Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2023-03-29

Edycja dokumentu: BA.6743.14.13.2023.DW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - INVEST TDJ ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych – 19 kwietnia 2023 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska – 18 kwietnia 2023 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu – 18 kwietnia 2023 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 17 kwietnia 2023 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego – 13 kwietnia 2023 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.20.2023.MH - Budowa sieci - MZUiM
Edycja dokumentu: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej budynku DPS „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24”
Edycja dokumentu: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej budynku DPS „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24”
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.14.2023.MO - Dolium Vini Anna Czarny- Miśkiewicz - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 335/1577/2023 ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania.
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 334/1572/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 317/1501/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2023 rok
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 334/1571/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.13.2023.AS - przebudowa dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Piotr Horzela
Edycja dokumentu: BA.6743.18.39.2023 IDS - Jan Poloczek - zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.29.2023 IDS - Barbara Krok - wewnętrzna instalacja gazu

2023-03-28

Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 28.03.2023r.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.13.2023.DW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - INVEST TDJ ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przesunięcie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 28 marca 2023 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.16.23.2023 - wewnetrzna instalacja gazu - Bożena Bacik
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 28 lutego 2023 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.18.43.2023 AR - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Andrzej Halupczok
Edycja dokumentu: BA.6743.18.44.2023.DW - rozbudowa sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Edycja dokumentu: Wykaz nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do wynajmu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 335/1578/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Utworzenie dokumentu: Wykaz nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do wynajmu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.23.2023 - wewnetrzna instalacja gazu - Bożena Bacik
Edycja dokumentu: Zawiadomienie Biura Geodezyjnego GEO-4U o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic/wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 527/53, 775/48, 1202/54, 1205/54, 1208/46, 782/15, 753/15, 214/12 położonymi w miejscowości Wieszowa z działkami sąsiednimi.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.44.2023.DW - rozbudowa sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie Biura Geodezyjnego GEO-4U o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic/wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 527/53, 775/48, 1202/54, 1205/54, 1208/46, 782/15, 753/15, 214/12 położonymi w miejscowości Wieszowa z działkami sąsiednimi.

2023-03-27

Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 53/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 lutego 2023 roku
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje
Edycja dokumentu: BA.6743.15.14.2023.AB - Losa - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.2.2023.DW - rozbudowa gazociągu i przyłącza gazu - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usunięcie dokumentu: INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Usunięcie dokumentu: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Edycja dokumentu: Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności
Edycja dokumentu: KARTA PARKINGOWA
Edycja dokumentu: Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
Usunięcie dokumentu: Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

| Następne