Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-12-03

Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania

2021-12-02

Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia STACJA BAZOWA-telefonii komórkowej 34126 (34126N!) POTĘPA (KKA_KRUPSKIML_POTEPA)
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/339/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią A.P. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/338/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią J.G.-K. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/337/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Nowe Spektrum
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/336/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana M.Ś. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/335/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/254/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/334/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/333/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/332/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/331/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/330/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 229/1121/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 229/1120/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/329/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 229/1119/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 229/1118/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w dzielnicach Śródmieście - Centrum, Sowice i Lasowice w Tarnowskich Górach oraz niektórych terenów przyległych
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1117/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r.w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia „rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych” w oświatowych jednostkach organizacyjnych , dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1116/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Świerklańcu
Utworzenie pozycji menu: Sesja XXXVI w dniu 30.11.2021r.
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1115/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1114/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Kaletach
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1113/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: BA.6743.18.170.2021.ESD - Kołodziejczyk - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1112/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Joannie Stomskiej – dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.170.2021.ESD - Kołodziejczyk - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: Uchwała nr 228/1111/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu oraz prognozy oddziaływania tego planu na środowisko
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1110/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Mikołeska w Gminie Tworóg oraz prognozy oddziaływania tego planu na środowisko
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1111/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu oraz prognozy oddziaływania tego planu na środowisko
Usunięcie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 listopada 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 228/1109/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego oraz programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2021 roku
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 listopada 2021 roku
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2021 roku
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 listopada 2021 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.18.169.2021.RP - Aleksander Delęgowski - Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 20 grudnia 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego – 16 grudnia 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych – 15 grudnia 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska – 14 grudnia 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu – 14 grudnia 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego – 8 grudnia 2021 roku

2021-12-01

Utworzenie dokumentu: Wystąpienie pokontrolne
Edycja dokumentu: BA.6743.18.117.2021.ESD - MTBS Sp. z o.o. - rozbudowa wewn. instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 30 listopada 2021 roku

2021-11-30

Edycja dokumentu: BA.6743.18.167.2021 MP, Hałupka, wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 26 października 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 28 września 2021 roku
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Rejestr uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego

Poprzednie | Następne