» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XIII w dniu 29.10.2019r.

Tytuł:  uchwała nr XIII/143/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Załączniki:
1) XIII/143/2019
2) XIII/143/2019 word

Data wprowadzenia: 2020-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIII/145/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) XIII/145/2019
2) XIII/145/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIII/146/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) XIII/146/2019
2) XIII/146/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIII/141/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia "rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych" w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym z późn. zm.,

Załączniki:
1) XIII/141/2019
2) XIII/141/2019 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr III/53/2010

Data wprowadzenia: 2019-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIII/147/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego

Załączniki:
1) XIII/147/2019
2) XIII/147/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIII/144/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. "Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3257S ul. Imielów w Miasteczku Śląskim"

Załączniki:
1) XIII/144/2019
2) XIII/144/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIII/142/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Załączniki:
1) XIII/142/2019
2) XIII/142/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIII/140/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie utworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej

Załączniki:
1) XIII/140/2019
2) XIII/140/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-10-30

WIĘCEJ »