» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2013 rok » Październik

Tytuł:  Uchwała nr 321/1560/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 321/1559/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 321/1558/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 321/1557/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 321/1556/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 321/1555/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVII/466/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie: ustalenia formy i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/465/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik
3) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVII/464/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1537/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 października 2013 roku w sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności prawnej polegającej na udzieleniu poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach celem poprawy płynności finansowej

Załączniki:
1) uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2013-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1536/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 października 2013 roku w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2013-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/458/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) Załącznik
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1529/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1528/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1527/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1526/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1525/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1524/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/459/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/457/2013Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »