Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-04-20

Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie nieistotnej zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT_24273 Nakło Śląskie
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.15.2021.EKG - Katarzyna Jendrysek - wewnętrzna instalacja gazowa
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.40.2021.MMP - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - sieć gazowa

2021-04-19

Edycja dokumentu: BA.6743.14.19.2021.DW - rozbudowa sieci wodociągowej - Teresa Reimschussel
Edycja dokumentu: BA.6743.14.17.2021.DW - przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Katarzyna i Paweł Rajter

2021-04-15

Edycja dokumentu: BA.6743.15.5.2021 PTC Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.5.2021 PTC Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.39.2021.MO - II-INWESTYCJE CL S.A. - sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.12.2021.AB - Stanisław Tajdel - sieć wodociągowa
Utworzenie dokumentu: ZAWIADOMIENIE o wznowieniu punktów/znaków granicznych/ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej 239/82 w dniu 14.05.2021 r. o godz. 14.00 w miejscu: Przezchlebie, spotkanie przy ul. Leśnej 29 obręb Przezchlebie dz. 239/82. 343/197, 198.

2021-04-14

Edycja dokumentu: Uchwała nr 181/922/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.6.2021-Jolanta Garczarczyk-rozbudowa instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.13.2021.MH - BUDO-LECH Leszek Zgrzebniak - sieć wodociągowa
Edycja dokumentu: I sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego w kadencji 2018-2023 w dniu 21 listopada 2018 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 18 grudnia 2018 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 30 kwietnia 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 27 marca 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 28 maja 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 4 czerwca 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 14 czerwca 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 27 sierpnia 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 17 września 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 24 września 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 29 października 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 26 listopada 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 17 grudnia 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 26 lutego 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 31 stycznia 2019 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 28 stycznia 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 25 lutego 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 26 maja 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 28 kwietnia 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 23 czerwca 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 25 sierpnia 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 8 lipca 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 29 września 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 27 października 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 24 listopada 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 15 grudnia 2020 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 26 stycznia 2021 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 23 lutego 2021 roku
Edycja dokumentu: Sesja w dniu 30 marca 2021 roku
Edycja dokumentu: link
Edycja dokumentu: uchwała nr XXIX/270/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

2021-04-13

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.38.2021.ESD - PSG Sp. z o.o. - przebudowa sieci gazowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.19.2021.DW - rozbudowa sieci wodociągowej - Teresa Reimschussel
Edycja dokumentu: BA.6743.12.26.2020 BR - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Gmina Miasteczko Śląskie
Edycja dokumentu: BA.6743.14.5.2021.AB - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem
Edycja dokumentu: BA.6743.14.7.2021.AB - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem
Edycja dokumentu: BA.6743.16.11.2021.DW - Wojciech Bacik i Monika Kruzel - budowa sieci wodociągowej z przyłączami

| Następne