Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2020-07-07

Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.22.2020.DW - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - rozbudowa gazociągu średniego ciśnienia
Edycja dokumentu: BA.6743.18.52.2020 - PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

2020-07-06

Edycja dokumentu: Uchwała nr 116/661/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 117/667/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020 – 2028
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 117/666/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 117/665/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 117/664/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 117/663/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ożarowice w Gminie Ożarowice
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 117/662/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania

2020-07-03

Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 116/661/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020rok
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2020 roku
Edycja dokumentu: Uchwała nr 115/659/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 179/884/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego"
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 115/660/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 115/659/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 179/884/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego"
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2020 roku
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2020 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.59.2020.ESD - Veolia Południe Sp. z o.o. - sieć ciepłownicza z przyłączami
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 15/20 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 20.02.2020r.
Edycja dokumentu: BA.6743.16.14.2020.DW - Euromebel Styl Plus Sp.j. G. Strzoda, J. Strzoda
Edycja dokumentu: BA.6743.14.21.2020.AB - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - Marcin Bąk i Waldemar Otto

2020-07-02

Edycja dokumentu: BA.6743.16.17.2020 - budowa sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Edycja dokumentu: BA.6743.11.1.2020.OM - Artur Krawczyk - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Edycja dokumentu: BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Edycja dokumentu: BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 15/20 z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych z dnia 19 lutego 2020 r.
Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 17/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 lutego 2020 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.14.20.2020.DW - Marek Słonecki - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

2020-07-01

Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: Ewidencja fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: BA.6743.18.49.2020 - PSG Sp. z o.o. - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy
Edycja dokumentu: Zdawalność
Edycja dokumentu: BA.6743.18.48.2020 - PSG Sp. z o.o. - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy
Edycja dokumentu: Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.06.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.21.2020.AB - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - Marcin Bąk i Waldemar Otto

2020-06-30

Utworzenie dokumentu: Jagodziński Leszek
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 15/20 z posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska z dnia 18.02.2020 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.16.15.2020.AK-Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Świerklańcu przy ul. Akacjowej-Zakład Budowlany Eugeniusz Kapała
Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe dotyczące projektu inwestycyjnego pn: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie"
Edycja dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry"
Edycja dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry"
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.17.2020 - budowa sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry"
Utworzenie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 8 lipca 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 8 lipca 2020 roku

| Następne