Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-07-23

Edycja dokumentu: Wzory pism
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia BT_20719 TARNOWSKIE GÓRY OPOLSKA A2 52086
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.14.2021 PTC, budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Edycja dokumentu: BA.6743.16.36.2021.AB - Andrzej Wylężek - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.92.2021 - wewnętrzna instalacja gazu - Bula Sylwia
Edycja dokumentu: BA.6743.16.38.2021.MH - Tauron Dystrybucja S.A. - Przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.38.2021.MH - Tauron Dystrybucja S.A. - Przebudowa linii napowietrznej elektroenergetycznej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.36.2021.AB - Andrzej Wylężek - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.37.2021.EKG - instalowanie - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Eugeniusz Czajka

2021-07-22

Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.11.2021.ESD - Dudek - sieć wodociągowa
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.91.2021.ESD - Wojtacha - nadbudowa i przebudowa budynku
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.16.22.2021.DW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Gmina Świerklaniec
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2021 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.14.25.2021 - przebudowa budynku jednorodzinnego - Magdalena Małek - Olszewska
Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Edycja dokumentu: Wzory pism
Edycja dokumentu: BA.6743.16.22.2021.DW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Gmina Świerklaniec
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej restauracji i konserwacji zabytkowych elewacji budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Miarki 17.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.62.2021.RP- PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej wraz z budową przyłącza
Edycja dokumentu: BA.6743.17.3.2021 MP - Bereska - wewnętrzna oraz zbiornikowa instalacja gazu płynnego dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.85.2021.RP - Gruca - Budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: Wzory pism
Edycja dokumentu: BA.6743.18.90.2021 - wewnętrzna instalacja gazu dla domu jednorodzinnego - Sylwia Szeja
Utworzenie dokumentu: BA.6740.18.90.2021 - wewnętrzna instalacja gazu dla domu jednorodzinnego - Sylwia Szeja
Edycja dokumentu: BA.6743.14.25.2021 - przebudowa budynku jednorodzinnego - Magdalena Małek - Olszewska
Utworzenie dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia 34265 (34265N!) MIASTECZKO ŚLĄSKIE SREBRNA (KKA_MIASTECSL_SREBRNA)
Edycja dokumentu: BA.6743.13.10.2021.AN-Ewa Gad- przebudowa budynku mieszkalnego
Edycja dokumentu: BA.6743.13.10.2021.AN-Ewa Gad- przebudowa budynku mieszkalnego

2021-07-21

Edycja dokumentu: BA.6743.16.35.2021.DW - przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Angelika Salamon-Glińska, Tomasz Gliński
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe: Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66 - Etap I
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe: Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66 - Etap I
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe: Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66 - Etap I
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe: Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66 - Etap I
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe: Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66 - Etap I
Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe: Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66 - Etap I
Przywrócenie dokumentu: Zapytanie ofertowe: Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66 - Etap I
Usunięcie dokumentu: Zapytanie ofertowe: Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66 - Etap I
Edycja dokumentu: Ewidencja uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.33.2021.EKG - rozbudowa i przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej - Tauron Dystrybucja S.A.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.89.2021.AN - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - PWiK Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.89.2021.AN
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.35.2021.DW - przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Angelika Salamon-Glińska, Tomasz Gliński
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.34.2021 MH - Bronisław Kulica - Budowa wewn. instalacji gazu

| Następne