» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2013 rok » Listopad

Tytuł:  Uchwała nr 329/1597/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1596/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1595/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1594/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1593/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1592/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/470/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) uchwała
2) zał. nr 1 - WPF
3) zał. nr 2 - Przedsięwzięcia
4) objaśnienia

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLIX/469/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 327/1587/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 327/1586/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1569/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1568/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżteowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1567/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1566/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 rokuw sprawie:zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Załącznik
2) uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2013-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1565/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1564/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-14

WIĘCEJ »