» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2019 rok » Czerwiec

Tytuł:  Uchwała nr 44/268/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 44/267/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2019-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 44/266/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2019-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 41/256/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2019-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 41/255/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2019-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 41/254/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2019-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR IX/100/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR IX/105/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR IX/104/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/229/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2019-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/228/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załącznik

Data wprowadzenia: 2019-06-19

WIĘCEJ »