» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » sesja XXXVI z dnia 3.03.2009r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/338/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku.

Data dokumentu: 2009-03-03

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/339/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie założenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXVI/339/2009

Data dokumentu: 2009-03-03

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/340/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w przedmiocie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-03-03

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/341/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnogórskich Górach, poprzez likwidację Centralnej Sterylizacji.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-03-03

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/342/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013".

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013

Data dokumentu: 2009-03-03

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/343/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie korekty do uchwały Nr XXXV/334/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik

Data dokumentu: 2009-03-03

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/344/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXVI/344/2009
2) załacznik nr 1
3) załacznik nr 2

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/345/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2009-03-03

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/346/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/347/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXVI/347/2009

Data dokumentu: 2009-03-03

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXVI/348/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/324/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXXVI/348/2009

Data dokumentu: 2009-03-03

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »