» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 105/2009 z dnia 31.12.2009 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-1-1 /09

Data dokumentu: 2010-01-06

Data wprowadzenia: 2010-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 104/2009 z dnia 17.12.2009 roku w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień

Symbol: EO.Z.0716-1-1 /09

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 104/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB

Data dokumentu: 2010-01-06

Data wprowadzenia: 2010-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 103/2009 z dnia 16.12.2009 r. ws. przygotowania i zatwierdzania zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/37/09

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 103/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 48.5 KB

Data dokumentu: 2009-12-18

Data wprowadzenia: 2009-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 102/2009 z dnia 15.12.2009 r. ws. powołania Zespołu wartościującego w celu przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/37/09

Data dokumentu: 2009-12-18

Data wprowadzenia: 2009-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 101/2009 z dnia 15.12.2009 r. ws. ustalenia czasu pracy w 2010 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/37/09

Data dokumentu: 2009-12-18

Data wprowadzenia: 2009-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 100/2009 z dnia 11.12.2009 r. ws. wprowadzenia zasad przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/36/09

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 100/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 135.5 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 100/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 70 KB
3) Załącznik nr 3 do zarządzenia 100/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 92 KB

Data dokumentu: 2009-12-15

Data wprowadzenia: 2009-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 99/2009 z dnia 10.12.2009 r. ws. ustalenia procedury dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z.0716-3/35/09

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 99/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 57 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 99/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 53 KB
3) Załącznik nr 3 do zarządzenia 99/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 48.5 KB

Data dokumentu: 2009-12-10

Data wprowadzenia: 2009-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 95/2009 z dnia 30.11.2009 r. ws. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: FF.K.0716-366/2009

Data dokumentu: 2009-12-01

Data wprowadzenia: 2009-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 98/2009 z dnia 01.12.2009 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/34/09

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia nr 98/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 92.9 KB

Data dokumentu: 2009-12-03

Data wprowadzenia: 2009-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 97/2009 z dnia 01.12.2009 r. ws. podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/34/09

Data dokumentu: 2009-12-03

Data wprowadzenia: 2009-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 96/2009 z dnia 30.11.2009 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Sajdak-Dudek - podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.Z.0716-3/33/09

Data dokumentu: 2009-12-01

Data wprowadzenia: 2009-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 93/2009 z dnia 26.11.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach będącego własnością Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Symbol: EO.Z.0716-3/32/09

Data dokumentu: 2009-11-27

Data wprowadzenia: 2009-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 94/2009 z dnia 26.11.2009 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/32/09

Data dokumentu: 2009-11-27

Data wprowadzenia: 2009-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 91/2009 z dnia 25.11.2009 r. ws. systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/31/09

Data dokumentu: 2009-11-26

Data wprowadzenia: 2009-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 90/2009 z dnia 25.11.2009 r. ws. przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z.0716-3/31/09

Data dokumentu: 2009-11-26

Data wprowadzenia: 2009-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 92/2009 z dnia 25.11.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenie nr 99/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku ws. ustalenia czasu pracy w 2009 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/30/09

Data dokumentu: 2009-11-25

Data wprowadzenia: 2009-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 89/2009 z dnia 16.11.2009 r. ws. powołania zespołu ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/29/09

Data dokumentu: 2009-11-23

Data wprowadzenia: 2009-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 88/2009 z dnia 16.11.2009 r. ws. ustalenia wysokości stawek czynszu za najem oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa lub ich części, za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, a także opłat za czasowe zajęcie tych nieruchomości lub ich części w związku z realizacją inwestycji oraz zasad ustalania odpłatności w przypadku obciążenia nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi

Symbol: EO.Z.0716-3/29/09

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 i uzasadnienie Typ: PDF, Rozmiar: 80.28 KB

Data dokumentu: 2009-11-19

Data wprowadzenia: 2009-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 87/2009 z dnia 16.11.2009 r. ws. powołania Zespołu Spisowego do dokonania spisu budynków "po byłym gospodarstwie pomocniczym", posadowionych na nieruchomości położonej w Nakle przy ulicy Głównej, obejmującej działki gruntu nr 303/2, 304/2, 320/2, 321/2, 339/1, o łącznej powierzchni 9,0566ha, dla której prowadzona jest KW nr 58530.

Symbol: EO.Z.0716-3/29/09

Data dokumentu: 2009-11-19

Data wprowadzenia: 2009-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 86/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10.11.2009 R. w sprawie: postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Symbol: EO.Z.0716-3/28/09

Załączniki:
1) Plan ewakuacji Typ: PDF, Rozmiar: 165.83 KB
2) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 51.97 KB
3) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 47.76 KB
4) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 43.72 KB
5) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 59.79 KB
6) Załącznik nr 5.1 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 75.28 KB
7) Załącznik nr 5.2 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 61.32 KB
8) Załącznik nr 5.3 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 56.44 KB
9) Załącznik nr 5.4 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 54.14 KB
10) Załącznik nr 5.5 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 47.94 KB
11) Załącznik nr 6.1 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 53.1 KB
12) Załącznik nr 6.2 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 55.46 KB
13) Załącznik nr 6.3 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 64.64 KB
14) Załącznik nr 7.1 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 42.57 KB
15) Załącznik nr 7.2 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 48.16 KB
16) Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 97.31 KB
17) Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 84.58 KB
18) Załącznik nr 7.3 do zarządzenia nr 86/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 42.35 KB

Data dokumentu: 2009-11-16

Data wprowadzenia: 2009-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 85/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09.11.2009 r. w sprawie zasad i trybu przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu oraz wprowadzenia wzorów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/28/09

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 85/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 45.61 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 85/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 31.51 KB
3) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 85/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 33.18 KB

Data dokumentu: 2009-11-16

Data wprowadzenia: 2009-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 84/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09.11.2009r. w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: EO.Z.0716-3/28/09

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 84/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 66.45 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 84/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 44.2 KB

Data dokumentu: 2009-11-16

Data wprowadzenia: 2009-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 83/2009 z dnia 04.11.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli

Symbol: EO.Z.0716-3/27/09

Data dokumentu: 2009-11-09

Data wprowadzenia: 2009-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 82/2009 z dnia 04.11.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze kadr w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa

Symbol: EO.Z.0716-3/27/09

Data dokumentu: 2009-11-09

Data wprowadzenia: 2009-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 81/2009 z dnia 05.11.2009 r. ws. określenia zasad pobierania opłat za obsługi wykonane w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z.0716-3/27/09

Data dokumentu: 2009-11-09

Data wprowadzenia: 2009-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 80/2009 Sarosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 Października 2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wywołania kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Symbol: EO.Z.0716-3/26/09

Data dokumentu: 2009-10-30

Data wprowadzenia: 2009-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 79/2009 z dnia 26.10.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Budżetu w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.Z.0716-3/2509

Data dokumentu: 2009-10-29

Data wprowadzenia: 2009-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 78/2009 z dnia 26.10.2009 r. ws. wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 44/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. ws. ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień

Symbol: EO.Z.0716-3/2509

Załączniki:
1) Załącznik do Zarządzenia nr 78/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 14 KB

Data dokumentu: 2009-10-29

Data wprowadzenia: 2009-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 77/2009 z dnia 21.10.2009 r. ws. opracowania gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)

Symbol: EO.Z.0716-3/2509

Data dokumentu: 2009-10-29

Data wprowadzenia: 2009-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 76/2009 z dnia 15.10.2009 r. ws. powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonego na dzień 21 października 2009 r.

Symbol: EO.Z.0716-3/24/09

Data dokumentu: 2009-10-23

Data wprowadzenia: 2009-10-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 75/2009 z dnia 15.10.2009 r. ws. powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonych na dzień 29 października 2009 r.

Symbol: EO.Z.0716-3/24/09

Data dokumentu: 2009-10-23

Data wprowadzenia: 2009-10-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 74/2009 z dnia 12.10.2009 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pana Bogdana Droś - inspektora w Wydziale Kontroli

Symbol: EO.Z.0716-3/24/09

Data dokumentu: 2009-10-23

Data wprowadzenia: 2009-10-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 73/2009 z dnia 02.10.2009 r. ws. wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego

Symbol: EO.Z.0716-3/23/09

Data dokumentu: 2009-10-09

Data wprowadzenia: 2009-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 72/2009 z dnia 29.09.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej

Symbol: EO.Z.0716-3/23/09

Data dokumentu: 2009-10-09

Data wprowadzenia: 2009-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 71/2009 z dnia 30.09.2009 r. ws. wprowadzenia obowiązku noszenia przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach identyfikatorów osobistych

Symbol: EO.Z.0716-3/22/09

Data dokumentu: 2009-10-01

Data wprowadzenia: 2009-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 70/2009 z dnia 30.09.2009 r. ws. powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: EO.Z.0716-3/22/09

Data dokumentu: 2009-10-01

Data wprowadzenia: 2009-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 69/2009 z dnia 25.09.2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.Z.0716-3/22/09

Data dokumentu: 2009-10-01

Data wprowadzenia: 2009-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 68/2009 z dnia 24.09.2009 r. ws. ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/22/09

Data dokumentu: 2009-10-01

Data wprowadzenia: 2009-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 67/2009 z dnia 17.09.2009 r. ws. powołania Komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2010

Symbol: EO.Z.0716-3/21/09

Data dokumentu: 2009-09-17

Data wprowadzenia: 2009-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 66/2009 z dnia 15.09.2009 r. ws. zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Symbol: EO.Z.0716-3/21/09

Data dokumentu: 2009-09-17

Data wprowadzenia: 2009-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 65/2009 z dnia 14.09.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 74/2008 z dnia 8 września 2008 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/21/09

Data dokumentu: 2009-09-17

Data wprowadzenia: 2009-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 63/2009 z dnia 08.09.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko młodszego referenta w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z.0716-3/21/09

Data dokumentu: 2009-09-17

Data wprowadzenia: 2009-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 62/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonego na dzień 27.08.2009r

Symbol: EO.Z.0716-3/20/09

Data dokumentu: 2009-08-27

Data wprowadzenia: 2009-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 61 z dnia 26.08.2009 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: EO.Z.0716-3/20/09

Data dokumentu: 2009-08-27

Data wprowadzenia: 2009-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

Symbol: EO.Z.0716-3/20/09

Data dokumentu: 2009-08-27

Data wprowadzenia: 2009-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 59/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Promocja turystyki, Priorytet III Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Symbol: EO.Z.0716-3/19/09

Data dokumentu: 2009-08-19

Data wprowadzenia: 2009-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 54 / 2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.08.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 104/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie wiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego Zarządzeniem Nr 60/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 104/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/18/09

Data dokumentu: 2009-08-14

Data wprowadzenia: 2009-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 53 / 2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.08.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 /2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/18/09

Załączniki:
1) Zarządzenie NR 53 / 2009 Typ: PDF, Rozmiar: 65.53 KB

Data dokumentu: 2009-08-14

Data wprowadzenia: 2009-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZARZĄDZENIE NR 58/2009 STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO Z DNIA 18 SIERPNIA 2009R.

Symbol: EO.Z.0716-3/19/09

Data dokumentu: 2009-08-19

Data wprowadzenia: 2009-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZARZĄDZENIE NR 57/2009 STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO Z DNIA 18 SIERPNIA 2009R.

Symbol: EO.Z.0716-3/19/09

Data dokumentu: 2009-08-19

Data wprowadzenia: 2009-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 56/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie obowiązku składania pracodawcy oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Symbol: EO.Z.0716-3/19/09

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia Nr 56/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 57.74 KB

Data dokumentu: 2009-08-19

Data wprowadzenia: 2009-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 55/2009 z dnia 13.08.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko sekretarki z Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym

Symbol: EO.Z.0716-3/18/09

Data dokumentu: 2009-08-14

Data wprowadzenia: 2009-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 52/2009 z dnia 30.07.2009 r. ws. wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego

Symbol: EO.Z.0716-3/18/09

Data dokumentu: 2009-08-14

Data wprowadzenia: 2009-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 51/2009 z dnia 24.07.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Symbol: EO.Z.0716-3/17/09

Data dokumentu: 2009-07-27

Data wprowadzenia: 2009-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 50/2009 z dnia 22.07.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 74/2008 z dnia 8 września 2008 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/17/09

Data dokumentu: 2009-07-27

Data wprowadzenia: 2009-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 49/2009 z dnia 16.07.2009 r. ws. zakazu prowadzenia handlu obnośnego, zbiórek pieniężnych oraz innej działalności akwizycyjnej na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/17/09

Data dokumentu: 2009-07-27

Data wprowadzenia: 2009-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 48/2009 z dnia 14.07.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjne w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Powiatu w Wydziale Gospodarki Mieniem

Symbol: EO.Z.0716-3/16/09

Data dokumentu: 2009-07-17

Data wprowadzenia: 2009-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 47/2009 z dnia 15.07.2009 r. ws. powołania Komisji do wyjaśnienia zasadności skargi Pani Elżbiety Susek - Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej na działania bezpośredniego przełożonego - Pana Sławomira Wilka - Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z.0716-3/16/09

Data dokumentu: 2009-07-17

Data wprowadzenia: 2009-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 46/2009 z dnia 10.07.2009 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Powiatu

Symbol: EO.Z.0716-3/16/09

Data dokumentu: 2009-07-17

Data wprowadzenia: 2009-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 45/2009 z dnia 07.07.2009 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pani Izabeli Molitor - inspektora w Referacie ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Skarbu państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: EO.Z.0716-3/15/09

Data dokumentu: 2009-07-15

Data wprowadzenia: 2009-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2009 z dnia 24.06.2009 r. ws. ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień

Symbol: EO.Z.0716-3/15/09

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 44/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB

Data dokumentu: 2009-07-15

Data wprowadzenia: 2009-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 43/2009 z dnia 23.06.2009 r. ws. wprowadzenia zasad przeciwdziałania dyskryminowaniu, mobbingowi lub naruszaniu dóbr osobistych pracowników

Symbol: EO.Z 0716-3/14/09

Data dokumentu: 2009-06-25

Data wprowadzenia: 2009-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 42/2009 z dnia 19.06.2009 r. ws. wprowadzania zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-3/13/09

Data dokumentu: 2009-06-22

Data wprowadzenia: 2009-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 41/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: EO.Z 0716-3/13/09

Data dokumentu: 2009-06-22

Data wprowadzenia: 2009-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 40/2009 z dnia 10.06.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 27/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: EO.Z 0716-3/13/09

Data dokumentu: 2009-06-22

Data wprowadzenia: 2009-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 39/2009 z dnia 10.06.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 47/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ws. powołania Zespołu diagnozującego sytuację osób niepełnosprawnych w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: EO.Z 0716-3/13/09

Data dokumentu: 2009-06-22

Data wprowadzenia: 2009-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 38/2009 z dnia 28.04.2009 r. ws. zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Symbol: EO.Z 0716-3/13/09

Data dokumentu: 2009-06-22

Data wprowadzenia: 2009-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 37/2009 z dnia 05.06.2009 r. ws. ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z 0716-3/13/09

Data dokumentu: 2009-06-22

Data wprowadzenia: 2009-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 36/2009 z dnia 02.06.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-3/12/09

Data dokumentu: 2009-06-12

Data wprowadzenia: 2009-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 35/2009 z dnia 02.06.2009 r. ws. powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: EO.Z 0716-3/12/09

Data dokumentu: 2009-06-13

Data wprowadzenia: 2009-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 34/2009 z dnia 20.05.2009 r. ws. wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w Komórce Geodety Powiatowego

Symbol: EO.Z 0716-3/12/09

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 34/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 53.65 KB

Data dokumentu: 2009-06-13

Data wprowadzenia: 2009-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 33/2009 z dnia 18.05.2009 r. ws. powołania Komisji do oceny przedsięwzięć proekologicznych zgłoszonych do konkursu "Ekologiczne sołectwo/dzielnica Powiatu Tarnogórskiego" oraz wyłonienia laureatów i przyznania nagród za najlepsze przedsięwzięcie.

Symbol: EO.Z.0716-3/11/09

Data dokumentu: 2009-05-25

Data wprowadzenia: 2009-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 32/2009 z dnia 11.05.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Systemie Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z.0716-3/11/09

Data dokumentu: 2009-05-25

Data wprowadzenia: 2009-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 31/2009 z dnia 07.05.2009 r. ws. powołania Komisji Antymobbingowej do wyjaśnienia zasadności skargi Pani Elżbiety Susek - Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej na działania bezpośredniego przełożonego - Pana Sławomira Wilka - Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z 0716-3/10/09

Data dokumentu: 2009-05-15

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 30/2009 z dnia 04.05.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-3/10/09

Data dokumentu: 2009-05-15

Data wprowadzenia: 2009-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 29/2009 z dnia 27.04.2009 roku w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z Komunikatora Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/9/09

Data dokumentu: 2009-05-07

Data wprowadzenia: 2009-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 28/2009 z dnia 21.04.2009 r. ws. powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Promocja kultury Priorytet IV Kultura Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Symbol: EO.Z 0716-3/8/09

Data dokumentu: 2009-04-23

Data wprowadzenia: 2009-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 27/2009 z dnia 16.04.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007 roku zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 października 2008 roku oraz Zarządzeniem nr 18/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2009 roku

Symbol: EO.Z 0716-3/8/09

Data dokumentu: 2009-04-23

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 26/2009 z dnia 14.04.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 23/2008 z dnia 19 marca 2008 r. ws. powołania Komisji sprawdzającej znajomość zagadnień z zakresu transportu drogowego taksówką

Symbol: EO.Z 0716-3/8/09

Data dokumentu: 2009-04-23

Data wprowadzenia: 2009-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 25/2009 z dnia 06.04.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z 0716-3/7/09

Data dokumentu: 2009-04-10

Data wprowadzenia: 2009-04-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 24/2009 z dnia 09.04.2009 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-3/7/09

Data dokumentu: 2009-04-10

Data wprowadzenia: 2009-04-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 23/2009 z dnia 30.03.2009 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli

Symbol: EO.Z 0716-3/7/09

Data dokumentu: 2009-04-10

Data wprowadzenia: 2009-04-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 22/2009 z dnia 23.03.2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia służby przygotowawczej wraz z egzaminem kończącym służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-3/6/09

Data dokumentu: 2009-03-25

Data wprowadzenia: 2009-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 21/2009 z dnia 09.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gmin i Miast: Ożarowice, Tworóg, Zbrosławice, Krupski Młyn, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Kalety, Miasteczko Śląskie

Symbol: EO.Z 0716-3/6/09

Data dokumentu: 2009-03-25

Data wprowadzenia: 2009-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 20/2009 z dnia 09.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność Gminy Krupski Młyn, w obrębie Krupski Młyn i Potępa

Symbol: EO.Z 0716-3/6/09

Data dokumentu: 2009-03-25

Data wprowadzenia: 2009-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 19/2009 z dnia 05.03.2009 roku w sprawie powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytet VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Symbol: EO.Z 0716-3/6/09

Data dokumentu: 2009-03-25

Data wprowadzenia: 2009-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 18/2009 z dnia 03.03.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007 roku zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 października 2008 roku

Symbol: EO.Z 0716-3/5/09

Data dokumentu: 2009-03-06

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 17/2009 z dnia 03.03.2009 r. ws. powołanie Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-3/5/09

Data dokumentu: 2009-03-06

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 16/2009 z dnia 03.03.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 47/2008 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powołania Zespołu diagnozującego sytuację osób niepełnosprawnych w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: EO.Z 0716-3/5/09

Data dokumentu: 2009-03-06

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 15/2009 z dnia 16.02.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 27/2007 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 kwietnia 2007 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: EO.Z.0716-3/5/09

Data dokumentu: 2009-03-06

Data wprowadzenia: 2009-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 14/2009 z dnia 16.02.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z.0716-3/4/09

Data dokumentu: 2009-02-18

Data wprowadzenia: 2009-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 13/2009 z dnia 11.02.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Edukacji

Symbol: EO.Z.0716-3/4/09

Data dokumentu: 2009-02-18

Data wprowadzenia: 2009-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 12/2009 z dnia 13.02.2009 r. ws. wprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z.0716-3/4/09

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 12/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 83.5 KB

Data dokumentu: 2009-02-18

Data wprowadzenia: 2009-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 11/2009 z dnia 09.02.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na 2 stanowiska podinspektorów w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z.0716-3/4/09

Data dokumentu: 2009-02-18

Data wprowadzenia: 2009-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 10/2009 z dnia 09.02.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli

Symbol: EO.Z.0716-3/4/09

Data dokumentu: 2009-02-18

Data wprowadzenia: 2009-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 9/2009 z dnia 02.02.2009 r. ws. wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach i jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EO.Z 0716-3/3/09

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 9/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 96 KB

Data dokumentu: 2009-02-10

Data wprowadzenia: 2009-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 8/2009 z dnia 26.01.2009 r. ws. zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Symbol: EO.Z 0716-3/2/09

Data dokumentu: 2009-01-30

Data wprowadzenia: 2009-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 7/2009 z dnia 19.01.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Budżetu w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: EO.Z 0716-3/2/09

Data dokumentu: 2009-01-30

Data wprowadzenia: 2009-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 6/2009 z dnia 19.01.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: EO.Z 0716-3/2/09

Data dokumentu: 2009-01-30

Data wprowadzenia: 2009-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 5/2009 z dnia 15.01.2009 r. ws. powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

Symbol: EO.Z 0716-3/2/09

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 5/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 173.22 KB

Data dokumentu: 2009-01-30

Data wprowadzenia: 2009-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 4/2009 z dnia 14.01.2009 r. ws. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-3/1/09

Data dokumentu: 2009-01-20

Data wprowadzenia: 2009-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 3/2009 z dnia 13.01.2009 r. ws. wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Tarnogórskiego za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia

Symbol: EO.Z 0716-3/1/09

Data dokumentu: 2009-01-20

Data wprowadzenia: 2009-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 2/2009 z dnia 07.01.2009 r. ws. zmiany zarządzenia Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.Z 0716-3/1/09

Data dokumentu: 2009-01-20

Data wprowadzenia: 2009-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 1/2009 z dnia 05.01.2009 r. ws. powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektów z zakresu lokalnej infrastruktury sportowej

Symbol: EO.Z 0716-3/1/09

Data dokumentu: 2009-01-20

Data wprowadzenia: 2009-01-20

WIĘCEJ »
POWRÓT