Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-05-20

Utworzenie dokumentu: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku Administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Pyskowicka 54, w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.47.2022.AB - Marcin Jaskulski - budowa instalacji gazowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.114.2022 MO - Soika - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.116.2022.RP - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Utworzenie dokumentu: Sporoń Kazimierz
Utworzenie dokumentu: Staśkiewicz Roman
Utworzenie dokumentu: Kostoń Danuta
Utworzenie dokumentu: Radziej Anna
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.115.2022.RP - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 325 położonej w Żyglinie przy ul. Brynickiej z działką 455/328.

2022-05-19

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.113.2022 - Tadeusz Koj, Krzysztof Koj - budowa wewn. instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Łoziński Krzysztof
Utworzenie dokumentu: Kowolik Jolanta
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.15.2022 - PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.35.2022.AN-Barbara Poremba, Jan Czernik - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 35/22 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 14.04.2022
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.23.2022.AB - Zygfryd Frączek - przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.17.5.2022.DW - budowa sieci wodociągowej - Miasto Kalety
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.16.2022 IDS - Róża Szeja - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.19.33.2022 - Jacek Tyczka - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Kansy Tomasz
Utworzenie dokumentu: Mikołajczyk Alicja
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.14.2022AN-PSG Sp. z o.o - budowa sieci gazowej wraz z przyłączem
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.112.2022.AB - Anna Małek - budowa wewnętrznej instalacji gazowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.22.2022 MH, budowa wewnętrznej instalacji gazu, Ewa Andruszko
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.111.2022 MP, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu, Bort Norbert i Jadwiga
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.21.2022.RP - Barbara i Waldemar Padlowscy - budowa wewnętrznej instalacji gazowej
Utworzenie dokumentu: Wyniki postępowania dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania izolacji ścian fundamentowych w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie wyników z postępowania pn.: "Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Pyskowicka 54 w Tarnowskich Górach"
Edycja dokumentu: BA.6743.18.105.2022 IDS - Zakład Budowlany Majster Robert Dzieja - wewnętrzna instalacja gazu w dwóch budynkach , 2 lokalowych budynek nr 1 i 2
Edycja dokumentu: BA.6743.18.104.2022 IDS - Zakład Budowlany Majster Robert Dzieja - wewnętrzna instalacja gazu w dwóch budynkach , 2 lokalowych budynek nr 3 i 4
Edycja dokumentu: BA.6743.12.11.2022.EKG - rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami - Tomasz żak, Suzana Abu - Ali - Żak, Michał Potempa, Marek Chlebosz
Edycja dokumentu: BA.6743.16.26.2022 MP, wewnętrzna instalacja gazu , Domogała Ireneusz

2022-05-18

Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 37/22 z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych w dniu 13 kwietnia 2022 r.
Utworzenie dokumentu: Nowak Sebastian
Edycja dokumentu: BA.6743.18.98.2022.ESD - rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Zbigniew Natwora
Utworzenie dokumentu: Majewska Dorota
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia TRG2020F
Edycja dokumentu: BA.6743.18.95.2022.DW - wewnętrzna instalacja gazu - Janusz Gałązka
Utworzenie dokumentu: Bentkowski Janusz
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.13.2022 MH, wewnętrzna instalacja gazu - Zyta Mitas
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.14.2022 MH, wewnętrzna instalacja gazu - Jan Wylężek
Utworzenie dokumentu: Brachaczek Ewa
Edycja dokumentu: BA.6743.16.24.2022.AS - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Utworzenie dokumentu: Sroka Mariusz
Utworzenie dokumentu: Szymik Marta
Utworzenie dokumentu: Szeliga Izabela
Utworzenie dokumentu: Bugajewski Grzegorz
Utworzenie dokumentu: Jarek Dorota
Utworzenie dokumentu: Rudzka Beata

| Następne