» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Geodeta Powiatowy

Tytuł:  Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków

Symbol: EGiB

Załączniki:
1) Wniosek EGiB

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie innych materiałów

Symbol: P7

Załączniki:
1) Formularz P7

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

Symbol: P6

Załączniki:
1) Formularz P6

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

Symbol: P5

Załączniki:
1) Formularz P5

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy BDOT500

Symbol: P4

Załączniki:
1) Formularz P4

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie zbiorów danych GESUT

Symbol: P3

Załączniki:
1) Formularz P3

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Symbol: P

Załączniki:
1) Formularz P

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej / mapy ewidencji gruntów i budynków

Symbol: P1

Załączniki:
1) Formularz P1

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o udostępnienie zbioru danych EGiB

Symbol: P2

Załączniki:
1) Formularz P2

Data dokumentu: 2020-08-24

Data wprowadzenia: 2020-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Złożenie projektu na posiedzenie Zespołu ds koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

Załączniki:
1) Wniosek
2) Karta informacyjna

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zgłoszenie roboty geodezyjnej

Załączniki:
1) Zgłoszenie roboty geodezyjnej

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek

Data wprowadzenia: 2019-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek o aktualizację danych egib
3) wniosek o aktualizację danych identyfikacyjnych właściciela

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2019-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rejestrowanie umowy dzierżawy

Załączniki:
1) wniosek
2) karta inrofmacyjna

Data wprowadzenia: 2018-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sporządzenie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2018-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  wydawanie zaświadczeń z ewidencji gruntów i budynków

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2018-06-04

WIĘCEJ »
POWRÓT