Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2024-07-15

Edycja dokumentu: BA.6743.14.58.2024.RP - Gminny Zakład Komunalny w Zbrosławicach - budowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.58.2024.RP - Gminny Zakład Komunalny w Zbrosławicach - budowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 47/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska podinspektorów w Wydziale Administracji i Zarządzania
Edycja pozycji menu z: numery kart informacyjnych wprowadzonych do BIP - 2023 na: numery kart informacyjnych wprowadzonych do BIP - 2024
Edycja dokumentu: Numery kart informacyjnych - Wydział Komunikacji
Edycja dokumentu: DANE TELEADRESOWE
Edycja dokumentu: 25. Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego
Edycja dokumentu: Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego
Edycja dokumentu: Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego
Edycja dokumentu: Numery kart informacyjnych - Wydział Komunikacji
Utworzenie dokumentu: zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 68, 69 (Stare Tarnowiec ul. Niedziałkowskiego 43 - 45) zawiadamiam. że w dniu 31.07.2024r. o godz. 10.00 w Starych Tarnowicach przy ul. Niedziałkowskiego 43, odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 68 z działką 69.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.25.2024.MO - Chalat - Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Usunięcie pozycji menu: dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego
Utworzenie pozycji menu: dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.17.2024 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Katarzyna Badura
Edycja dokumentu: Wnioski do pobrania
Edycja dokumentu:
Edycja dokumentu: BA.6743.19.42.2024.MO - Hanzel - Przebudowa i rozbudowa instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 666/24 z dnia 11.07.2024 r. - na przebudowę bazy magazynowo-przeładunkowej działającej na terenie zakładu Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 103, 2727/21, 2728/21, 2729/21
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.58.10.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2857/83 o powierzchni 0,0012 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.3.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.2.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha, przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.1.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.58.10.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2857/83 o powierzchni 0,0012 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.3.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.2.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha, przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.1.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.100.2024 IDS - przebudowa budynku mieszkalnego - Aleksandra Baś
Edycja dokumentu: BA.6743.14.55.2024 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Marcin Janus
Edycja dokumentu: BA.6743.12.17.2024 IDS - wewnętrzna instalacja gazu - Buszka Eugeniusz

2024-07-12

Utworzenie dokumentu: Remont sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie instalacji telekomunikacyjnej TRG7117A
Utworzenie dokumentu: BA.6743.17.8.2024 MP, budowa komina, Józef Wons
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: BA.6743.17.7.2024.RP - Ewelina Krupicka - wewnętrzna instalacja gazu i zbiornik na gaz

2024-07-11

Utworzenie dokumentu: Wystąpienie pokontrolne Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.58.10.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2857/83 o powierzchni 0,0012 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.3.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.2.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha, przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2024r. znak GN.683.59.1.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Tarnowskie Góry, obręb Bobrowniki Śląskie, oznaczonej jako działka nr 2883/137 o powierzchni 0,0007 ha; przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Nr SD.0714-6/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.08.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej pn.: „Budowa ulicy Kruczej w Tarnowskich Górach”.

2024-07-10

Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działki nr 261/22 z działkami sąsiednimi w Radzionkowie przy ul. Chodkiewicza w dniu 25.07.2024 o godzinie 9:00.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1375/233, 1367/232 z działkami sąsiednimi 136/9, 1379/239, 140/9, 1075/232 (obręb Wieszowa) położonych w Wieszowej przy ul. Tarnogórskiej.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1375/233, 1367/232 z działkami sąsiednimi 136/9, 1379/239, 140/9, 1075/232 (obręb Wieszowa) położonych w Wieszowej przy ul. Tarnogórskiej.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działki nr 261/22 z działkami sąsiednimi w Radzionkowie przy ul. Chodkiewicza w dniu 25.07.2024 o godzinie 9:00.

| Następne