» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » sesja XXXI z dnia 03.03.2017r.

Tytuł:  uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020",

Załączniki:
1) XXXI/266/2017
2) XXXI/266/2017 word

Data wprowadzenia: 2019-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/268/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/41/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody "Orła i Róży" dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego z późn. zm.,

Załączniki:
1) XXXI/268/2017
2) XXXI/268/2017 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr III/41/2003

Data wprowadzenia: 2017-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/269/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie dofinansowania powiatowych inwestycji drogowych oraz modernizacji wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitali powiatowych.

Załączniki:
1) XXXI/269/2017
2) XXXI/269/2017 word

Data wprowadzenia: 2017-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXI/267/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2016 roku

Załączniki:
1) XXXI/267/2017
2) XXXI/267/2017 word

Data wprowadzenia: 2017-03-07

WIĘCEJ »