Informacje nieudostępnione w biuletynie

Szczegółowe informacje znajdują się w Menu Podmiotowym w dziale "Instrukcja dostępu do informacji publicznej" : http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=13&parcat=2&t=more&grupa=143fd68ecccd12