Wykaz telefonów

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI 323813751

kancelaria email tgpowiat.plStarosta
 
Kosmala Krystyna Starosta

Wicestarosta
 
Nowak Sebastian Wicestarosta

Etatowy Członek Zarządu
 
Łoziński Krzysztof Etatowy Członek Zarządu
Torbus Stanisław Etatowy Członek Zarządu

Sekretarz
 
Machura Barbara Sekretarz

Skarbnik
 
Dzwonkowski Mariusz Skarbnik

Audytor Wewnętrzny
 
Cierpioł Seweryn Audytor wewnętrzny

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia
 
Kaczmarczyk Tomasz Kierownik biura
Dittmann Michał Starszy inspektor
Bernacik Jacek Starszy inspektor
Maślankiewicz Magdalena Główny Specjalista
Mrówka Ewelina Starszy inspektor

Biuro ds. Pracowników Oświaty
 
Susek Elżbieta Kierownik biura

Biuro Kadr
 
Wyszyńska Hanna Kierownika biura
Koszentka Barbara Stażysta
Piernikarczyk Ewelina Starszy inspektor
Polak Katarzyna Starszy inspektor
Warda Angelika Główny Specjalista

Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami
 
Biczysko Rafał Rzecznik prasowy
Sznajder Agnieszka Podinspektor

Biuro Rady Powiatu
 
Binkowska Aleksandra Kierownik biura
Rzyman-Staśkiewicz Barbara Starszy inspektor
Sosinka Dorota Starszy inspektor

Biuro Strategii i Rozwoju
 
Schmidt-Łakomy Justyna Kierownik biura
Brzuska Agnieszka Starszy inspektor
Jochlik Agnieszka Starszy inspektor
Makieła Milena Inspektor
Posmyk Anna Inspektor

Inspektor Ochrony Danych
 
Wieczorek-Wąsik Aleksandra Inspektor Ochrony Danych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 
Maślankiewicz Magdalena Pełnomocnik ds. OIN

Powiatowy Konserwator Zabytków
 
Plewińska Marzena Powiatowy Konserwator zabytków

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
Krus Renata Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Ząbkowska Katarzyna Starszy inspektor

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 
Dymarczyk-Grochowina Beata Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kampa Michał Starszy inspektor
Chmiel Sonia Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Winiarska Krzysztofa Główny Specjalista
Adamczyk Małgorzata Starszy inspektor
Bielawska Natalia Pracownik II stopnia
Korzeczek Aleksandra Inspektor
Michalik Monika Starszy inspektor
Wilczek Krystyna Starszy inspektor

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
 
Drozdowski Leszek Specjalista ds. bhp

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru
 
Dittmann Izabela Koordynator ds. Nadzoru

Wydział Administracji i Zarządzania
 
Mateja Agata z-ca Naczelnika wydziału
Füllbier Agnieszka Kierownik
Penkaty Iwona Główny Specjalista
Atamaniec Katarzyna Główny Specjalista
Broniec-Malik Aleksandra Sekretarka
Czesnoić Anna Inspektor
Fiegler Joanna pomoc administracyjna
Frej Celina Pracownik I stopnia
Konieczko Anna Starszy inspektor
Kosk Katarzyna Starszy inspektor
Pietryga Magdalena Sekretarka
Renka Ewa pomoc administracyjna
Skalska Aleksandra pomoc administracyjna
Skowronek Kamila Podinspektor
Sobieraj Jolanta Podinspektor
Tokar Agnieszka Inspektor
Woźnik Magdalena Inspektor

Wydział Budownictwa i Architektury
 
Bugajewski Grzegorz Naczelnik wydziału
Rudzka Beata z-ca Naczelnika wydziału
Bernacik Anna Podinspektor
Broll Patrycja Stażysta
Dulska-Suliga Izabela Podinspektor
Herman Magdalena Podinspektor
Kułakowska-Gabryś Ewelina Podinspektor
Kupka Krzysztof Inspektor
Nyk Aleksandra Starszy inspektor
Osowska Magdalena Inspektor
Pankiewicz Rafał Inspektor
Potempa Maria Starszy inspektor
Sajdak-Dudek Ewelina Inspektor
Sałkowska Agnieszka Pracownik I stopnia
Wiatrek Dorota Inspektor

Wydział Budżetu i Finansów
 
Nolewajka Agnieszka Naczelnik wydziału
Machura Iwona z-ca Naczelnika wydziału
Bednarz Michał Inspektor
Cierpioł Katarzyna Główny Specjalista
Czernikarz Zuzanna Inspektor
Droś Bernadeta Inspektor
Gajda Aneta Starszy inspektor
Glosowitz Iwona Starszy inspektor
Osadnik Agnieszka Główny Specjalista
Pilarz-Paprotna Katarzyna Główny Specjalista
Reinisz Kamila Starszy inspektor
Semler Agnieszka Starszy inspektor
Siwy Katarzyna Inspektor
Wołoszyn Grażyna Starszy inspektor
Ziaja Barbara Starszy inspektor

Wydział Geodezji
 
Kurtyka Roman Geodeta powiatowy
Leńdźwa Jarosław Kierownik referatu
Majewska Dorota Starszy inspektor
Skuła Monika Kierownik referatu
Ukuś Jacek Kierownik referatu
Białas-Dziewior Zuzanna Starszy inspektor
Bonk Tomasz Starszy inspektor
Bucholc Renata Starszy inspektor
Chrzęstek Aleksandra Starszy inspektor
Gałąska Barbara Starszy inspektor
Giec Karolina Pracownik II stopnia
Gubała Katarzyna Podinspektor
Kołacz Danuta Starszy inspektor
Kubik Tomasz Starszy inspektor
Kurda Marcin Starszy inspektor
Machura Agnieszka Inspektor
Pawełczyk Grażyna Inspektor
Poleńska Klaudia Inspektor
Skowronek Justyna Podinspektor
Staniek Aleksandra Inspektor Kontroli
Walerowicz Joanna Starszy inspektor
Wolarczyk Barbara Inspektor

Wydział Gospodarczy
 
Łuczak Dariusz Naczelnik wydziału
Głaz Krzysztof Główny Specjalista
Kalemba Iwona Główny Specjalista
Paprotny Tomasz Główny Specjalista
Bobek Tadeusz Główny Specjalista
Dudek Krzysztof Główny Specjalista
Hajduk Paweł pomoc administracyjna
Klimasz Anna Starszy inspektor
Kowalska Jolanta Starszy inspektor
Odziomek Jacek Inspektor
Zych Piotr Inspektor

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 
Francikowska Barbara Naczelnik wydziału
Molitor Izabela z-ca Naczelnika wydziału
Golus Joanna Główny Specjalista
Klimek Aleksandra Główny Specjalista
Niebylska Joanna Główny Specjalista
Respondek Joanna Główny Specjalista
Wróbel Franciszek Główny Specjalista
Berger Barbara Inspektor
Berger Patrycja Starszy inspektor
Buszka Ewelina Podinspektor
Jany Beata Główny Specjalista
Kaszuba Anna Podinspektor
Majda Aleksandra Podinspektor
Sroka Izabela Starszy inspektor
Trznadel-Cesarz Piotr Inspektor

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
 
Krawczyńska Joanna Naczelnik wydziału
Dzionsko Michał Główny Specjalista
Kubica Sławomir Główny Specjalista
Siwy Krzysztof Główny Specjalista
Ulfik Rafał Główny Specjalista
Jaremkiewicz Sławomir Starszy inspektor

Wydział Komunikacji
 
Matyja Robert Naczelnik wydziału
Haba Rafał Główny Specjalista
Wyligała Artur Inspektor
Bentkowski Janusz Starszy inspektor
Grajewska Danuta Starszy inspektor
Grzegorska Justyna pomoc administracyjna
Haba Hanna Starszy inspektor
Kowolik Jolanta Starszy inspektor
Magnuska Iwona Inspektor
Reut Dariusz Podinspektor
Smolarz Danuta Inspektor
Staśkiewicz Roman Inspektor
Warecka Justyna Starszy inspektor
Wrodarczyk Sylwia Starszy inspektor

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi
 
Lukosz Ewa Naczelnik wydziału
Droś Bogdan Główny Specjalista
Lech-Boryczka Joanna Główny Specjalista
Sorn-Tomczewska Jolanta Główny Specjalista
Borek-Kowolik Anna Inspektor
Dembończyk Andrzej Starszy inspektor
Machura Marta Pracownik II stopnia
Paździor Anna Inspektor
Steiner  Sandra Główny Specjalista
Wilk Katarzyna Starszy inspektor

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
Gatys Irena Naczelnik wydziału
Horzela Krzysztof Główny Specjalista
Kostoń Danuta Geolog powiatowy
Brol Agnieszka Inspektor
Cyba Kornelia Starszy inspektor
Gawenda Arkadiusz Starszy inspektor
Gruca Jolanta Starszy inspektor
Łęski Kamil Pracownik II stopnia
Orzeł Magdalena Podinspektor
Rydzkowska Katarzyna Starszy inspektor