Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-11-30

Utworzenie dokumentu: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu – 7 grudnia 2021 roku
Edycja dokumentu: BA.6743.14.75.2021.DW - Tomasz Kubik - budowa sieci wodociągowej

2021-11-29

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.169.2021.RP - Aleksander Delęgowski - Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: Zapytanie ofertowe - Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66 - Etap 1
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.21.2021 MP
Utworzenie dokumentu: Udzielanie konsumentom bezpłatnych porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich
Usunięcie dokumentu: Zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Utworzenie dokumentu: Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
Usunięcie dokumentu: Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
Usunięcie dokumentu: Składanie wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w trybie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.
Usunięcie dokumentu: E-konsument.com - nowoczesne narzędzie dla konsumentów
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.167.2021 MP, Hałupka, wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.12.20.2021 MP, Cieśliczka, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.77.2021.AB - Gmina Świerklaniec - Budowa kanalizacji deszczowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.76.2021.MH - Urszula Białas - Budowa wewn. instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.76.2021.EKG - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza

2021-11-26

Edycja dokumentu: BA.6743.18.163.2021.RP - Dolores Jaworska - Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.163.2021.RP - Dolores Jaworska - Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.161.2021.RP - PPHU "RAFBAU" - Cztery wewnętrzne instalacje gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.161.2021.RP - PPHU "RAFBAU" - Cztery wewnętrzne instalacje gazu
Edycja dokumentu: Informacja o wynikach kontroli w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Informacja o wynikach kontroli w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświat w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: BA.6743.14.74.2021.AB - Sławomir Chojnowski - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.14.62.2021.AB - Marianna Ćwiek - wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.31.2021 IDS - Mateusz Tomczak - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji
Utworzenie dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji.
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 29/21 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 21.10.2021r.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świerklaniec w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: likwidację urządzeń wodnych - rowu przydrożnego, przebudowę urządzenia wodnego - rowu oraz wykonanie urządzeń wodnych - nowego odcinka rowu przydrożnego.

2021-11-25

Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.75.2021.DW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Gmina Świerklaniec
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.166.2021 EKG- Elżbieta Kurek - Liszczyk- rozbudowa wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.11.4.2021IDS- Renata, Zbigniew Gawron- sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.165.2021 MO - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem
Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 31/21 z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych w dniu 20 października 2021 r.
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 69/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji
Edycja dokumentu: BA.6743.13.18.2021 MO - Karewicz - budowa domu jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym i wewnętrzna instalacją gazu

2021-11-24

Edycja dokumentu: BA.6740.18.116.2021.MMP-Anna Nowak, Wojciech Biszof, Anna i Adam Łokieć-Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowo-kanalizacyjnymi
Edycja dokumentu: BA.6740.18.116.2021.MMP-Anna Nowak, Wojciech Biszof, Anna i Adam Łokieć-Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowo-kanalizacyjnymi
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.29.2021-Andrzej Kacprzyk- wewnętrzna instalacja gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.30.2021.MMP- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.-Rozbudowa sieci gazowej
Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 31/21 z posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska z dnia 19.10.2021 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 32/21 z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu z dnia 19.10.2021r.
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania

2021-11-23

Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.55.2021.MH - PSG - Budowa sieci gazowej z przyłączem
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami

Poprzednie | Następne