» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XXIII z dnia 29.04.2008r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/226/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Powiatu do rozpoznania skargi wniesionej przez Państwa Łucję i Alfreda Kern i przekazania skargi do rozpatrzenia Radzie Gminy Świerklaniec.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchawła NR XXIII 226 2008

Data dokumentu: 2008-05-06

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/227/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tarnogórskiego za rok 2007.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego

Data dokumentu: 2008-05-06

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/228/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" Panu Krystianowi Oleszczykowi.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-05-06

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/229/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" Panu Piotrowi Mankiewiczowi.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-05-06

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/235/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwały Nr XXIII 235 2008

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/230/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na współpracę przy organizowaniu imprezy plenerowej pod nazwą "Gwarki Tarnogórskie" w roku 2008.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-05-06

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/231/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/214/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Strzelniczej w Tarnowskich Górach - Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Piekary Rudne.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-05-06

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/232/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku z aktualizacją ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ul. Kraka w Radzionkowie

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXIII 232 2008

Data dokumentu: 2008-05-06

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/233/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik do Uchwały Nr XXIII 223 2008

Data dokumentu: 2008-05-06

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/234/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na czas nieokreślony umowy najmu pomieszczenia nr 2 położonego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach, z przeznaczeniem na prowadzenie Agencji Banku PKO BP S.A. przez Firmę Handlowo-Usługową Pośrednictwo Finansowe Nikodem Jabłoński z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-05-06

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/236/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXII/224/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XXIII 236 2008

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXIII/237/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach absolutorium z wykonania budżetu za rok 2007.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-05-06

Data wprowadzenia: 2008-05-06

WIĘCEJ »