» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2010 rok » Styczeń

Tytuł:  Uchwała Nr 265/1334/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: Uchwała Nr 265/1334/2010

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2010-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 265/1333/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: Uchwała 265/1333/2010

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2010-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 265/1332/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: Uchwała Nr 265/1332/2010

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2010-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1331/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010 w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: Uchwała nr 265/1331/2010

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2010-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVII/443/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: Uchwała Nr XLVII/443/2010

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2010-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: Uchwała Nr 260/1314/2010

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2010-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 260/1313/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok.

Symbol: Uchwała Nr 260/1313/2010

Załączniki:
1) Treść uchwały budżetowej
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2010-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLVI/432/2009Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok.

Symbol: Uchwała

Załączniki:
1
2
3

Data wprowadzenia: 2010-12-14

WIĘCEJ »