Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2022-09-30

Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.84.2022 - IDS Wewnętrzna instalacja gazu - Kowolik Andrzej
Edycja dokumentu: BA.6743.19.87.2022 - Marcin Gąsior - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.225.2022.KK - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu - Piotr Badura
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.104.2022.MO - Chrapusta - budowa wewnętrznej i zbiornikowej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.88.2022.ESD - Taul - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.224.2022.KK - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Leszek Włodarczyk
Utworzenie dokumentu: Protokół z kontroli wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za rok 2021
Utworzenie dokumentu: Protokół z kontroli wydatków ponoszonych na powiatowe jednostki oświatowe w latach 2016-2021 ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego
Edycja dokumentu: BA.6743.18.172.2022.AS - wewnętrzna instalacja gazu - Teresa Figura
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.29.2022 BR - wewnętrzna instalacja gazu - Jonecko Halina
Edycja dokumentu: BA.6743.11.5.2022.EKG -Anna i Piotr Gabryś - budowa wewnętrznej instalacji gazu

2022-09-29

Edycja dokumentu: BA.6743.16.81.2022.ESD - Kołodziej - wewn. instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 24 października 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego – 20 października 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych – 19 października 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska – 18 października 2022 roku
Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu – 18 października 2022 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.86.2022 - Rozbudowa sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.223.2022.KK - budowa wewnętrznej instalacji gazu - Zofia Sotel
Edycja dokumentu: BA.6743.18.199.2022.MO - sieć wodociągowa i kanalizacyjna z przyłączami - 4 Kąty s.c. Olaf Hazelbusz, Sebastian Hazelbusz
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.222.2022.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Ilona Gustowska
Utworzenie dokumentu: Skład osobowy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego - stan na dzień 27.09.2022r.
Edycja dokumentu: Członek komisji
Edycja dokumentu: Członek komisji
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.85.2022.EKG wewnętrzna instalacja gazu - Beata Szot

2022-09-28

Edycja dokumentu: BA.6743.19.85.2022.KK wewnętrzna instalacja gazu - Krzysztof Banasik
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: BA.6743.12.47.2022 - wewnętrzna instalacja gazu - Siwy Gertruda
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLV/403/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i określenia liczby jej członków.
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLV/402/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią D.H. na Starostę Tarnogórskiego,
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLV/401/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez pana Mariana Łuczaka
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLV/400/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XLV/399/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok
Utworzenie pozycji menu: Sesja XLV w dniu 27.09.2022r.
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje
Edycja dokumentu: Interpelacje
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Protokół z sesji w dniu 30 sierpnia 2022 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.19.83.2022.KK - budowa wewnętrznej instalacji gazowej - Monika Lenert
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.103.2022.KK - wewnętrzna instalacja gazu - Krystian Skorupa
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa rowu melioracyjnego w Kaletach poprzez jego zarurowanie.
Edycja dokumentu: Rejestr uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego
Przesunięcie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 27 września 2022 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.16.83.2022 BR - Przebudowa i rozbudowa instalacji gazu - Elwira Sroka

2022-09-27

Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 27 września 2022 roku

| Następne