» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2008 rok

Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 102/2008 z dnia 16.12.2008 r. ws. : powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 System informacji kulturalnej Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Symbol: EO.Z 0716-9/23/08

Data dokumentu: 2008-12-31

Data wprowadzenia: 2009-01-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 101/2008 z dnia 15.12.2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/23/08

Data dokumentu: 2009-01-31

Data wprowadzenia: 2009-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 100/2008 z dnia 08.12.2008 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Kultury

Symbol: EO.Z 0716-9/22/08

Data dokumentu: 2008-12-17

Data wprowadzenia: 2008-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 99/2008 z dnia 8 grudnia 2008r. ws. ustalenia czasu pracy w 2009 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/22/08

Data dokumentu: 2008-12-08

Data wprowadzenia: 2008-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 98/2008 z dnia 26.11.2008 r. ws. powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz powołania Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji/Przyjęcia Ludności

Symbol: EO.Z 0716-9/21/08

Data dokumentu: 2008-12-04

Data wprowadzenia: 2008-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 97/2008 z dnia 26.11.2008 r. ws. organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w powiecie tarnogórskim

Symbol: EO.Z 0716-9/21/08

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 97/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 97/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 48 KB
3) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 97/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data dokumentu: 2008-12-04

Data wprowadzenia: 2008-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 96/2008 z dnia 27.11.2008 r. ws. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/21/08

Data dokumentu: 2008-12-04

Data wprowadzenia: 2008-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 95/2008 z dnia 24.11.2008 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.Z 0716-9/21/08

Data dokumentu: 2008-12-04

Data wprowadzenia: 2008-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 94/2008 z dnia 19.11.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.Z 0716-9/21/08

Data dokumentu: 2008-12-04

Data wprowadzenia: 2008-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 93/2008 z dnia 13.11.2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/20/08

Data dokumentu: 2008-11-21

Data wprowadzenia: 2008-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 92/2008 z dnia 12.11.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Administrowania Zasobem Powiatu w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.Z 0716-9/20/08

Data dokumentu: 2008-11-21

Data wprowadzenia: 2008-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 91/2008 z dnia 05.11.2008 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na 2 stanowiska podinspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-9/19/08

Data dokumentu: 2008-11-19

Data wprowadzenia: 2008-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 90/2008 z dnia 04.11.2008 r. ws. powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Symbol: EO.Z 0716-9/19/08

Data dokumentu: 2008-11-19

Data wprowadzenia: 2008-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 89/2008 z dnia 31.10.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu ds. Informatyzacji w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.Z 0716-9/19/08

Data dokumentu: 2008-11-19

Data wprowadzenia: 2008-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 86/2008 z dnia 15.10.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej

Symbol: EO.Z 0716-9/18/08

Data dokumentu: 2008-10-30

Data wprowadzenia: 2008-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 87/2008 z dnia 17.10.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Administrowania Zasobem Powiatu w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.Z 0716-9/18/08

Data dokumentu: 2008-10-30

Data wprowadzenia: 2008-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 88/2008 z dnia 17.10.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Powiatu w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.Z 0716-9/18/08

Data dokumentu: 2008-10-30

Data wprowadzenia: 2008-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 85/2008 z dnia 15.10.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Kultury

Symbol: EO.Z 0716-9/18/08

Data dokumentu: 2008-10-30

Data wprowadzenia: 2008-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 84/2008 z dnia 08.10.2008 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Symbol: EO.Z.0716-9/17/08

Data dokumentu: 2008-10-13

Data wprowadzenia: 2008-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 83/2008 z dnia 03.10.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów

Symbol: EO.Z.0716-9/17/08

Data dokumentu: 2008-10-13

Data wprowadzenia: 2008-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 82/2008 z dnia 03.10.2008 r. ws. powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: EO.Z.0716-9/17/08

Data dokumentu: 2008-10-13

Data wprowadzenia: 2008-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 81/2008 z dnia 03.10.2008 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 74/2008 z dnia 08.09.2008 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-9/17/08

Data dokumentu: 2008-10-13

Data wprowadzenia: 2008-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 80/2008 z dnia 01.10.2008 r. wspowołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Symbol: EO.Z 0716-9/16/08

Data dokumentu: 2008-10-01

Data wprowadzenia: 2008-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 79/2008 z dnia 22.09.2008 r. ws powołania zespołu ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaletach.

Symbol: EO.Z 0716-9/16/08

Data dokumentu: 2008-09-22

Data wprowadzenia: 2008-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 78/2008 z dnia 15.09.2008 r. ws.powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. B Urzędu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeznaczonej do brakowania.

Symbol: EO.Z 0716-9/16/08

Data dokumentu: 2008-09-15

Data wprowadzenia: 2008-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 77/2008 z dnia 04.09.2008 r. ws. powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2009

Symbol: EO.Z 0716-9/15/08

Data dokumentu: 2008-09-11

Data wprowadzenia: 2008-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 76/2008 z dnia 08.09.2008 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 96/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2007 ws. systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/15/08

Data dokumentu: 2008-09-11

Data wprowadzenia: 2008-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 75/2008 z dnia 08.09.2008 r. ws. zmiany zarządzenia Nr 121/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. ws. podziału kompetencji pomiędzy członków kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/15/08

Data dokumentu: 2008-09-11

Data wprowadzenia: 2008-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 74/2008 z dnia 08.09.2008 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/15/08

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 74/2008 Typ: PDF, Rozmiar: 88.85 KB

Data dokumentu: 2008-09-11

Data wprowadzenia: 2008-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 72/2008 z dnia 05.09.2008 r. ws. powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii Bc przeznaczonej do brakowania

Symbol: EO.Z.0716-9/14/08

Data dokumentu: 2008-09-08

Data wprowadzenia: 2008-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 73/2008 z dnia 05.09.2008 r. ws. powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

Symbol: EO.Z 0716-9/14/08

Załączniki:
1) Załącznik do Zarządzenia nr 73/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 35.5 KB

Data dokumentu: 2008-09-08

Data wprowadzenia: 2008-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 69/2008 z dnia 28.08.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów

Symbol: EO.Z 0716-9/12/08

Data dokumentu: 2008-09-01

Data wprowadzenia: 2008-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 68/2008 z dnia 28.08.2008 r. ws. powołania Komisji ds. Konsultacji

Symbol: EO.Z 0716-9/12/08

Data dokumentu: 2008-09-01

Data wprowadzenia: 2008-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 71/2008 z dnia 01.09.2008 r. ws. zmiany zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Symbol: EO.Z 0716-9/13/08

Data dokumentu: 2008-09-03

Data wprowadzenia: 2008-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 70/2008 z dnia 28.08.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Ocen i Kształtowania Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Symbol: EO.Z 0716-9/13/08

Data dokumentu: 2008-09-03

Data wprowadzenia: 2008-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 67/2008 z dnia 14.08.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie ds. Regulacji Stosunków Prawnych Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z 0716-9/11/08

Data dokumentu: 2008-08-22

Data wprowadzenia: 2008-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 66/2008 z dnia 14.08.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie ds. Zasobu Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z 0716-9/11/08

Data dokumentu: 2008-08-22

Data wprowadzenia: 2008-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 65/2008 z dnia 14.08.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie ds. Zasobu Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z 0716-9/11/08

Data dokumentu: 2008-08-22

Data wprowadzenia: 2008-08-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 63/2008 z dnia 13.08.2008 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 129/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/10/08

Data dokumentu: 2008-08-19

Data wprowadzenia: 2008-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 64/2008 z dnia 12.08.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-9/10/08

Data dokumentu: 2008-08-19

Data wprowadzenia: 2008-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 62/2008 z dnia 15.07.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko informatyka w Zespole ds. Informatyzacji w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.Z.0716-9/9/08

Data dokumentu: 2008-07-21

Data wprowadzenia: 2008-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 61/2008 z dnia 15.07.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.Z.0716-9/9/08

Data dokumentu: 2008-07-21

Data wprowadzenia: 2008-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 60/2008 z dnia 11.07.2008 r. ws. zmiany zarządzenia Nr 104/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) treść zarządzenia 60/2008 Typ: PDF, Rozmiar: 150.71 KB

Data dokumentu: 2008-07-11

Data wprowadzenia: 2008-07-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 59/2008 z dnia 8.07.2008 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Data dokumentu: 2008-07-10

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 58/2008 z dnia 3.07.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Data dokumentu: 2008-07-10

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 57/2008 z dnia 3.07.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy" w ramach umowy na czas zastępstwa

Data dokumentu: 2008-07-10

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 56/2008 z dnia 3.07.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Data dokumentu: 2008-07-10

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 55/2008 z dnia 3.07.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie ds. Opłat i Windykacji Należności Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Data dokumentu: 2008-07-10

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 54/2008 z dnia 3.07.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kartografa w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Data dokumentu: 2008-07-10

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 53/2008 z dnia 24.06.2008 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data dokumentu: 2008-07-10

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 52/2008 z dnia 23.06.2008 r. ws. szczegółowych procedur prowadzenia obsługi finansowo-księgowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w tym obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowe dla Rodzinnego Domu Dziecka

Załączniki:
1) Załączniki nr 1 do zarządzenia 52/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 84 KB
2) Załączniki nr 2 do zarządzenia 52/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 18 KB
3) Załączniki nr 3 do zarządzenia 52/2008 Typ: XLS, Rozmiar: 18 KB

Data dokumentu: 2008-07-10

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 51/2008 z dnia 11.06.2008 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Data dokumentu: 2008-07-10

Data wprowadzenia: 2008-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 47/2008 z dnia 29.05.2008 r. ws. powołania Zespołu diagnozującego sytuację osób niepełnosprawnych w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: EO.Z 0716-9/8/08

Data dokumentu: 2008-06-10

Data wprowadzenia: 2008-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 50/2008 z dnia 06.06.2008 r. ws. powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: EO.Z 0716-9/8/08

Data dokumentu: 2008-06-10

Data wprowadzenia: 2008-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 49/2008 z dnia 05.06.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Inwestycji

Symbol: EO.Z 0716-9/8/08

Data dokumentu: 2008-06-10

Data wprowadzenia: 2008-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 48/2008 z dnia 02.06.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Głównego specjalisty w Zespole ds. Informatyzacji w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.Z 0716-9/8/08

Data dokumentu: 2008-06-10

Data wprowadzenia: 2008-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 45/2008 z dnia 23.05.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-9/8/08

Data dokumentu: 2008-06-10

Data wprowadzenia: 2008-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 46/2008 z dnia 23.05.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-9/8/08

Data dokumentu: 2008-06-10

Data wprowadzenia: 2008-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2008 z dnia 27.05.2008 r. ws. powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonych na dzień 29.05.2008 roku

Symbol: EO.Z 0716-9/8/08

Data dokumentu: 2008-06-10

Data wprowadzenia: 2008-06-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 43/2008 z dnia 09.05.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu ds. Opłat i Windykacji Należności Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z 0716-9/7/08

Data dokumentu: 2008-05-20

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 42/2008 z dnia 09.05.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z 0716-9/7/08

Data dokumentu: 2008-05-20

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 41/2008 z dnia 08.05.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu ds. Zasobu Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z 0716-9/7/08

Data dokumentu: 2008-05-20

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 40/2008 z dnia 08.05.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Budżetu w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.Z 0716-9/7/08

Data dokumentu: 2008-05-20

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 39/2008 z dnia 08.05.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko specjalisty w Referacie Finansowym w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.Z 0716-9/7/08

Data dokumentu: 2008-05-20

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 38/2008 z dnia 08.05.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko specjalisty w Referacie Budżetu w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.Z 0716-9/7/08

Data dokumentu: 2008-05-20

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 37/2008 z dnia 07.05.2008 r. ws. powołania zespołów roboczych w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej

Symbol: EO.Z 0716-9/7/08

Data dokumentu: 2008-05-20

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 36/2008 z dnia 06.05.2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2007 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: EO.Z 0716-9/7/08

Data dokumentu: 2008-05-20

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 35/2008 z dnia 18.04.2008 r. ws. powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4. Promocja turystyki Priorytet III Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Symbol: EO.Z 0716-9/7/08

Data dokumentu: 2008-05-20

Data wprowadzenia: 2008-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 28/2008 z dnia 01.04.2008 r. ws. zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Symbol: EO.Z 0716-9/6/08

Data dokumentu: 2008-04-21

Data wprowadzenia: 2008-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 34/2008 z dnia 10.04.2008 r. ws. powołania zespołów roboczych w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektów drogowych

Symbol: EO.Z 0716-9/6/08

Data dokumentu: 2008-04-21

Data wprowadzenia: 2008-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 32/2008 z dnia 10.04.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w Komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-9/6/08

Data dokumentu: 2008-04-21

Data wprowadzenia: 2008-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 31/2008 z dnia 10.04.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-9/6/08

Data dokumentu: 2008-04-21

Data wprowadzenia: 2008-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 30/2008 z dnia 10.04.2008 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-9/6/08

Data dokumentu: 2008-04-21

Data wprowadzenia: 2008-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 29/2008 z dnia 01.04.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Inwestycji

Symbol: EO.Z 0716-9/6/08

Data dokumentu: 2008-04-21

Data wprowadzenia: 2008-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 33/2008 z dnia 10.04.2008 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dnia 28.12.2006 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/6/08

Data dokumentu: 2008-04-21

Data wprowadzenia: 2008-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 27/2008 z dnia 31.03.2008 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dnia 28.12.2006 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/6/08

Data dokumentu: 2008-04-21

Data wprowadzenia: 2008-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 23/2008 z dnia 19.03.2008 r. ws. powołania Komisji sprawdzającej znajomość zagadnień z zakresu transportu drogowego taksówką

Symbol: EO.Z 0716-9/5/08

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 23/2008 Typ: PDF, Rozmiar: 304.14 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 23/2008 Typ: PDF, Rozmiar: 278.39 KB

Data dokumentu: 2008-04-01

Data wprowadzenia: 2008-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 26/2008 z dnia 27.03.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na 2 stanowiska młodszych referentów w Biurze Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Symbol: EO.Z 0716-9/5/08

Data dokumentu: 2008-04-01

Data wprowadzenia: 2008-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 25/2008 z dnia 21.03.2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Geodety Powiatowego

Symbol: EO.Z 0716-9/5/08

Data dokumentu: 2008-04-01

Data wprowadzenia: 2008-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 24/2008 z dnia 20.03.2008 r. ws. uchylenia Zarządzenia Nr 11/2008 Starosty Tarnogórskiego z 4 lutego 2008 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz uchylenia Zarządzenia Nr 12/2008 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: EO.Z 0716-9/5/08

Data dokumentu: 2008-04-01

Data wprowadzenia: 2008-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 12A/2008 z dnia 06.02.2008 r. ws. powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/5/08

Data dokumentu: 2008-04-01

Data wprowadzenia: 2008-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 22/2008 z dnia 14.03.2008 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/5/08

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 22/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 31.5 KB

Data dokumentu: 2008-04-01

Data wprowadzenia: 2008-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 21/2008 z dnia 10.03.2008 r. ws. likwidacji pieczęci nagłówkowych i imiennych w Starostwie Powiatowym

Symbol: EO.Z 0716-9/5/08

Data dokumentu: 2008-04-01

Data wprowadzenia: 2008-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 20/2008 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16

Symbol: EO.Z 0716-9/5/08

Data dokumentu: 2008-04-01

Data wprowadzenia: 2008-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 19/2008 z dnia 07.03.2008 r. ws. zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry, w obrębie Rybna

Symbol: EO.Z 0716-9/5/08

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 19/2008 Typ: PDF, Rozmiar: 2821.65 KB

Data dokumentu: 2008-04-01

Data wprowadzenia: 2008-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 14/2008 z dnia 01.02.2008 r. ws. wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w Komórce Geodety Powiatowego

Symbol: EO.Z.0176-9/4/08

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 14/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB

Data dokumentu: 2008-03-12

Data wprowadzenia: 2008-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 18/2008 z dnia 05.03.2008 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0176-9/4/08

Data dokumentu: 2008-03-11

Data wprowadzenia: 2008-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 17/2008 z dnia 21.02.2008 r. ws. wprowadzenia "instrukcji portierskiej"

Symbol: EO.Z.0176-9/4/08

Załączniki:
1) Załączniki nr 1 do zarządzenia 17/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 300.5 KB
2) Załączniki nr 2 do zarządzenia 17/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB
3) Załączniki nr 3 do zarządzenia 17/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 57.5 KB

Data dokumentu: 2008-03-11

Data wprowadzenia: 2008-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 16/2008 z dnia 22.02.2008 r. ws. zasad tworzenia funduszu premiowego oraz przyznawania premii dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

Symbol: EO.Z.0176-9/4/08

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia 16/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 36.5 KB

Data dokumentu: 2008-03-11

Data wprowadzenia: 2008-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 15/2008 z dnia 14.02.2008 r. ws. powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

Symbol: EO.Z.0176-9/4/08

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia 15/2008 Typ: PDF, Rozmiar: 174.58 KB

Data dokumentu: 2008-03-11

Data wprowadzenia: 2008-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 13/2008 z dnia 11.02.2008 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.Z.0176-9/4/08

Data dokumentu: 2008-03-11

Data wprowadzenia: 2008-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 12/2008 z dnia 04.02.2008 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: EO.Z.0716-9/3/08

Data dokumentu: 2008-02-06

Data wprowadzenia: 2008-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 11/2008 z dnia 04.02.2008 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: EO.Z.0716-9/3/08

Data dokumentu: 2008-02-06

Data wprowadzenia: 2008-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 10/2008 z dnia 29.01.2008 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 94/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 września 2006 r. ws. powołania Zespołu wdrożeniowego do realizacji projektu pn. "Powiat tarnogórski on-line" w zakresie wdrożenia elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów

Symbol: EO.Z.0716-9/3/08

Data dokumentu: 2008-02-06

Data wprowadzenia: 2008-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 9/2008 z dnia 29.01.2008 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Geodety Powiatowego

Symbol: EO.Z.0716-9/3/08

Data dokumentu: 2008-02-06

Data wprowadzenia: 2008-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 8/2008 z dnia 24.01.2008 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 129/2006 z dnia 28.12.2006 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-9/3/08

Data dokumentu: 2008-02-06

Data wprowadzenia: 2008-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 7/2008 z dnia 15.01.2008 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Symbol: EO.Z.0716-9/3/08

Data dokumentu: 2008-02-06

Data wprowadzenia: 2008-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 6/2008 z dnia 15.01.2008 r. ws. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-9/3/08

Data dokumentu: 2008-02-06

Data wprowadzenia: 2008-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 5/2008 z dnia 04.01.2008 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.Z.0716-9/3/08

Data dokumentu: 2008-02-06

Data wprowadzenia: 2008-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 4/2008 z dnia 14.01.2008 r. ws. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 50 sztuk słupów betonowych stanowiących mienie Skarbu Państwa

Symbol: EO.Z.0716-9/3/08

Data dokumentu: 2008-02-06

Data wprowadzenia: 2008-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 3/2008 z dnia 04.01.2008 r. ws. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: EO.Z 0716-9/2/08

Data dokumentu: 2008-01-08

Data wprowadzenia: 2008-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 2/2008 z dnia 02.01.2008 r. ws. ustalenia procedury inkasa opłaty skarbowej oraz trybu rozliczania poboru opłaty skarbowej

Symbol: EO.Z 0716-9/2/08

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 2/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 183.5 KB

Data dokumentu: 2008-01-08

Data wprowadzenia: 2008-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 r. ws. instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-9/2/08

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 1/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 474 KB

Data dokumentu: 2008-01-08

Data wprowadzenia: 2008-01-09

WIĘCEJ »
POWRÓT