Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-01-15

Usunięcie dokumentu: Morawiec Adam
Usunięcie dokumentu: Kupny Mariusz
Usunięcie dokumentu: Kosmala Krystyna
Usunięcie dokumentu: Korpak Józef
Usunięcie dokumentu: Torbus Stanisław
Usunięcie dokumentu: Trzęsiok Krystyna
Usunięcie dokumentu: Wieczorek Stanisław
Usunięcie dokumentu: Wilk Sławomir
Usunięcie dokumentu: Czapla Zdzisław
Usunięcie dokumentu: Ekkert Lucyna
Usunięcie dokumentu: Ganszyniec Joachim
Usunięcie dokumentu: Kalinowski Józef
Usunięcie dokumentu: Kowolik Roman
Usunięcie dokumentu: Maligłówka Artur
Usunięcie dokumentu: Mrachacz Paweł
Usunięcie dokumentu: Nawrat Tomasz
Usunięcie dokumentu: Nowodworski Dariusz
Usunięcie dokumentu: Ochman Gerda
Usunięcie dokumentu: Waloszczyk Grzegorz
Usunięcie dokumentu: Jochlik Gustaw
Usunięcie dokumentu: Gwóźdź Kazimierz
Usunięcie dokumentu: Gryc Jan
Usunięcie dokumentu: Galios Lucjan
Usunięcie dokumentu: Elwart Andrzej
Usunięcie dokumentu: Czapla Jarosław
Usunięcie dokumentu: Chmiel Adam
Usunięcie dokumentu: Burdziak Józef
Usunięcie dokumentu: Baron Adam
Usunięcie dokumentu: Oleś Przemysław
Usunięcie dokumentu: Klakla Katarzyna
Usunięcie dokumentu: Fiała Andrzej
Usunięcie dokumentu: Żurek Antoni

2021-01-14

Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie, że w dniu 10.02.2021 r. o godzinie 12:00 w Nakle Śląskim przy ul. Lasowickiej 121 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 490/364, 491/364 znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Nakło Śląskie, arkusz mapy 3.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.3.2021.MO - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej
Edycja dokumentu: BA.6743.16.48.2020.AB - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z budową przyłacza

2021-01-13

Utworzenie dokumentu: plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku. Zamawiający: Powiat Tarnogórski
Utworzenie dokumentu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku. Zamawiający: Skarb Państwa Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Edycja dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: BA.6743.14.1.2021.DW - budowa sieci wodociągowej - Ewa Duda
Edycja dokumentu: BA.6743.14.1.2021.DW - budowa sieci wodociągowej - Ewa Duda
Edycja dokumentu: BA.6743.14.1.2021.DW - budowa sieci wodociągowej - Ewa Duda
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.1.2021.RP - Przemysław i Barbara Ociepka - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.2.2021.ESD - Silesia House s.c. - budowa sieci wodociągowej

2021-01-12

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.2.2021.ESD - Silesia House s.c. - budowa sieci wodociągowej
Edycja dokumentu: BA.6743.18.1.2021.ESD - Veolia Południe Sp. z o.o. - przebudowa sieci ciepłowniczej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.1.2021 - Veolia Południe Sp. z o.o. - przebudowa sieci ciepłowniczej
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 161/844/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego na akcje Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z tytułu zawartych umów pożyczek

Poprzednie | Następne