» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2019 rok » Grudzień

Tytuł:  Uchwała nr 84/517/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2020-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 84/516/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2020-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 84/515/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2020-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 83/506/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2020 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2020-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2020-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 83/504/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2020-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 83/503/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2020-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 83/502/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2020-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR XV/157/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR XV/156/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR XV/155/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR XV/154/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR XV/153/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/485/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/484/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 79/475/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 79/474/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »