» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » sesja XXX z dnia 28.10.2008r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/300/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/118/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-11-04

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/299/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXX/299/2008

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/297/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/277/2008 z dnia 30 września 2008r w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-11-04

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/296/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2009 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-11-04

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/295/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia protokołu z ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbrosławice oraz wydania opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-11-04

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/294/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwały Nr XXX/294/2008

Data dokumentu: 2008-11-04

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/293/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie w charakterze aportu ulepszeń środków trwałych spółki i wyrażenia zgody na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach nowych udziałów przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwały Nr XXX/293/2008

Data dokumentu: 2008-11-04

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/292/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXX/292/2008
2) Załącznik do Uchwały Nr XXX/292/2008

Data dokumentu: 2008-11-04

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/291/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia i ustanowienia " Zasad udzielania stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla studentów".

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXX/291/2008

Data dokumentu: 2008-11-04

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/290/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXX/290/2008

Data dokumentu: 2008-11-04

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXX/289/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez Panią Annę Mielcarek na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowskich Górach za bezzasadną.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-11-04

Data wprowadzenia: 2008-11-04

WIĘCEJ »