Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-01-21

Edycja dokumentu: BA.6743.19.1.2021 PTC PGK Sp. z o.o. Radzionków, rozbudowa sieci wodociągowej.
Edycja dokumentu: BA.6743.19.2.2021 PTC PGK Sp. z o.o. Radzionków, rozbudowa sieci wodociągowej
Edycja dokumentu: BA.6743.19.2.2021 PTC Rozbudowa sieci wodociągowej
Edycja dokumentu: BA.6743.19.1.2021 PTC Rozbudowa sieci wodociągowej.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.2.2021 PTC Budowa sieci wodociągowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.1.2021 PTC Rozbudowa sieci wodociągowej.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.6.2021.MO - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 21/20 z posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska z dnia 8.12.2020 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 23/20 z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu z dnia 8.12.2020r.
Utworzenie dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany drewnianej stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych przy ul. Legionów 35 w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: BA.6743.19.27.2020.OM - Katarzyna Stchlerowska - Frihi - budowa wewnętrznej instalacji gazowej

2021-01-20

Przesunięcie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26 – Etap 2
Edycja dokumentu: BA.6743.14.64.2020 EKG- sieć gazowa z przyłączami - PSG Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: Informacja o możliwości uzyskania dotacji
Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26 – Etap 2
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 22/20 z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych w dniu 9 grudnia 2020 r.
Utworzenie dokumentu: Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w Zbrosławicach, obręb Karchowice, nr działek 282, 284, 597/283 przy ul. wiejskiej 1B.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa KANTAR Spółka Cywilna Dorota Kania, Łukasz Targiel.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w Tarnowskich Górach przy ul. Poczty Gdańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 273/166.
Utworzenie dokumentu: opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Utworzenie dokumentu: opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu Tarnogórskiego

2021-01-19

Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 70/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 160/843/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 160/842/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie pozycji menu: Grudzień
Utworzenie pozycji menu: Listopad
Utworzenie pozycji menu: Październik
Utworzenie pozycji menu: Wrzesień
Utworzenie pozycji menu: Sierpień
Utworzenie pozycji menu: Lipiec
Utworzenie pozycji menu: Czerwiec
Utworzenie pozycji menu: Maj
Utworzenie pozycji menu: Kwiecień
Utworzenie pozycji menu: Marzec
Utworzenie pozycji menu: Luty
Utworzenie pozycji menu: Styczeń
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 158/840/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 158/839/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 157/836/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 157/836/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 26 stycznia 2021 roku
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 26 stycznia 2021 roku
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie pozycji menu: obwieszczenia

| Następne