» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 46/213/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 46/213/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/213/2011

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/215/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7a, zapisanej w KW nr 72300, służebnością gruntową

Symbol: 46/215/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/215/2011

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/216/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego.

Symbol: 46/216/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/216/2011

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/217/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie gruntu, z wyjątkiem gruntu znajdującego się w pasie drogi powiatowej, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego, przez osoby fizyczne i prawne, w celu prowadzenia prac budowlano-instalacyjnych infrastruktury technicznej

Symbol: 46/217/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/217/2011

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/218/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Nakle Śl. przy ul. Główniej

Symbol: 46/218/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/218/2011

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/219/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 46/219/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/219/2011

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/221/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie na koszt obsługi kredytu bankowego długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w ratach: w 2011r. - 2 500 000zł oraz w 2012r. - 2 500 000 zł z okresem spłaty do 2020r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 46/221/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/221/2011

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/220/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: 46/220/2011

Załączniki:
1) Uchwała 46/220/2011

Data wprowadzenia: 2011-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/214/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie: Regulaminu udzielenia zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tamowskich Górach

Symbol: 46/214/2011

Załączniki:
1) korekta do 14000 euro
2) korekta powyżej 14 000 euro
3) wniosek do 14 000 euro
4) wniosek powyżej 14 000 euro
5) wydatkowanie do 14 000 euro
6) wydatkowanie powyżej 14 000 euro
7) Regulamin

Data wprowadzenia: 2011-05-30

WIĘCEJ »