» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja IX w dniu 14.06.2019r.

Tytuł:  uchwała nr IX/105/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) IX/105/2019
2) IX/105/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/104/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) IX/104/2019
2) IX/104/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/98/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego,

Załączniki:
1) IX/98/2019
2) IX/98/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/103/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) IX/103/2019
2) IX/103/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/102/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią T.Ś. na Starostę Tarnogórskiego,

Załączniki:
1) IX/102/2019
2) IX/102/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/101/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok

Załączniki:
1) IX/101/2019
2) IX/101/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/100/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok

Załączniki:
1) IX/100/2019
2) IX/100/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/99/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok,

Załączniki:
1) IX/99/2019
2) IX/99/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-06-18

WIĘCEJ »