Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2024-07-18

Edycja dokumentu: BA.6743.17.8.2024 MP, budowa komina, Józef Wons
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.105.2024.KK - wewnętrzna instalacja gazu - Beata, Bogdan Bednarczyk
Edycja dokumentu: BA.6743.19.45.2024.KK - wewnętrzna instalacja gazu - Janusz Blazy
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.50.2024.MH- Bisz - wewnętrzna instalacja gazu

2024-07-17

Edycja dokumentu: BA.6743.18.103.2024.ESD - Ziaja - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.106.2024.DW - rozbudowa sieci gazowej - Mirosław Dudziński MIDUS
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.18.2024.RP - Krystyna i Jan Polaczek - Budynek mieszkalny jednorodzinny
Utworzenie dokumentu: ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek: 190, 580/199, 971/129, 2696/130, 2698/130, 2707/132, 2708/132, 2712/132, 2716/186, 2717/186, 2799/130, 2845/598, 3318/130, 3319/130 obr. Tarnowskie Góry ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek: 203/63, 717/57, 732/63, 733/63, 734/63, 741/65, 742/65, 757/64, 758/64, 760/64, 761/64, 764/64, 765/64, 766/64, 767/64, 768/64, 769/64, 770/64, 771/64, 772/64, 773/64, 774/64, 1069/64 obr. Tarnowskie Góry.
Edycja dokumentu: Ogłoszenie informujące o wydaniu decyzji w sprawie z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001), Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, działającej poprzez pełnomocnika Adama Szostka przedstawiciela firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wydanie na podstawie art. 124a u.g.n. decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, tj. działki nr 593/105, o powierzchni 0,2146 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Tworóg, obręb ewidencyjny 0001 Boruszowice
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie informujące o wydaniu decyzji w sprawie z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001), Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, działającej poprzez pełnomocnika Adama Szostka przedstawiciela firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wydanie na podstawie art. 124a u.g.n. decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, tj. działki nr 593/105, o powierzchni 0,2146 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Tworóg, obręb ewidencyjny 0001 Boruszowice
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania , w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia po­zwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków komunalnych z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, istniejącym wylotem „W", poprzez rów otwarty o długo­ści ok. 53 m do rzeki Stoły w km 19+470, udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.279.2021.SO z dnia 04.07.2022 r.
Utworzenie dokumentu: Informacja o udzielonych w II kwartale 2024 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art.60 ww. ustawy o finansach publicznych (należności publicznoprawne).
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.54.2024.MH - budowa instalacji gazowej - Ewa i Andrzej Sprusińscy
Utworzenie dokumentu: Informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art.59 ww. ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2024 roku (należności cywilnoprawne).
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.56.2024.MH - budowa instalacji gazowej - Wojciech Gerlich
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.15.2024.MH - przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Michał Gątkiewicz

2024-07-16

Edycja dokumentu: BA.6743.11.11.2024.DW - przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Anna i Andrzej Szlachcic
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.103.2024.ESD - Ziaja - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.104.2024.RP - Tomasz i Katarzyna Miś - wewnętrzna instalacja gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w budowie
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.46.2024 - wewnętrzna instalacja gazu dla dwóch budynków - DS LOGISTIC Dorota Sporek
Edycja dokumentu: BA.6743.19.44.2024.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Mateusz Kandora
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.99.2024.MH - Tauron Dystrybucja S.A. - budowa niskiego napięcia

2024-07-15

Edycja dokumentu: BA.6743.14.58.2024.RP - Gminny Zakład Komunalny w Zbrosławicach - budowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.58.2024.RP - Gminny Zakład Komunalny w Zbrosławicach - budowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 47/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska podinspektorów w Wydziale Administracji i Zarządzania
Edycja pozycji menu z: numery kart informacyjnych wprowadzonych do BIP - 2023 na: numery kart informacyjnych wprowadzonych do BIP - 2024
Edycja dokumentu: Numery kart informacyjnych - Wydział Komunikacji
Edycja dokumentu: DANE TELEADRESOWE
Edycja dokumentu: 25. Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego
Edycja dokumentu: Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego
Edycja dokumentu: Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego
Edycja dokumentu: Numery kart informacyjnych - Wydział Komunikacji
Utworzenie dokumentu: zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 68, 69 (Stare Tarnowiec ul. Niedziałkowskiego 43 - 45) zawiadamiam. że w dniu 31.07.2024r. o godz. 10.00 w Starych Tarnowicach przy ul. Niedziałkowskiego 43, odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 68 z działką 69.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.25.2024.MO - Chalat - Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Usunięcie pozycji menu: dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego
Utworzenie pozycji menu: dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.17.2024 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Katarzyna Badura
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu: BA.6743.19.42.2024.MO - Hanzel - Przebudowa i rozbudowa instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 666/24 z dnia 11.07.2024 r. - na przebudowę bazy magazynowo-przeładunkowej działającej na terenie zakładu Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 103, 2727/21, 2728/21, 2729/21
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.58.10.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2857/83 o powierzchni 0,0012 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.

Poprzednie | Następne