» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2013 rok » Marzec

Tytuł:  uchwała nr 257/1243/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31.12.2012r.

Załączniki:
1) Plik
2) Plik
3) Plik
4) Plik
5) Plik

Data wprowadzenia: 2013-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 256/1242/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 256/1241/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 256/1240/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 256/1239/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 256/1238/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 256/1237/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/383/201Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVII/382/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1223/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie:zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXVI/376/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2013-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1213/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1212/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1211/2013Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1210/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Plik

Data wprowadzenia: 2013-03-14

WIĘCEJ »