Boruszowice), dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr GL1T/00005153/1
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie informujące o wydaniu decyzji w sprawie z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001), Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, działającej poprzez pełnomocnika Adama Szostka przedstawiciela firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wydanie na podstawie art. 124a u.g.n. decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, tj. działki nr 160 o powierzchni 0,0610 ha (obręb Nowa Wieś Tworoska), dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr GL1T/00005236/7
Edycja dokumentu: BA.6743.19.28.2024.MO - Szczotarz - Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.41.2024.AN - Herbert Michalik - wewnętrzna instalacja gazu

2024-05-17

Utworzenie dokumentu: Wystąpienia publiczności na sesjach i komisjach Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: BA.6743.17.6.2024.AB - Hadzińska - budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny
Edycja dokumentu: BA.6743.16.40.2024.AB - Ewa Jędralczyk - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 31/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Edukacji w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi

2024-05-16

Edycja dokumentu: BA.6743.18.79.2024.DW - wewnętrzna instalacja gazu - Katarzyna i Kamil Krzystecko
Edycja dokumentu: BA.6743.18.73.2024.AB - Krystyna Ożdżyńska - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 30/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.22.2024.KK - wewnetrzna instalacja gazu - Piotr, Katarzyna Zrałek
Edycja dokumentu: BA.6743.16.38.2024.EKG - Bogusława Bramorska - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.52.2024.ESD - T-SOFT Przedstawiciel Candle Corporation Michał Tomys- kanalizacja deszczowa
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2924/48 o powierzchni 0,0019 ha
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczoną jako działka nr 2914/203 o powierzchni 0,0098 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym.

2024-05-15

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.83.2024.RP - Łukasz Tabiś - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa sześciu przyłączy
Edycja dokumentu: uchwała nr I/35/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Tarnogórskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności związanych z podróżą służbową
Edycja dokumentu: uchwała nr I/34/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji na 2024 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr I/33/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej
Edycja dokumentu: uchwała nr I/32/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
Edycja dokumentu: uchwała nr I/31/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/30/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/29/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/28/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/27/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/26/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/25/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/24/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: uchwała nr I/23/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
Edycja dokumentu: uchwała nr I/22/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
Edycja dokumentu: uchwała nr I/21/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków
Edycja dokumentu: uchwała nr I/20/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska
Edycja dokumentu: uchwała nr I/19/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska
Edycja dokumentu: uchwała nr I/18/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska i określenia liczby jej członków

| Następne