» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XVII w dniu 25.02.2020r.

Tytuł:  uchwała nr XVII/178/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XVII/178/2020
2) XVII/178/2020 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XV/166/2019

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/177/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028,

Załączniki:
1) XVII/177/2020
2) XVII/177/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/176/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XVII/176/2020
2) XVII/176/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/175/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Załączniki:
1) XVII/175/2020
2) XVII/175/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/174/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XVII/174/2020
2) XVII/174/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/173/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XVII/173/2020
2) XVII/173/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/172/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2019 roku

Załączniki:
1) XVII/172/2020
2) XVII/172/2020 word

Data wprowadzenia: 2020-02-26

WIĘCEJ »