Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-12-06

Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.77.2021.AB - Milczyńska Agnieszka - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem
Edycja dokumentu: BA.6743.18.160.2021.AN - Dorota Pawełek - wewnętrzna instalacja gazu
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji numer 2482/21 w dniu 22 listopada 2021r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW „Wieszowa 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wieszowie przy ul. Kościelnej na działkach o numerach ewidencyjnych 715/199, 913/204.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji numer 2485/21 w dniu 22 listopada 2021r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW „Wieszowa 4” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wieszowie przy ul. Kościelnej na działce o numerze ewidencyjnym 216/77.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji numer 2485/21 w dniu 22 listopada 2021r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW „Wieszowa 4” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wieszowie przy ul. Kościelnej na działce o numerze ewidencyjnym 216/77.
Edycja dokumentu: REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Edycja dokumentu: Petycja 1.2021 w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie faktycznego stanu Covid-19 w Polsce
Edycja dokumentu: BA.6743.18.164.2021 MO - Ratuszny - Sieć ciepłownicza
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tarnogórskiego nr 2483/21 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Wieszowa 1 w Wieszowie przy ul. Kościelnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 715/199 i 913/204.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji numer 2485/21 w dniu 22 listopada 2021r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW „Wieszowa 4” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wieszowie przy ul. Kościelnej na działce o numerze ewidencyjnym 216/77.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji numer 2482/21 w dniu 22 listopada 2021r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW „Wieszowa 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wieszowie przy ul. Kościelnej na działkach o numerach ewidencyjnych 715/199, 913/204.
Edycja dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji numer 2482/21 w dniu 22 listopada 2021r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW „Wieszowa 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wieszowie przy ul. Kościelnej na działkach o numerach ewidencyjnych 715/199, 913/204.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji numer 2485/21 w dniu 22 listopada 2021r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW „Wieszowa 4” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wieszowie przy ul. Kościelnej na działce o numerze ewidencyjnym 216/77.
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji numer 2482/21 w dniu 22 listopada 2021r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW „Wieszowa 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wieszowie przy ul. Kościelnej na działkach o numerach ewidencyjnych 715/199, 913/204.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.24.2021.MH - Paweł Kowalski - Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.79.2021.DW - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu - Mariusz Lipiński

2021-12-03

Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.172.2021.RP - Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem - PSG Sp. z o.o.
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.70.2021.MH - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.23.2021.MH - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - Franciszek Jagusiak
Edycja dokumentu: Grabowski Sebastian
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 227/1108/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 227/1107/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 227/1106/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 227/1105/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Edycja dokumentu: Uchwała nr 227/1104/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 227/1104/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 227/1103/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie pn. Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Edycja dokumentu: Uchwała nr 227/1102/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Justynie Schmidt - Łakomy - naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 227/1102/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Justynie Schmidt - Łakomy - naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.171.2021.DW - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu - Inga Rurainska
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.78.2021EKG- PSG Sp. z o.o - sieć gazowa z przyłączem
Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe - Nadzór nad realizacją projektu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach".
Edycja dokumentu: BA.6743.16.75.2021.DW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Gmina Świerklaniec
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania

2021-12-02

Utworzenie dokumentu: Zgłoszenie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne nie wymagającej pozwolenia STACJA BAZOWA-telefonii komórkowej 34126 (34126N!) POTĘPA (KKA_KRUPSKIML_POTEPA)
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/339/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią A.P. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/338/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią J.G.-K. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/337/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Nowe Spektrum
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/336/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana M.Ś. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/335/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/254/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/334/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/333/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/332/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/331/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028
Utworzenie dokumentu: uchwała nr XXXVI/330/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 229/1121/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 229/1120/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

| Następne