Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2024-04-24

Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.18.2024.AS - budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku gospodarczym - Helena i Stanisław Muc
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok
Edycja dokumentu: BA.6743.12.9.2024.EKG - PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej oraz przylączy
Edycja dokumentu: BA.6743.15.16.2024 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Daniel Elzner
Utworzenie dokumentu: Protokół z kontroli realizacji budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w latach 2019-2023
Edycja dokumentu: BA.6743.14.37.2024.AN- Waldemar Wienchol - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.37.2024.AN- Waldemar Wienchol - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.34.2024.ESD - Ochmann - wewn. instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.16.32.2024.ESD - Mokrus - wewn. instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.48.2024.DW - wewnętrzna instalacja gazowa - Grzegorz Klimowicz

2024-04-23

Edycja dokumentu: Rejestr uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.16.2024 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Daniel Elzner
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla spółek wodnych w 2024 r.
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla spółek wodnych w 2024 r.
Utworzenie dokumentu: Protokół z sesji w dniu 26 marca 2024 roku
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 23.04.2024r.
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 412/1931/2024 ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2024 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 412/1931/2024 ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2024 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Edycja dokumentu: BA.6743.18.63.2024.AN - Ewelina Frὃhlich - wewn. instal. gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.13.7.2024.MO - Konopka-Cimała - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.13.7.2024.MO - Konopka-Cimała - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.17.5.2024.MO - EVEREST Krzysztof Nowiński - sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.65.2024.MH - Veolia Południe Sp. z o.o. - budowa sieci cieplnej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.64.2024.ESD - Kosak - wewn. instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.19.25.2024 PB - Wewnętrzna instalacji gazu - Matysek
Edycja dokumentu: BA.6743.15.12.2024 MP, wewnętrzna instalacja gazu, Skrzypczyk Lucyna
Edycja dokumentu: BA.6743.13.9.2024.KK - wewnętrzna instalacja gazu w budynku jednorodzinnym - Dorota Staś
Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a/6 i 26b/3 w Tarnowskich Górach na potrzeby mieszkań chronionych/treningowych”. Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

2024-04-22

Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 67/24 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 marca 2024 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.9.2024.KK - wewnętrzna instalacja gazu w budynku jednorodzinnym - Dorota Staś
Edycja dokumentu: BA.6743.19.22.2024.AB - Zając - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.17.4.2024.EKG - Wewnętrzna instalacji gazu i zbiornik na gaz płynny- Wocławek
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr 593/105, o powierzchni 0,2146 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Tworóg, obręb ewidencyjny 0001 Boruszowice, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr GL1T/00036958/0
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.28.2024.MH - Wewnętrzna instalacji gazu - Goławski

2024-04-19

Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.36.2024_AS - budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - Jerzy Posmyk
Edycja dokumentu: Druki do pobrania
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.25.2024 PB - Wewnętrzna instalacji gazu - Matysek
Edycja dokumentu: INFORMACJA O PETYCJACH
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Edycja dokumentu: Petycja nr 1.2024
Edycja dokumentu: BA.6743.18.62.2024.EKG - Krzysztof Kokot - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 24/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia składu osobowego pocztu sztandarowego Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.32.2024.ESD - Mokrus - wewn. instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.34.2024.ESD - Ochmann - wewn. instalacja gazu

2024-04-18

Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 23/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin końcowy służbę przygotowawczą
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 56/24 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 21.03.2024r.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.23.2024.AN - Bożena Flak - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.61.2024 PB - Przebudowa i rozbudowa instalacji gazu - Lider Krak Sp. z o.o.
Edycja dokumentu: BA.6743.14.33.2024 PB - wewnętrzna instalacja gazu - Adamczyk

| Następne