» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2020 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 80/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Symbol: 80/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 80/2020

Data dokumentu: 2020-12-15

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 73/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 73/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 73/2020

Data dokumentu: 2020-10-30

Data wprowadzenia: 2020-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 71/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Symbol: 71/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 71/2020

Data dokumentu: 2020-10-23

Data wprowadzenia: 2020-10-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 70/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu

Symbol: 70/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 70/2020

Data dokumentu: 2020-10-21

Data wprowadzenia: 2020-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 69/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia "Procedury bezpieczeństwa na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w okresie pandemii COVID-19"

Symbol: 69/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 69/2020

Data dokumentu: 2020-10-16

Data wprowadzenia: 2020-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 67/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.10.2020 roku w sprawie szczególnych zasad i trybu przeprowadzenia kontroli zewnętrznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Symbol: 67/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 67/2020
2) Zarządzenie nr 67

Data dokumentu: 2020-10-13

Data wprowadzenia: 2020-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 66/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.10.2020 roku w sprawie szczególnych zasad i trybu przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Symbol: 66/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 66/2020
2) Zarządzenie nr 66

Data dokumentu: 2020-10-13

Data wprowadzenia: 2020-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 65/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w roku 2020

Symbol: 65/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 65/2020
2) Zarządzenie nr 65/2020 pdf

Data dokumentu: 2020-09-23

Data wprowadzenia: 2020-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 63/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy masztu telefonii komórkowej 5G

Symbol: 63/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 63/2020

Data dokumentu: 2020-08-13

Data wprowadzenia: 2020-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 62/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy masztu telefonii komórkowej 5G

Symbol: 62/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 62/2020
2) Załącznik nr 1

Data dokumentu: 2020-08-13

Data wprowadzenia: 2020-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 123/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wskazania podmiotu upoważnionego do realizacji zadania polegającego na stwierdzeniu zgonu i określeniu jego przyczyny

Symbol: 60/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 60/2020

Data dokumentu: 2020-07-28

Data wprowadzenia: 2020-07-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 59/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 59/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 59/2020

Data dokumentu: 2020-07-28

Data wprowadzenia: 2020-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 58/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 58/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 58/2020

Data dokumentu: 2020-07-28

Data wprowadzenia: 2020-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 57/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 43/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 57/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 57/2020

Data dokumentu: 2020-07-28

Data wprowadzenia: 2020-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 56/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 56/2020

Data dokumentu: 2020-07-28

Data wprowadzenia: 2020-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 55/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

Symbol: 55/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 55/2020

Data dokumentu: 2020-07-24

Data wprowadzenia: 2020-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 54/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 54/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 54/2020

Data dokumentu: 2020-07-23

Data wprowadzenia: 2020-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 53/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 53/2020

Data dokumentu: 2020-07-13

Data wprowadzenia: 2020-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 51/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu

Symbol: 51/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 51/2020

Data dokumentu: 2020-06-24

Data wprowadzenia: 2020-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania zespołu do weryfikacji zgłoszonych projektów oraz do ustalenia wyników głosowania społecznego przeprowadzonego w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego na 2021 rok

Symbol: 50/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 50/2020

Data dokumentu: 2020-06-22

Data wprowadzenia: 2020-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 49/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.06.2020 r. w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Symbol: 49/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 49/2020

Data dokumentu: 2020-06-12

Data wprowadzenia: 2020-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 48/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej działających na podstawie zawartych umów z Powiatem Tarnogórskim

Symbol: 48/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 48/2020

Data dokumentu: 2020-06-08

Data wprowadzenia: 2020-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 47/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Symbol: 47/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 47/2020

Data dokumentu: 2020-05-29

Data wprowadzenia: 2020-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 45/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej działających na podstawie zawartych umów z Powiatem Tarnogórskim

Symbol: 45/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 45/2020

Data dokumentu: 2020-05-25

Data wprowadzenia: 2020-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 43/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości Skarbu Państwa służebnością gruntową

Symbol: 43/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 43/2020
2) Załącznik nr 1

Data dokumentu: 2020-05-20

Data wprowadzenia: 2020-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 42/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej działających na podstawie zawartych umów z Powiatem Tarnogórskim

Symbol: 42/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 42/2020

Data dokumentu: 2020-05-12

Data wprowadzenia: 2020-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 41/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej działających na podstawie zawartych umów z Powiatem Tarnogórskim

Symbol: 41/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 41/2020

Data dokumentu: 2020-05-11

Data wprowadzenia: 2020-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 38/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.04.2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej działających na podstawie zawartych umów z Powiatem Tarnogórskim

Symbol: 38/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 38/2020

Data dokumentu: 2020-04-28

Data wprowadzenia: 2020-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronowirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Symbol: 36/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 36/2020

Data dokumentu: 2020-04-21

Data wprowadzenia: 2020-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 33/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.04.2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej działających na podstawie zawartych umów z Powiatem Tarnogórskim

Symbol: 33/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 33/2020

Data dokumentu: 2020-04-14

Data wprowadzenia: 2020-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 27/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.03.2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej działającej na podstawie zawartych umów z Powiatem Tarnogórskim

Symbol: 27/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 27/2020

Data dokumentu: 2020-03-24

Data wprowadzenia: 2020-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 25/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Symbol: 25/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 25/2020

Data dokumentu: 2020-03-16

Data wprowadzenia: 2020-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 24/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.03.2020 roku w sprawie zmiany organizacji przyjmowania stron przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Symbol: 24/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 24/2020

Data dokumentu: 2020-03-13

Data wprowadzenia: 2020-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.03.2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej działających na podstawie zawartych umów z Powiatem Tarnogórskim

Symbol: 22/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 22/2020

Data dokumentu: 2020-03-12

Data wprowadzenia: 2020-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 18/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.02.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego nr 83/2011 z dnia 14 września 2011 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej na II - gim poziomie zarządzania w powiatowych jednostkach organizacyjnych

Symbol: 18/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 18/2020
2) Załącznik nr 1

Data dokumentu: 2020-02-17

Data wprowadzenia: 2020-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 17/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.02.2020 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2024

Symbol: 17/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 17/2020

Data dokumentu: 2020-02-14

Data wprowadzenia: 2020-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 16/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.02.2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli

Symbol: 16/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie 16/2020

Data dokumentu: 2020-02-11

Data wprowadzenia: 2020-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.02.2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 15/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 15/2020

Data dokumentu: 2020-02-07

Data wprowadzenia: 2020-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 14/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.02.2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie częściowej refundacji przez pracodawcę koszów związanych z zakupem przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych okularów korygujących wzrok

Symbol: 14/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 14/2020

Data dokumentu: 2020-02-06

Data wprowadzenia: 2020-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.02.2020 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 13/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2020
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2
4) Załącznik nr 3
5) Załącznik nr 4

Data dokumentu: 2020-02-06

Data wprowadzenia: 2020-02-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.02.2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko sekretarki w Wydziale Administracji i Zarządzania

Symbol: 12/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 12/2020

Data dokumentu: 2020-02-03

Data wprowadzenia: 2020-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.01.2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 11/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 11/2020
2) Załącznik nr 1

Data dokumentu: 2020-01-31

Data wprowadzenia: 2020-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.01.2020 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 10/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2020

Data dokumentu: 2020-01-31

Data wprowadzenia: 2020-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.01.2020 roku w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 9/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 9/2020

Data dokumentu: 2020-01-31

Data wprowadzenia: 2020-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.01.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie częściowej refundacji przez pracodawcę kosztów związanych z zakupem przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych okularów korygujących wzrok

Symbol: 8/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2020

Data dokumentu: 2020-01-24

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 7/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.01.2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 7/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 7/2020
2) Załącznik nr 1

Data dokumentu: 2020-01-16

Data wprowadzenia: 2020-01-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.01.2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora danych osobowych

Symbol: 6/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 6/2020

Data dokumentu: 2020-01-14

Data wprowadzenia: 2020-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.01.2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 5/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2020

Data dokumentu: 2020-01-14

Data wprowadzenia: 2020-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 4/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.01.2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarczym

Symbol: 4/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 4/2020

Data dokumentu: 2020-01-14

Data wprowadzenia: 2020-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.01.2020 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: 3/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 3/2020

Data dokumentu: 2020-01-10

Data wprowadzenia: 2020-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.01.2020 roku w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Tarnogórskiego za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia

Symbol: 2/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2020

Data dokumentu: 2020-01-09

Data wprowadzenia: 2020-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 3.01.2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Symbol: 1/2020

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2020

Data dokumentu: 2020-01-03

Data wprowadzenia: 2020-01-07

WIĘCEJ »
POWRÓT