Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-11-30

Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw - na terenie Ciepłowni "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 173
Utworzenie dokumentu: Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw - na terenie Ciepłowni "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 173 i o możliwości zapoznania się z jej treścią
Edycja dokumentu: BA.6743.16.102.2022 AR - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Sabina Kucharska
Przesunięcie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2022 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.18.245.2022.EKG - budowa sieci gazowej - PSG Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: Informacja o wydanej decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw - na terenie Ciepłowni "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 173 i o możliwości zapoznania się z jej treścią
Utworzenie dokumentu: IX aktualizacja planu postępowań na 2022 rok - Powiat Tarnogórski
Edycja dokumentu: BA.6743.18.258.2022.ESD - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia TRG2518A
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia TRG7123A
Edycja dokumentu: Rejestr uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: BA.6743.16.103.2022 AR - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Jerzy Horzela

2022-11-29

Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 29 listopada 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 40/22 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 20.10.2022
Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 48/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 października 2022 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.262.2022.KK - wewnętrzna instalacja gazu - Sabina Gabryś
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wsparcia doradczego w przedsięwzięciu grantowym pn. „Tarnogórski bez barier” finansowanym z grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wsparcia doradczego w przedsięwzięciu grantowym pn. „Tarnogórski bez barier” finansowanym z grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.263.2022.RP - Gmina Tarnowskie Góry - budowa dwóch sieci elektroenergetycznych oświetleniowych nN
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.264.2022.AN-Gmina Tarnowskie Góry - rozbudowa sieci energetycznej
Edycja dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
Utworzenie dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
Edycja dokumentu: BA.6743.16.101.2022.EKG - budowa sieci gazowej Nowe Chechło - PSG Sp. z o.o.
Edycja dokumentu: BA.6743.12.53.2022 AR - Budowa wewnętrznej instalacji gazu - Janusz Szmidt
Edycja dokumentu: BA.6743.16.103.2022 AR - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Jerzy Horzela
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.54.2022.RP - Gmina Ożarowice - budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN
Edycja dokumentu: BA.6743.18.256.2022 - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej - Mariusz Zębik
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.103.2022 AR - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Jerzy Horzela
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.53.2022 AR - Budowa wewnętrznej instalacji gazu - Janusz Szmidt
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.261.2022.KK - budowa sieci elektroenergetycznej - Gmina Tarnowskie Góry

2022-11-28

Edycja dokumentu: BA.6743.16.100.2022.AS - wewnętrzna instalacja gazu - Dariusz Nakonowski
Edycja dokumentu: BA.6743.16.100.2022.AS - wewnętrzna instalacja gazu - Dariusz Nakonowski
Edycja dokumentu: BA.6743.18.248.2022.KK - przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu - Grzegorz Lichorad
Edycja dokumentu: uchwała nr XLVII/406/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
Usunięcie dokumentu: uchwała nr XLVII/405/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr XLVII/405/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Edycja dokumentu: uchwała nr XLVII/405/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.116.2022.MO - Maślana - Budowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.102.2022 AR - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Sabina Kucharska
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o zebraniu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ossy (gmina Ożarowice) w sprawie utworzenia spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 34/6 obr. Ziemięcice w związku z inwestycją pt. "Linia 400kV Trębaczew - Joachimów (Rokitinica) - Wielopole".
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Tarnowskie Góry, obręb: Lasowice oznaczonych jako: ▪ Działka 512/85 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 516/92 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 518/88 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 529/92 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 541/85 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 616/98 KW GL1T/GL1T/00054833/0, ▪ działka 1210/92 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 3223/91 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 3224/91 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 3225/91 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 3227/88 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 3229/25 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 3243/92 KW GL1T/00054833/0, oraz działek ewidencyjnych położonych w gminie Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry oznaczonych jako: ▪ Działka 5745/4, 681/5, 682/5 , 3833/12, 1227/12, 5317/425, 1308/12, 1311/13, 235/2, 238/2, 860/2, 228/2, 862/2, KW GL1T/00074255/0, ▪ działka 5793/31, 5795/31, KW GL1T/00072989/0, ▪ działka 5861/20, 5861/20, KW GL1T/00105579/4, ▪ działka 5640/11 KW GL1T/00100378/0, ▪ działka 2387/214 KW GL1T/00054824/4, ▪ działka 1228/15 KW GL1T/00085279/4, ▪ działka 2384/119 KW GL1T/00090000/6, ▪ działka 2400/130 KW GL1T/00111484/6, ▪ działka 2383/113, 226/2 KW GL1T/00090000/6, z działkami sąsiednimi - obręb Tarnowskie Góry 215/2, 236/2, 275/7, 350/2, 387/2, 388/2, 417/2, 687/2, 797/2, 798/2, 877/2, 1042/2, 1043/2, 1058/2, 1312/13, 1315/13, 1536/2, 2202/2 2385/128, 2386/132, 2392/881, 3301/2, 3302/2, 5424/21, 5523/12, 5752/6, 5860/20, 5866/20.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomieni o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Tarnowskie Góry, obręb: Lasowice oznaczonych jako: ▪ Działka 71/2 KW GL1T/00015351/2, ▪ działka 46/2, 48/8, 47/8, 42/2 KW GL1T/00090960/3, ▪ działka 23/2, 24/2, 27/2, 28/2 ,35/2, 39/2, 40/2, KW GL1T/00110954/5, ▪ działka 45/2, 41/2, KW GL1T/00074471/0, ▪ działka 3401/2 KW GL1T/00054410/9, ▪ działka 34/2, 77/8 KW GL1T/00099967/5, ▪ działka 25/2 KW GL1T/00100009/3, ▪ działka 66/2 KW GL1T/00079202/9, ▪ działka 3276/2 KW GL1T/00052990/4, ▪ działka 41/2 KW GL1T/00074471/0, ▪ działka 74/10 KW GL1T/00111514/6, ▪ działka 22/10 KW GL1T/00079202/9, ▪ działka 134/8 KW GL1T/00103911/0, ▪ działka 70/2 KW GL1T/00086408/5, ▪ działka 3034/655, 425/404, 654/404, 3033/786, 788/21, 791/25, 726/44, 882/25, 3035/884, 883/45, 344/25, 880/44, 604/44, 652/44, 793/43, 796/42, 794/42, 607/42, 429/42, 784/48, 878/48, 876/49, 608/49, 590/49, 783/41, 434/50, 431/40, 593/50, 611/50, 874/50, 872/50, 613/85, 594/85, 614/85, 870/85 KW GL1T/00054833/0 ▪ działka 3036/885, 1444/44 KW GL1T/00015348/8, ▪ działka 71/2 KW GL1T/00100548/3, ▪ działka 89/5 KW GL1T/00015350/5, ▪ działka 3037/1421, 1450/44 KW GL1T/00056119/3, ▪ działka 1442/49 KW GL1T/00054856/7, ▪ działka 1070/85 KW GL1T/00015347/1 z działkami sąsiednimi 75/10, 86/8, 84/7, 90/5, 100/8, 140/8, 3482/70 - obręb Lasowice oraz działek ewidencyjnych położonych w gminie Tarnowskie Góry, obręb: Sowice oznaczonych jako: ▪ Działka 1514/14 KW GL1T/00089446/4, ▪ działka 3418/86 KW GL1T/00011129/9, ▪ działka 3422/90 , 1526/25, KW GL1T/00055124/4, ▪ działka 3338/92 , 1532/25, KW GL1T/00055124/4, ▪ działka 3340/92, 332/85 ,612/85, 836/39 KW GL1T/00056120/3, ▪ działka 520/86 KW GL1T/00054833/0, ▪ działka 2057/86 KW GL1T/00016922/3, ▪ działka 3329/86, 1467/25,432/40, 330/25 KW GL1T/0003691/0, ▪ działka 2725/42, 1534/27, KW GL1T/00049036/5, ▪ działka 1533/25 KW GL1T/00056122/7, ▪ działka 1527/20 KW GL1T/00105695/3, ▪ działka 203/40, 204/40, 136/40, 95/40, KW GL1T/00089513/5, ▪ działka 100/8 KW GL1T/00083715/9
Edycja dokumentu: BA.6743.18.257.2022.EKG - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami
Edycja dokumentu: BA.6743.18.250.2022.KK - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Kowalik Maksymilian
Edycja dokumentu: BA.6743.18.254.2022.KK - budowa wewnętrznej instalacji gazowej - Mariusz Tyrka

Poprzednie | Następne