» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XXV z dnia 27.05.2008r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXV/238/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmiany do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXV/238/2008

Data dokumentu: 2008-06-03

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/239/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez mieszkańców Nowego Chechła na działania Starosty Powiatu Tarnogórskiego za bezzasadną.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-06-03

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/240/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację Programu "Moje Boisko Orlik - 2012" na terenie Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-06-03

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/241/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik do uchwały Nr XXV/241/2008

Data dokumentu: 2008-06-03

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/242/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2008 rok z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-06-03

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/243/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tworóg z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - samochodu ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-06-03

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/244/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-06-03

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/245/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXV/245/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/246/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łubiu.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXV/246/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/247/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Miedarach.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXV/247/2008

Data dokumentu: 2008-06-03

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/248/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXV/248/2008

Data dokumentu: 2008-06-03

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/249/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Świerklańcu.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXV/249/2008

Data dokumentu: 2008-06-03

Data wprowadzenia: 2008-06-03

WIĘCEJ »