Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2020-09-24

Edycja dokumentu: BA.6743.14.46.2020.DW - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - rozbudowa sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazu
Przesunięcie dokumentu: Koordynator ds. dostępności
Utworzenie pozycji menu: Koordynator ds. dostępności
Edycja dokumentu: Zarządzenie nr 65/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w roku 2020
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 65/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w roku 2020
Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 17/20 z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych w dniu 19 sierpnia 2020 r.
Edycja dokumentu: BA.6743.16.22.2020.EKG - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem - Paweł Sklorz

2020-09-23

Edycja dokumentu: Ślęzak Marcin
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego w sprawie wydania decyzji nr 2/20 z dnia 18.09.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Zagrodowej w Pyrzowicach na odcinku od ulicy Piłsudskiego do granicy terenu kolejowego (w ramach organizacji objazdu łączącego drogę gminną z drogą wojewódzką)”.
Edycja dokumentu: BA.6743.15.10.2020 MP, sieć gazowa wraz z przyłączem, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Edycja dokumentu: Pomoc dla repatrianta na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego
Edycja dokumentu: BA.6743.19.21.2020.OM - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami - ETAP II
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 17/20 z posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska z dnia 17 i 18.08.2020 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 19/20 z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu z dnia 18.08.2020r.

2020-09-22

Utworzenie dokumentu: Chmiel Adam
Utworzenie dokumentu: Cichosz Przemysław
Utworzenie dokumentu: Czapla Jarosław
Utworzenie dokumentu: Elwart Andrzej
Utworzenie dokumentu: Galios Lucjan
Utworzenie dokumentu: Gryc Jan
Utworzenie dokumentu: Gwóźdź Kazimierz
Utworzenie dokumentu: Kosmala Krystyna
Utworzenie dokumentu: Krok Piotr
Utworzenie dokumentu: Łoziński Krzysztof
Utworzenie dokumentu: Maligłówka Artur
Utworzenie dokumentu: Mączyński Maciej
Utworzenie dokumentu: Morawiec Adam
Utworzenie dokumentu: Mrachacz Paweł
Utworzenie dokumentu: Nowak Sebastian
Utworzenie dokumentu: Oleś Monika
Utworzenie dokumentu: Ożga Maria
Utworzenie dokumentu: Piasecki Krzysztof
Utworzenie dokumentu: Ptak Eugeniusz
Utworzenie dokumentu: Sporoń Michał
Utworzenie dokumentu: Sykosz Anna
Edycja dokumentu: Torbus Stanisław
Utworzenie dokumentu:
Utworzenie dokumentu: Trzęsiok Krystyna
Utworzenie dokumentu: Uchański Jan
Utworzenie dokumentu: Wysypoł Dariusz
Utworzenie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 29 września 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 134/736/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 134/735/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 134/734/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 134/733/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Wąchalskiej
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 134/732/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2020 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.29.2020.DW - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - rozbudowa gazociągu i przyłączy gazu
Utworzenie dokumentu: ZAWIADOMIENIE ZARZĄD SPÓŁKI PRZYMUSOWEJ DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI ZENDEK OGŁASZA, ŻE W DNIU 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU O GODZ. 18.00, W REMIZIE O.S.P. PRZY ULICY GŁÓWNEJ NR 118 ODBĘDZIE SIĘ OGÓLNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW SPÓŁKI ZA ROK 2019.

| Następne